000 Postetikett och Directory

000 Postetikett / Leader (NR) O

24 positioner

/P K Innehåll N
/00-04 Postlängd (enligt ISO 2709) AX
Maskingenerad nummersträng som specificerar hela postens längd.
/05 Poststatus O
a Uppgraderad
c Rättad/Reviderad A
d Makulerad: inget av följande
n Ny post A
o Obsolet/Föråldrad
s Makulerad: ersatt av två/flera andra sökelement
x Makulerad: ersatt av ett annat sökelement
/06 Posttyp O
z Auktoritetspost
/07-08 Icke definierade positioner F
__
/09 Teckenuppsättning
Se Bibliografiska formatet 000/09
_ MARC-8. Används ej.
a UCS/Unicode FX
/10 Indikatorräknare (enligt ISO 2709)
Se Bibliografiska formatet 000/10
FX
2
/11 Delfältsräknare (enligt ISO 2709)
Se Bibliografiska formatet 000/11
FX
2
/12-16 Utgångsposition för postens variabla fält (enligt ISO 2709) ("base address of data")
Se Bibliografiska formatet 000/12-16
AX
/17 Fullständighetsnivå O
n Fullständig. Normalvärde
o Ofullständig
/18 Interpunktionspolicy
_ Ej specificerad
c Interpunktion saknas
i Interpunktion angiven
u Okänd
/19 Icke definierade position F
_
/20-23 "Entry map" (enligt ISO 2709)
Se Bibliografiska formatet 000/20-23
FX
4500

 

 

--- Directory (enligt ISO 2709) A X

Se även Bibliografiska formatet 000.

/P K Innehåll N
/00-02 Fält
/03-06 Fältlängd
/07-11 Utgångsposition för fältet

 

Senast uppdaterad: 2017-04-25

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar