Länklista över svenska förlag

Detta är en förteckning över svenska ISBN-anslutna förlag med webbplats på Internet. Listan är inte komplett. Vi reserverar oss också för att vissa länkar kan vara inaktuella.

Skicka gärna e-post till ISBN-centralen om du saknar något förlag eller behöver uppdatera länken.

Numret/numren efter förlagets namn i listan är dess förlagsbeteckning/-ar i ISBN-systemet.

Notera att utgivare som enbart tilldelats enstaka nummer (förlagsbeteckning 628, 631, 633 och 637) av administrativa skäl inte finns med.

Innehållsansvar: Jamshid Farahani, e-post: fornamn.efternamn@kb.se