Vanliga frågor om ISBN

Måste en publikation ha ett ISBN för att räknas som bok?
Nej. ISBN är bara ett identifikationsnummer som underlättar hanteringen av publikationer.

Måste ISBN ha streck emellan siffrorna?
Nej. Ett ISBN kan ha bindestreck eller mellanslag för att avgränsa de fem blocken: prefix - områdesbeteckning - förlagsbeteckning - titelbeteckning - kontrollsiffra.

Om jag ska ge ut en bok + en CD - hur många ISBN behöver jag?
Om innehållet är detsamma men ges ut i en tryckt form och en CD ska de ha två olika ISBN. Det är också bra att ange ISBN för alla utgåvor till exempel:
ISBN 978-91-88877-68-0 (tryckt)
ISBN 978-91-88877-69-7 (CD)

Om boken och CD ges ut i ett paket får även paketet ett ISBN.

Får jag använda ett gammalt ISBN?
Numret går fortfarande att använda om man inte tidigare tilldelat det till en bok. 10-siffriga ISBN måste konverteras.

Om förlaget byter namn kan samma nummer användas?
Ja, det går bra att använda samma förlagsnummer. Kontakta oss och meddela namnbytet.

Varför går det inte att få samma förlagsnummer när man ansöker om en ny serie?
ISBN-systemet består av en rad olika nummersviter som inte kan byggas ut. Vi kan inte heller reservera nästföljande nummersvit på förhand.

Jag har ändrat omslaget till min bok för nytryck - ska den ha samma ISBN?
Det är upp till förlaget/utgivaren om boken ska ha ett nytt ISBN eller ej.

Om en bok byter förlag och ges ut på nytt - behöver den då ett nytt ISBN?
Ja. ISBN är inte bara en identitetskod för själva boken utan även för förlaget.

Om en bok delar flera utgivare - kan den ha flera ISBN?
Ja. Om tre förlag delar på utgivningen av en bok och samtliga förlag finns utsatta som utgivare i boken kan de sätta sitt respektive ISBN-nummer under varandra.

Hur behandlar ni en ansökan där utgivaren angivit hemlig adress eller inte vill att uppgifterna ligger ute på nätet?
Enligt offentlighetsprincipen har ISBN-centralen skyldighet att lämna ut alla uppgifter ur ISBN-registret. En utgivare med hemlig adress kan alltså inte få ett ISBN eftersom alla uppgifter ligger ute på nätet.

Jag har tappat bort min ISBN-lista. Vad gör jag?
Man kan få en kopia på listan, men då måste man veta vilka nummer som är förbrukade så att man inte använder samma nummer igen.

Jag behöver adressuppgifter till ett förlag. Var kan jag få tag på dem?
Svenska förlag kan sökas i förlagsregistret Svenska ISBN-registret. Vi kan även svara på adressfrågor rörande utländska förlag.

Jag har en bok som ska distribueras utomlands och i Sverige - vad gäller?
För att få ett svenskt ISBN ska utgivningsadressen vara svensk. Har man en utländsk utgivningsadress ska man ansöka om ISBN där denna finns, även om skriften är tänkt för svensk spridning. Adressuppgifter till alla ISBN-centraler finns hos International ISBN Agency.

Senast uppdaterad: 2014-01-17
Innehållsansvar: Jamshid Farahani, e-post: fornamn.efternamn@kb.se