Ansökan för förlag/utgivare

Det är förlaget/utgivaren av boken som ansöker om ISBN. 

Definition av utgivare

En person eller företag/organisation som ger ut skrifter. Det namn som skrivs i fältet Förlag/Utgivare i ansökningsformuläret för ISBN ska överensstämma med det utgivarnamn som kommer att anges i boken. En författare som ger ut sin bok på ett förlag behöver inte själv ansöka om ISBN, eftersom detta sköts av förlaget.

Om ni är två eller fler personer som ger ut en publikation tillsammans, rekommenderar vi att en av er ansöker om ISBN.

* = obligatoriskt fält

Definition av leveransansvarig

  • den person som tryckt eller på annat sätt mångfaldigat publikationen
  • den person som låtit trycka eller pressa skriften utomlands
  • den person som ger ut elektroniska dokument som CD-ROM eller disketter
  • den person som ger ut så kallat kombinerat material, det vill säga skrift jämte videogram, ljudkassett eller dylikt. I detta fall ska hela materialet levereras samtidigt
  • den person som låter sprida en utlandsproducerad publikation i Sverige. Publikationen ska då ha svensk anknytning och vara införd i ett större antal exemplar.
Senast uppdaterad: 2014-01-17
Innehållsansvar: Jamshid Farahani, e-post: fornamn.efternamn@kb.se