ISBN

ISBN - International Standard Book Number – är en unik identifikator för monografiska publikationer och kartor som är utgivna för allmän spridning. Den underlättar återsökbarheten av skrifter när man söker, beställer och distribuerar böcker. ISBN är i första hand avsett för detaljhandeln i samband med försäljning. Numret möjliggör även användningen av GS1-streckkoder och kan fungera vid intern och extern datakommunikation.

 Information om ISBN

 Manual för ISBN, 5. uppl. (svenska)

 Manual för ISBN, 6. uppl. 2012 (engelska)

 Riktlinjer: tilldelning av ISBN till e-böcker

Frågor

Den som har frågor gällande ISBN kan vända sig till:

Kungl. biblioteket
E-post: isbn[snabela]kb.se
Telefon: 010-709 30 90 (vardagar 10-11.30)

Senast uppdaterad: 2016-10-03
Innehållsansvar: Jamshid Farahani, e-post: fornamn.efternamn@kb.se