Special Collections

Overview of special collections and their catalogs (ÖSK). You can peruse the material in ÖSK at the National Library, but it cannot be borrowed. State the collection’s call number when you request material for delivery to the reading rooms. NOTE: The content on this page is in Swedish.

Nedan hittar du "Översikt över särskilda boksamlingar och deras kataloger" (ÖSK). Här finns information om de olika specialsamlingarna. Material ur dessa samlingar går inte alltid att beställa i Regina utan bibliotekets personal måste kontaktas. Ange samlingens signum när du beställer fram material till läsesalarna.

Du får studera materialet som finns i de särskilda samlingarna på KB, då det inte är tillåtet att låna hem det.

De särskilda samlingarna på Kungl. biblioteket uppgår till cirka 100 000 volymer. 

Innehåll

 

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V/W Å 

Hänvisningar  

A

Abramson, E.: Münchhausen
Ahlstrand, J.A.: Robinsonader
Alm, H.: Henrik Alms bandsamling
Alm, H.: Henrik Alms psalmbokssamling
Andersson, B.: Bernhard Anderssons bandsamling
Andersson, Å.: Åke Anderssons samling
Arla Coldinu: Inkunabler och 1500-talstryck

B

Bassi, Br.: Schacklitteratur
Beckman, A.: Beckmans samling
Beijer, P.: Beijerska samlingen
Benedicks-Bruce, C.: Japonica
Bengtsson, Frans G.: Schacklitteratur
Berghman, A.: Heraldisk litteratur
Berghman, G.: Elzeviersamlingen
Berglund, J.: Schacksamling
Billow, A.: Anders Billows skisser till böcker med mera
Birgittasamlingen
Björkmans arkiv
Björnstjerna, C.: Bibliotheca ex Almare-Stäket
Blindskrift (Braille)
Bohm, E.: Svensk skönlitteratur
Bokobjekt
Bokband - fotografier med mera
Bokbindarmaterial
Bokomslag
Borgström, O.: Erotica
Bring, L.: Dantelitteratur
Börjesson, I.: Marmorerade papper och diplom

C

Cocktail: Redaktionsexemplar
Collijn, I.: Birgittalitteratur
Colljn, I.: Olaus Magnuslitteratur
Collijn, I.: Egna skrifter

D

Dahl, F.: Efterlämnade papper
Dahlstedt, M. : Böcker och dekorerade papper
Drottningholm

E

Efemärt tryck - föremål och dagsländor; tryckt material som ej omfattas av pliktleveranslagen
Eliaeson, Å.: Goethe- och Tegnérlitteratur
Elmbladhska samlingen av personverser
Engeström, L.v.: Amerika 1790-1803
Engeström, L.v.: Amerika 1800-1804
Engeström, L.v.: England
Engeström, L.v.: Kyrkohistoriska dissertationer
Englund, C.-E.: Carl-Emil Englunds samling
Englund, L.: Lars Englunds samling
Ettbladstryck och fragment

F

Falk, V.: Typografisk litteratur
Fürstenhäuser, G.L.: Fürstenhäusers samling
Frostells bokbinderi
Förlagsband

G

Gabrielson, A.: Anglica
Gjethwoldsén, E.: Samling till ett svenskt bokmuseum
Golowanjuk, J.: Jascha Golowanjuks samling
Gustav VI Adolf: Barnböcker

H

Haga
Hallbeck, N.: Homosexlitteratur
Hamilton, J.A.: Engelska skådespel
Hammarskjöld, D.: Dag Hammarskjölds boksamling
Hammarskjöld, H.: Hjalmar Hammarskjölds boksamling
Hedbergs bokbinderi
Helgtryck
Hellman, E.: Bibelsamling
[Hellman, E.:] Till Eskil Hellmans minne
Hilsen, E.: Thomas Jefferson
Husebysamlingen
Hyllningsadresser

J

Johansson, H.: Boktryck

K

Klichéer från Stockholms Borgargille
Konstnärsböcker
Koreasamlingen

L

Lagerkvist, P.: Boksamling
Lagerströms arkiv
Lindgren, H.: Skisser och förlagor, stämplar
Linné, C.v.: Skrifter
Lipschutz, P.: Samling av affischer och annat material
Luther, M.: Luthertryck
Lutteman, S.: Hjalmar Söderberg
Löfstedt, E.: Särtryckssamling

M

Magnusson, K.: Bibelsamling
Malmberg, B.: Bertil Malmbergs samling
Manchusamlingen
Martin, G.E.R.: Sinica och Japonica
Menzinsky, M.: Ukrainsk litteratur
Michelsen, A.L.J.: Dissertationer
Mörner, C.-G. Stellan: Musikkatalog

N

Navigationsskolans bibliotek
Nordenskiöld, A.E.: Japonica
Normans Bokbinderi AB
Norstedts: Kungl. Boktryckeriets arkiv
Nylin, V.: Strindbergssamling

O

Okatalogiserat utländskt tryck
Olsen, H.A.: Antroposofisk litteratur
Oskar I: Franska teaterpjäser

P

Pappersprover
Personne, N.: Minnesskrifter
Pro fide & Christianismo

R

Rispens, H.: Förlagsband
Rosenadler, C.A.: Suecana
Rosenhane, S. d.y.: Småtryck rörande Sveriges förhållande till främmande makter
Rudbeck, J.R.G.: Bibliotheca Rudbeckiana
Ryska miniatyrböcker
Rålamb, G.: Suecana

S

Sachs, Nelly
S:ta Eugenia Katolska Församling
Sjölander, R.: Fanziner
Sockenkataloger - register
Sohm, P.: Musæum typographicum Sohmianum
Stedingk, V. v.: Bokbandsfotografier
Stockholms Typografiska Gille
Strindberg, A.: Skrifter
Svanbergs katalog över österländsk litteratur
Swedenborg, E.: Skrifter
Swedenborgssällskapets samling
Svenska bokbindare
Svensk bokkonst
Svenska Praktsamlingen
Svenska raritetssamlingen
Sångkataloger

T

Tegnér, E.: Skrifter
Tessin, C.G.: Franska teaterpjäser
Tessin, C.G.: Recueil des factums
Textiltryck
Thesleff, A.: Zigenarlitteratur
Tidningsurklippssamlingen
Tilander, G.: Bibliotheca Tilanderiana
Tryckfrihet
Turkiska inkunabler
Typographica

U

Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
Utländska raritetssamlingen
Utländskt politiskt tryck 1600-1800
Utrednings- och Statistikkontoret

V/W

Walden, H.: Der Sturm
Wattrang, J.: J. Wattrangs samling
Willers, U.: Uno Willers boksamling
Winberg, K.: Kungl. förordningar från RA
Winberg, K.: Årstryck
Vult von Steijern, J.Fr.V.: Goethesamling
Vult von Steijern, J.Fr.V.: Wagnersamling
Wärmling, S.: Provbokssamling

Å

Åman-Nilsson, G.A.: Byronlitteratur

 

Abramson, E.: Münchhausen
ABRAMSON, ERNST, 1896-1979,
fysiolog, professor och föreståndare vid statens institut för folkhälsan.

KOD: 288 Ab 1
ACCESSION: gåva 1966.
INNEHÅLL: 36 volymer Münchhausenutgåvor på olika språk. Samlingen är numrerad.
TIDSPERIOD: huvudsakligen 1900-tal.
SIGNUM: Litt. Ty. Münchhausen + nr.
PLACERING: 1:03V 272. Fol. 1:03Ö 263
REGISTRERING: nominalkatalog-55; realkatatalog-55. Förteckning över samlingen finns vid informationen.
LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1966, s.14.

Ahlstrand, J.A.: Robinsonader
AHLSTRAND, JOHAN AUGUST, 1822-1896,
bibliotekarie på KB 1848-78, KVA 1856-93.

KOD: 288 Ah 1
ACCESSION: gåva från Ahlstrands dödsbo 1896.
INNEHÅLL: omkring 125 titlar i cirka 200 volymer Robinsonader, det vill säga Robinson Kruseutgåvor på olika språk och olika utgåvor i temat överlevnad på en öde ö. Samlingen är numrerad.
TIDSPERIOD: 1719-1907.
SIGNUM: Litt. Eng. Robinsonad. + nr.
PLACERING: 2:01V 83
REGISTRERING: nominalkatalog-55; realkatalog-55 och delvis i LIBRIS.
ÖVRIGT: samlingen växer genom nyförvärv.
LITTERATUR: Wieselgren, O., Engelska skatter i Kungl. biblioteket. (SvD 1936, monterat urklipp: Bibliot. Sv. Sthlm. Kungl. bibl. Br.qv. 936.)
Hoffman, Margit, The J.A. Ahlstrand collection of Robinsonades at the Royal Library in Stockholm. Otium et negotium : studies in onomatology and library science presented to Olof von Feilitzen. Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis; 16, s. 142-150.)
Cronqvist, Theodor, August Ahlstrand - en märklig bibliotekarie. (Bokvännen 1977, s. 86-90.)

Alm, H.: Henrik Alms bandsamling
ALM, HENRIK, 1894-1966,
fil.lic.

KOD: 288 Al 2
ACCESSION: gåva till KB 1967 av fru Märta Alm.
INNEHÅLL: 24 hyllmeter svenska förlagsband. Samlingen är numrerad.
TIDSPERIOD: företrädesvis 1800-talet.
SIGNUM: 288 Al 2 /+nr.
PLACERING: 2:01V 84. Fol. 2:01V 17
REGISTRERING: förtecknad i kapsel 718 i katalogrummet.
LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1967, s. 18.

Alm, H.: Henrik Alms psalmbokssamling
ALM, HENRIK, 1894-1966,
fil.lic.

KOD: 288 Al 1
ACCESSION: inköpt 1969 från Henrik Alms stärbhus.
INNEHÅLL: 1272 stycken psalmböcker, kronologiskt
uppställda efter tryckår. Samlingen är numrerad.
TIDSPERIOD: 1700-1950-talet.
SIGNUM: Alm. + nr.
PLACERING: 2:01V 83-84
REGISTRERING: samlingen ingår i psalmbokskatalogen. Förteckning finns i anslutning till samlingen och hos Enheten för bevarande.

Andersson, B.: Bernhard Anderssons bandsamling
ANDERSSON, BERNHARD, 1848-1924,
bokbindare, bedrev sin verksamhet i eget bokbinderi 1888-1917, då det införlivades med Nordiska Kompaniets bokbinderi.

KOD: 288 An 1
ACCESSION: bokbinderiet och allt material övertogs av KB 1963.
INNEHÅLL: huvudsakligen provband, även fotografier, bandlitteratur, materialprover ingår. Samlingen är numrerad.
SIGNUM: 288 An 1 /+ nr.
PLACERING: 2:01V 17
REGISTRERING: förtecknad i kapsel 718 i katalogrummet.
LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1963, s. 21.

Andersson, Å.: Åke Anderssons samling
ANDERSSON, ÅKE, 1924-2002,
antikvariatsbokhandlare.

KOD: 288 An 2
ACCESSION: gåva från sönerna 2003.
INNEHÅLL: Libris auktionskataloger och antikvariatskataloger, samtliga interfolierade med noteringar. Dessutom böcker och brev.
PLACERING: 2:01V 104

Arla Coldinu: Inkunabler och 1500-talstryck
Ordenssällskap som infördes till Sverige på 1750-talet efter fransk förebild.

KOD: 297 D 4
ACCESSION: stadigvarande deposition från Arla Coldinuorden 1969, tillägg 2014.
INNEHÅLL: samling om 24 inkunabler och 13 1500-talstryck.
PLACERING: 2:01V 13
REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen.
LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 36.

Bassi, Br.: Schacklitteratur
BASSI, BRUNO, 1901-1957,
universitetslektor.

KOD: 288 Ba 1
ACCESSION: gåva av Sveriges schackförbund 1965.
INNEHÅLL: tidskrifter, turneringar, kongresser.
TIDSPERIOD: mitten av 1800-talet-1955; KB har dock fortsatt att fortlöpande prenumerera på tidskrifterna.
SIGNUM: Spel. Schack. Bassi.
PLACERING: 1:03Ö 217-219
REGISTRERING: nominalkatalog-55; realkatalog-55.
LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1965, s. 16.
Hildebrand, A., Bruno Bassi en schackspelets vetenskapsman (Tidskrift för Schack 1957:2, s. 50-52.)
ÖVRIGT: Antikvariatet Hellmut Schumann AG i Zürich sålde 1987 370 volymer ur Bruno Bassis samling. Av allt att döma rörde det sig om böcker som aldrig kommit i schackförbundets ägo och därför ej heller kunnat vidarebefordras till KB. KB äger alltså inte Bruno Bassis hela samling!

Beckman, A.: Anders Beckmans samling
BECKMAN, ANDERS, 1907-1967,
grafisk formgivare, grundare av Beckmans skola 1939.

KOD: 288 Be 6
ACCESSION: donation av Anders Beckmans döttrar 2003.
INNEHÅLL: omfattar tryckt material, originalförlagor till affischer och broschyrer, fotografier, klichéer, tidningsurklipp och miniatyrmodeller till hans utställningar.
TIDSPERIOD: 1920-60-talet
PLACERING: 2:01V 62. Liggfol. 2:01Ö 2.
ÖVRIGT: framtagning efter överenskommelse med Enheten för vardagstryck.

Beijer, P.: Beijerska samlingen
BEIJER, PETER, 1845-1921,
bibliotekarie på KB till 1912.

KOD: 288 Be 1
ACCESSION: testamentarisk gåva 1921.
INNEHÅLL: dupletter av svenska arbeten, cirka 600
volymer och häften samt cirka 100 volymer utländska arbeten, sedan huvudsamlingen tillförts 409 arbeten i 429 volymer, främst modern, särskilt norsk och dansk vitterhet, skön konst och kulturhistoria. Samlingen är till större delen bunden i vackra och dyrbara band.
TIDSPERIOD: 1800-talet och början av 1900-talet.
SIGNUM: Be
PLACERING: 2:01V 127
REGISTRERING: delvis reg. i nom.kat.-55.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1921, s. 7-8, 14.

Benedicks-Bruce, C.: Japonica
BENEDICKS-BRUCE, CAROLINA, 1856-1935,
konstnär.

KOD: 288 Be 2
ACCESSION: gåva genom testamentsförordnande 1935.
INNEHÅLL: omkring 60 volymer äldre illustrerat japanskt tryck, mest konstlitteratur.
TIDSPERIOD: 1800-tal.
PLACERING: samlingen är sedan 1986 deponerad hos Östasiatiska biblioteket.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1935, s. 14, 1986, s. 29.

Bengtsson, Frans G.: Schacklitteratur
BENGTSSON, FRANS GUNNAR, 1894-1954,
författare.

KOD: 288 Be 3
ACCESSION: gåva av Sveriges schackförbund 1965.
INNEHÅLL: schacktidskrifter och böcker om schack.
TIDSPERIOD: huvudsakligen 1900-1955.
SIGNUM: Spel. Schack. Bengtsson.
PLACERING: 1:03Ö 218-219
REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. Förteckning över samlingen finns hos Enheten för användartjänster.
LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1965, s. 16.

Berghman, A.: Heraldisk litteratur
BERGHMAN, ARVID, 1897-1961,
hovkamrer.

KOD: 288 Be 4
ACCESSION: gåva genom testamentsförordnande 1962.
INNEHÅLL: heraldik, sfragistik, ordens- och exlibriskunskap, valspråk med mera.
PLACERING: 2:01V 132-139. Fol. 2:01V 31
REGISTRERING: samtliga lapp- och cardskataloger. Systematisk specialkatalog (lappkatalog; kortkatalog från och med 1993) (ej heraldik), samt katalog i anslutning till samlingen. LIBRIS.
LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelser 1960-1962, s. 65.
Hermfelt, Dag, Arvid Berghmans heraldiska samling i Kungliga biblioteket (Släktforskarnas årsbok 2001, s. 195-122.)
Heymowski, A., Arvid Berghmans heraldiska samling i Kungl. biblioteket (Biblis 1963/64, s. 169-190.)
Rur, B. Arvid Berghman, heraldikern. (Personhistorisk tidskrift 1999:1, s. 42-50.)
ÖVRIGT: samlingen växer genom fortsatt förvärv.

Berghman, G.: Elzeviersamlingen
BERGHMAN, GUSTAF, 1836-1910,
massageläkare, boksamlare.

KOD: 288 Be 5
ACCESSION: testamentarisk gåva, överlämnad redan under samlarens livstid 1909.
INNEHÅLL: Elzeviertryck, cirka 2500 titlar, annex (imitationer av Elzeviertryck) och litteratur om Elzevierer. Samlingen är numrerad.
TIDSPERIOD: 1500- och 1600-tal.
SIGNUM: Elz. + nr.
PLACERING: 2:01V 93-95. Fol. 2:01V 33.
Liggfol. 2:01Ö 3.
REGISTRERING: Berghman, G., Catalogue raisonné des impressions elzeviriennes de la Bibliothèque royale de Stockholm, Stockholm & Paris 1911. Berghmans egen katalog i anslutning till samlingen.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1909, s. 14, 1910, s. 25-32, 1911, s. 16-17 & bil. s. 48-51.
Dahlgren, E.W., Notice biographique sur le Dr Berghman (Berghman, G, Catalogue raisonné..., s. xvii- f.)
Wieselgren, O., Gustaf Schlegel Berghman. (Svenskt biografiskt lexikon. Bd 3, Stockholm 1922, s. 543 f.)
Olsson, Bror, Gustaf Berghman och hans elzeviersamling. (Bokvännen 1961, s 256-260.)
ÖVRIGT: samlingen växer genom fortsatt förvärv.

Berglund, J.: Schacksamling
BERGLUND, JAN, 1946-.

ACCESSION: deposition 1981, återtogs 1992.
INNEHÅLL: cirka 6000 volymer.
PLACERING: Arjeplog.
ÖVRIGT: samlingen lånades tillbaka av Jan Berglund i oktober 1992, för att användas som referensbibliotek i Karpovs Schackskola, Arjeplog. (se skrivelse till RB Antonsson, 08-306-92.)

Billow, A.: Anders Billows skisser till böcker med mera
BILLOW, ANDERS, 1890-1964,
typograf och formgivare.

KOD: 297 D 3
ACCESSION: tidigare deponerade hos Officina Typographica, Skansen. Materialet skänktes 1969 till KB av fru Eva Billow (1902-1993).
INNEHÅLL: skissmaterial och provtryck med mera kring de böcker, som formgivits av Billow.
PLACERING: 2:01V 69
LITTERATUR: Bagge, Fredric, Anders Billow : den nya saklighetens typograf. (Biblis 1965, s. 9-31.)
Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 24.
ÖVRIGT: samlingen överfördes 1984 från Kart- och bildenheten till Specialsamlingarna.

Birgittasamlingen
BIRGITTA, DEN HELIGA BIRGITTA, 1302-1373,
kristen mystiker, stiftare av birgittinorden.
Helgonförklarad 1391.

INNEHÅLL: 6 hyllmeter, litteratur av och om den heliga Birgitta.
TIDSPERIOD: 1700-1955
SIGNUM: Sv. Saml. Teol. Birgitta.
PLACERING: 1:01Ö 39. Fol. 1:01Ö 152.
REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55.

Björkmans arkiv
AB BJÖRKMANS EFTR., KUNGL. HOVBOKTRYCKARE.

KOD: 297 E 8
ACCESSION: arkivet överfördes 1990 till KB genom förmedling av Sten G. Lindberg.
INNEHÅLL: årsvis ordnade handlingar rörande cirka 22 000  trycksaker firman producerat under den tid den leddes av hovboktryckare Hubert Johansson.
TIDSPERIOD: 1954-1989, 1971-1981 saknas.
PLACERING: 2:01V 152-154
REGISTRERING: alfabetiskt kortregister över beställare i anslutning till samlingen.
LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Hubert Johansson konstförvant och hovboktryckare. (Biblis 1991)

Björnstjerna, C.: Bibliotheca ex Almare-Stäket
BJÖRNSTJERNA, CARL, 1886-1982,
greve, överste och chef för Norrlands dragonregemente.

KOD: 288 Bj 1
ACCESSION: gåva 1972.
INNEHÅLL: cirka 45 hm, tyngdpunkt på historia (inte minst kolonialhistoria), politik, lantbruk.
TIDSPERIOD: 1700-1800-tal (med tyngdpunkt på 1800-talet).
PLACERING: samlingen är deponerad på Almare-Stäket sedan 1993.
REGISTRERING: förteckning gjord 1985 finns i anslutning till samlingen och hos Enheten för bevarande. En av Göran Bäärnhielm renskriven och förbättrad version av denna förteckning existerar sedan 1993. Även den senare förteckningen finns hos Enheten för bevarande.
LITTERATUR: Björnstjerna, C. Bibliotheca ex Almare-Stäket. (Notiser från riksbibliotekarien, 5(1972):4, s. 12-17.)
ÖVRIGT: samlingen i sina ursprungliga hyllor prydde tidigare Kungl. bibliotekets hörsal, men inför den ombyggnation som påbörjades hösten 1992 placerades hyllor och böcker i magasin. På våren 1993 återfördes samlingen som deposition till Almare-Stäket.

Blindskrift (Braille)
KOD: 288 Bl 1
INNEHÅLL: cirka 15 hyllmeter, blandat, mest religiösa skrifter.
PLACERING: 2:01V 73
REGISTRERING: förteckning gjord 2003 av Jan Ottosson finns hos Enheten för användartjänster.

Bohm, E.: Svensk skönlitteratur
BOHM, EVA, 1917-,
fil. lic., informationssekreterare i Svenska sjuksköterskeföreningen.

KOD: 288 Bo 2
ACCESSION: gåva 1969.
INNEHÅLL: cirka 15 hyllmeter, företrädesvis modern svensk skönlitteratur.
PLACERING: 2:01V 127-128
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1984, s. 27.

Bokobjekt
KOD: 288 Bo 4
ACCESSION: samlingen är under uppbyggnad.
INNEHÅLL: kärnan i samlingen är två bokobjekt av Arman respektive Christo (förvärvade genom köp 1988). Härtill kuriosa av mer anspråkslöst slag. Samlingen är numrerad.
SIGNUM: 288 Bo 4 /+nr.
PLACERING: Praktrummet

Bokband - fotografier med mera
KOD:288 Bo 7
INNEHÅLL: 1 låda fotografier med mera.
PLACERING: 2:01V 18.

Bokbindarmaterial
KOD: 288 Bo 5
ACCESSION: sammanställd 1994 i samband med flyttning av KB:s samlingar till nya magasin.
INNEHÅLL: cirka 18 hyllmeter. Samlingen innehåller prov på material som KB:s bokbinderi och bokvårdsavdelning använt under årens lopp. Förutom materialprover ingår olika avtalshandlingar, korrespondens med mera.
PLACERING: 2:01V 33-34. Liggfol. 2:01Ö 3.

Bokomslag
KOD: 288 Bo 6
INNEHÅLL: cirka 5 hyllmeter, lösa bokomslag.
TIDSPERIOD: 1956-60
PLACERING: 2:01V 34. Liggfol. 2:01Ö 3.

Borgström, O.: Erotica
BORGSTRÖM, OSKAR ADOLF, 1877-1945.
1. exp.-vakt i pensionsstyrelsen.

KOD: 288 Bo 1
ACCESSION: deposition 1937, testamentarisk gåva 1945.
INNEHÅLL: cirka 1300 böcker, därtill en del småtryck, planscher och fotografier. Samlingen är numrerad.
TIDSPERIOD: 1600-talet-omkring 1930.
SIGNUM: Borgström + nr.
PLACERING: 2:01V 87. Fol. 2:01V 31
REGISTRERING: kortkatalog och förteckning finns i anslutning till samlingen. Förteckning finns även i informationen och hos Referensenheten.
LITTERATUR: Bohrn, Harald, Några data om Borgströmska samlingen. (se nedan.)
Bohrn, Harald, Borgströmska samlingen av erotisk litteratur i Kungliga biblioteket : några ord om dess bestånd och dess skapare. (Bibliotek och historia : festskrift till Uno Willers. Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis; 12, s.12-25.)
Bohrn, Harald, Några ord om erotisk-pornografisk litteratur i anknytning till Borgströmska samlingen i Kungliga biblioteket. (Svenska föreningen för medicinsk psykologi, 3[1969], s.1-22.)
Edenborg, Carl-Michael, Skamliga skrifter : Borgströmska eroticasamlingen i Kungl. biblioteket. (Biblis 2006:35, s. 2-27.)
ÖVRIGT: samlingens handteckningar testamenterades av Borgström till Nationalmuseum, de deponerades sedan i KB 1954, men är för närvarande tillbaka hos Nationalmuseum.
Avskrifter av handlingar ur ämbetsarkivet rörande Borgströmska samlingen förvaras i anslutning till samlingen och hos Enheten för användartjänster.

Bring, L.: Dantelitteratur
BRING, LYDIA, F. WIDMAN, 1855-1939,
gift med rådmannen i Uppsala Sven Casper Bring (1877-1939).

KOD: 288 Br 1
ACCESSION: gåva 1933.
INNEHÅLL: cirka 30 stycken utgåvor och översättningar av Divina comedia samt litteratur om Dante.
TIDSPERIOD: mitten av 1800-talet-1900-talet.
PLACERING: 2:01V 18
REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen.

Börjeson, I.: Marmorerade papper och diplom
BÖRJESON, INGEBORG, 1890-1976,
bokbindare och marmorerare.

KOD: 297 E 16
INNEHÅLL: Marmorerade papper, diplom.
PLACERING: 2:01Ö 7.
REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen.
ÖVRIGT: Ingeborg Börjeson-papper finns även i andra samlingar i KB.

Cocktail: Redaktionsexemplar
KOD: 297 E 1
ACCESSION: gåva 1984 av Olof Nylin, Alicante, Spanien.
INNEHÅLL: cirka 5 hyllmeter inbundna redaktionsexemplar av tidskrifterna Cocktail och Världsrevyn-Sensation med utländska avläggare.
TIDSPERIOD: 1930-1974
PLACERING: 2:01V 129
REGISTRERING: kopia av förteckning ur gåvobrevet finns hos Enheten för användartjänster.

Collijn, I.: Birgittalitteratur
COLLIJN, ISAK, 1875-1949,
riksbibliotekarie 1916-1940, bokhistoriker.

KOD: 288 Co 1
ACCESSION: förvärv ur Collijns efterlämnade bibliotek 1950.
INNEHÅLL: 351 volymer av och om den heliga Birgitta, birgittinorden och enskilda kloster. Samlingen är systematiskt uppställd och numrerad.
TIDSPERIOD: slutet av 1400-talet-1940-talet.
SIGNUM: 288 Co 1 / + nr.
PLACERING: 2:01V 18
REGISTRERING: förteckning gjord 1998 av Jan Ottosson finns hos Enheten för användartjänster.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1950, s. 5.

Collijn, I.: Olaus Magnuslitteratur
COLLIJN, ISAK, 1875-1949,
riksbibliotekarie 1916-1940, bokhistoriker.

KOD: 288 Co 2
ACCESSION: förvärv ur Collijns efterlämnade bibliotek 1950.
INNEHÅLL: 109 volymer av och om Olaus Magnus. Samlingen är numrerad.
SIGNUM: 288 Co 2 / + nr.
PLACERING: 2:01V 18
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1950, s. 5.

Collijn, I.: Egna skrifter
COLLIJN, ISAK, 1875-1949,
riksbibliotekarie 1916-1940, bokhistoriker.

KOD: 288 Co 3
ACCESSION: förvärvad ur Collijns efterlämnade bibliotek 1950.
INNEHÅLL: 304 stycken skrifter av Isak Collijn, huvudsakligen bokhistoria. Samlingen är numrerad.
SIGNUM: 288 Co 3 / + nr.
PLACERING: 2:01V 18
REGISTRERING: förteckning gjord 2002 av Jan Ottosson finns hos Enheten för användartjänster.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1950, s. 5.

Dahl, F.: Efterlämnade papper
DAHL, FOLKE, 1905-1970,
1:e bibliotekarie vid Lunds universitetsbibliotek,
expert på KB:s samling av äldre utländska tidningar.

KOD: 288 Da 2
INNEHÅLL: 21 stycken kapslar med forskningsmaterial rörande tidningar. Huvudsakligen utländska europeiska tidningar.
TIDSPERIOD: första hälften av 1600-talet.
PLACERING: 2:01V 18
 

Dahlstedt, M.: Böcker och dekorerade papper
DAHLSTEDT, MANNE, 1943-
bokbindare, konstnär.
KOD: 288 Da 3
ACCESSION: dekorerade papper gåva 2011, böcker gåva 2013.
INNEHÅLL: dekorerade papper.
2:01V 159, 2:01Ö 7

Drottningholm
ACCESSION: biblioteket på Drottningholms slott har fyllts med dupletter från KB; Drottningholmsbibliotekets ursprungliga bokbestånd är integrerat med KB:s samlingar.
PLACERING: Drottningholms slott.
REGISTRERING: en nominal- och ägarkatalog finns på Drottningholm. En kopia av nominalkatalogen finns hos Enheten för bevarande. Beträffande det ursprungliga biblioteket, se handskriftskatalogen.
LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Biblioteket på Drottningholm. Stockholm 1972, 22 s.
Lindberg, Sten G., The Royal Libraries at Drottningholm. (Bulletin du bibliophile 1985:2, s. 143-145).
ÖVRIGT: samlingen är ej tillgänglig för lån. För att få tillträde till Drottningholmsbiblioteket måste man kontakta Bernadottebiblioteket.

Efemärt tryck - föremål och dagsländor; tryckt material som ej omfattas av pliktleveranslagen.

KOD: 288 Ef 1
ACCESSION: tryckt material som ej omfattas av pliktleveranslagen.
INNEHÅLL: innehåller bland annat biljetter, bokmärken, emballagetryck, etiketter, exlibris, klippdockor, reklammärken, samlarbilder, spelkort, visitkort med mera. Hit även leksaker och andra föremål som har varit bilagor till svenska tidskrifter.

Eliaeson, Å.: Goethe- och Tegnérlitteratur
ELIAESON, ÅKE, 1877-1959

KOD: 288 El 2
ACCESSION: gåva från Stifts- och landsbiblioteket i Skara 2007.
INNEHÅLL: Goethe- och Tegnérlitteratur.
PLACERING: 2:01V 116-118.
ÖVRIGT: samlingen är under uppordnande.

Elmbladhska samlingen av personverser
ELMBLADH, HARRIET, 1891-1979.

KOD: 288 El 1
ACCESSION: förvärv genom köp i maj 1969.
INNEHÅLL: 66 stycken begravnings- och bröllopsverser. Samlingen är numrerad.
TIDSPERIOD: 1679-1759
SIGNUM: 82 Aa 7 / + nr.
PLACERING: 2:01Ö 11
REGISTRERING: ingår i katalogen Verser till och över enskilda. Förteckning finns i anslutning till samlingen och hos Enheten för användartjänster.
LITTERATUR: RB cirkulär 1969:21, p. 6.
Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 12.

Engeström, L.v.: Amerika 1790-1803
ENGESTRÖM, LARS VON, 1751-1826,
greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare.

KOD: 288 En 1
ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström.
INNEHÅLL: samlingsvolym av småtryck (tulltaxor, statistiska uppgifter, finansrapporter).
TIDSPERIOD: 1790-1803
SIGNUM: Polit. ekon. Amer. finansv. Fol. RAR
PLACERING: 2:01V 5
REGISTRERING: nom.kat.-55 (uppslagsord: Amerika).
LITTERATUR: Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.)

Engeström, L.v.: Amerika 1800-1804
ENGESTRÖM, LARS VON, 1751-1826,
greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare.

KOD: 288 En 2
ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström.
INNEHÅLL: samlingsvolym med Engeströms exlibris och signum: A-XII, 8-6 (finansrapporter: Letter from the Treasurer, Treasurer's account).
TIDSPERIOD: 1800-1804
SIGNUM: Polit. ekon. Amer. finansv. RAR
PLACERING: 2:01V 181
REGISTRERING: nom.kat.-55 (uppslagsord: Amerika)
LITTERATUR: Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.).

Engeström, L.v.: England
ENGESTRÖM, LARS VON, 1751-1826,
greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare.

KOD: 288 En 3
ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström.
INNEHÅLL: foliovolym med titeln: "Samling af hvarjehanda paper tjenande att gifwa ett begrepp om Engelska folkets sätt att wara, och sedwanor, samlade åren 1794, 1796". (flygblad, dagsnotiser, kapplöpnings- och boxningsreferat, politiska tryck, annonser, populära verser med mera)
TIDSPERIOD: 1790-tal
SIGNUM: Kult.hist. Eng. Fol. RAR
PLACERING: 2:01V 4
LITTERATUR: Wieselgren, O., Engelska skatter i Kungl. biblioteket. (SvD 1936, monterat urklipp: Sv. saml. Bibliot. Sv. Sthlm. Kungl.bibl. Br. 4:o 1936.)
Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.)
Kjellin, G., Lars von Engeströms engelska småtryck (Biblis 1980, s. 113-169.)

Engeström, L.v.: Kyrkohistoriska dissertationer
ENGESTRÖM, LARS VON, 1751-1826,
greve, utrikesstatsminister och betydande boksamlare.

KOD: 288 En 4
ACCESSION: den Engeströmska bok- och handskriftssamlingen donerades 1864 till KB av E:s sonson, kammarherre L.S.E. von Engeström.
INNEHÅLL: 103 stycken svenska dissertationer i kyrkohistoria. Bundna i fyra samlingsvolymer benämnda Historia Ecclestiastica In Genere.
PLACERING: 1:01V 13
REGISTRERING: förteckning finns hos Enheten för användartjänster.
LITTERATUR: Hildebrand, S., Några anteckningar om det von Engeströmska biblioteket. (NTBB 6(1919), s. 80 ff.)

Englund, C.-E.: Carl-Emil Englunds samling
ENGLUND, CARL-EMIL, 1903-64,
författare.

KOD: 288 En 5
ACCESSION: Englundssamlingen donerades 2005 till KB av E:s söner Rune, Jan och Tor Englund.
INNEHÅLL: böcker och litterära tidskrifter
TIDSPERIOD: 1900-tal
PLACERING: 2:01V 126
REGISTRERING: katalog finns i anslutning till samlingen
ÖVRIGT: huvuddelen av samlingen, som ännu ej överlämnats, kommer att placeras i handskriftssamlingen, ev. även i Vardagstryck- och affischsamlingen.

Englund, L.: Lars Englunds samling
ENGLUND, LARS, 1917-59,
författare.

KOD: 288 En 6
ACCESSION: Samlingen donerades 2007 till KB av Turid och Magnus Englund.
INNEHÅLL: Böcker och litterära tidskrifter.
TIDSPERIOD: i huvudsak 1930-50-tal.
PLACERING: 2:01V 126
REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlilngen.
ÖVRIGT: i samlingen ingår flera dedicerade verk av bland annat Gunnar Björling och Rabbe Enckell.

Ettbladstryck och fragment
KOD: 288 Et 1
INNEHÅLL: ettbladstryck och fragment från 1400- och 1500-talen. Tolv foliokapslar:
1. Avlatsbrev 1
2. Avlatsbrev 2
3. Kalendrar
4. Historiska tryck (avlatsbrev 3, kyrkliga tryck)
5. Träsnitt (helgonbilder) m.m.
6. Fragment 1
7. Fragment 2
8. Fragment 3
9. Fragment 4
10. Fragment 5
11. Fragment 6
12. Fragment 7
PLACERING: 2:01Ö 8
REGISTRERING: förteckning över samlingen finns hos Enheten för användartjänster.
LITTERATUR: Collijn, I., Ettbladstryck från 15:e århundradet. Saml. [1:]1-2, 2:1-2. 1905-12.
Einblattdrucke des XV. Jahrhunderts. Hrsg. von der Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Halle a.S. 1914.

Falk, V.: Typografisk litteratur
FALK, VALTER, 1902-1980,
faktor.

KOD: 288 Fa 1
ACCESSION: testamentarisk gåva 1980.
INNEHÅLL: cirka 12 hyllmeter böcker och cirka 25 hyllmeter småtryck.
TIDSPERIOD: huvudsakligen 1900-tal.
PLACERING: 2:01V 129-131. Fol. 2:01V 31,
Liggfol. 2:01Ö 3.
REGISTRERING: förteckning över samlingen sammanställd av Joyce Dahlberg finns vid informationen och hos Enheten för användartjänster.
LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Valter Falk in memoriam. (Bokvännen 1980, s. 125-126.)
Nordqvist, Nils, Artis typographiæ magister Valter Falk. (Bokvännen 1976:6, s. 111-125.)
ÖVRIGT: samlingen har försetts med ett speciellt exlibris formgivet av Hubert Johansson.

Frostells bokbinderi
KOD: 288 Fr 1
ACCESSION: donation från Ingrid Frostell-Nyström 2005.
INNEHÅLL: 1,5 hyllmeter bandskisser, brev, patentbrev, bokbindarmaterial med mera från Frostells bokbinderi.
PLACERING: 2:01V 32
REGISTRERING: kortfattad förteckning finns i anslutning till samlingen.

Fürstenhäuser, G.L.: Fürstenhäusers samling
FÜRSTENHÄUSER, GEORG LUDVIG, 1611-1694,
bibliotekarie hos Magnus Gabriel De la Gardie.

KOD: 288 Fü 1
ACCESSION: ingick tidigare i biblioteket på Tidö och kom till KB 1857.
INNEHÅLL: 2,2 hyllmeter (cirka 65 volymer).
PLACERING: 2:01V 84
LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Boksamlarna gjorde biblioteket. (Biblis 1976, s. 54-131.)
ÖVRIGT: samlingen har plockats ut från respektive fack och säruppställts efter sin proveniens men utgör ingen specialsamling i egentlig mening.

Förlagsband
KOD: 288 Fö 1
ACCESSION: samlingen påbörjades under slutet av 1960-talet och innehåller förlagsband förvärvade på skilda sätt (utplockade ur gåvosamlingar, utsorterade ur KB:s övriga samlingar, speciellt inköpta etc.).
INNEHÅLL: svenska förlagsband.
TIDSPERIOD: 1800.
PLACERING: 2:01V 155-157. Fol. 2:01V 34. Liggfol. 2:01Ö 3

Gabrielson, A.: Anglica
GABRIELSON, ARVID, 1879-1972,
professor i engelska vid Stockholms högskola.

KOD: 288 Ga 1
ACCESSION: gåva 1969.
INNEHÅLL: samling äldre engelska grammatikor och ordböcker. Innehåller ett flertal sällsynta nummer. Samlingen är numrerad.
TIDSPERIOD: 1500-cirka 1850
SIGNUM: Gabr. + nr.
PLACERING: 2:01V 84-85. Fol. 2:01V 18-19
REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55,
kapsel Arvid Gabrielsons samling.
LITTERATUR: Gabrielson, A., Prof. Kennedy's bibliography of writing on the english language. A review with a list of additions and correctings. (Studia neophilologica 1929, s. 117-168.)
Alston, R. C., A bibliography of the English language from the invention of printing to the year 1800. Leeds 1965.
Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1969, s. 36.

Gjethwoldsén, E.: Samling till ett svenskt bokmuseum
GJETHWOLDSÉN, ERIK, 1902-1985,
typograf.

ACCESSION: gåva 1980.
INNEHÅLL: cirka 60 hyllmeter, bokhistoriskt material.
LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Erik Gjethwoldséns samling till ett svenskt bokmuseum. (Biblis 1985, s. 143-157.)
ÖVRIGT: samlingen överlämnades 2009 som gåva till Einar Hansens Biblioteksstiftelse och är för närvarande deponerad på Universitetsbiblioteket i Lund.

Golowanjuk, J.: Jascha Golowanjuks samling
GOLOWANJUK, JASCHA, 1903-1974,
författare.

KOD: 297 E 6
ACCESSION: testamentarisk gåva 1974.
INNEHÅLL: 67 stycken olika utgåvor av Jascha Golowanjuks böcker.
PLACERING: 2:01V 87

Gustav VI Adolf: Barnböcker
KOD: 288 Gu 1
ACCESSION: gåva av Gustav (VI) Adolf 1949.
INNEHÅLL: ett åttiotal böcker, övervägande tyska men även några franska och engelska bilderböcker, som tillhört prins Gustav (VI) Adolf och hans bröder.
TIDSPERIOD: 1800-tal.
SIGNUM: Underv. Barnb. Fol. RAR
PLACERING: 2:01V 7
REGISTRERING: en förteckning upprättad av Sten G. Lindberg förvaras i anslutning till samlingen och hos Enheten för användartjänster.
LITTERATUR: Zweigbergk, Eva von, Barnkammarkomik för de små prinsarna. (DN 11/11 1962.)

Haga
ACCESSION: Gustav III:s bibliotek på Haga
har rekonstruerats med:
1) en bokgåva till Gustav V av bröderna Axelson-Johnson bestående av 837 från Tyskland återköpta volymer ur prinsen av Vasas bibliotek.
2) cirka 600 volymer ur KB:s samlingar deponerade1945.
3) 200-300 volymer från biblioteket på Stockholms slott, nuvarande Bernadottebiblioteket.
PLACERING: Gustav III:s paviljong på Haga.
REGISTRERING: katalog över den del av boksamlingen som är deposition från KB förvaras hos Enheten för bevarande.
Katalog över hela bibliotekets samlingar finns hos Husgerådskammaren.
SÄRSKILDA LÅNEBESTÄMMELSER: inlån till KB av KB:s böcker är möjligt. Framtagning kan dock enbart ske under tiden maj-sept., det vill säga när paviljongen är öppen för turister.
TILLSTÅND FÖR BESÖK på biblioteket erhålles hos Bernadottebiblioteket.
LITTERATUR: Collijn, Isak, "Vasabiblioteket". (NTBB 12(1925), s. 107-111.)
Hennings, Beth, Biblioteket på Haga. (Bokvännen 1970:9, s. 179-185.)
KB:s årsberättelse 1925, s. 11-12.

Hallbeck, N.: Homosexlitteratur
HALLBECK, NILS, 1907-1997,
författare.

KOD: 297 E 2
ACCESSION: gåva 1985 med tillägg 1989.
INNEHÅLL: cirka 100 böcker och cirka 25 tidskrifter.
TIDSPERIOD: 1940-tal-1980-tal.
PLACERING: 2:01V 129
REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen samt vid informationen och hos Enheten för användartjänster.
LITTERATUR: Kungl. bibliotekets ämbetsberättelse 1985, s 18.

Hamilton, J.A.: Engelska skådespel
HAMILTON, JOHN ABRAHAM, 1734-1795,
kammarherre, hovmarskalk och landshövding.

KOD: 288 Ha 1
ACCESSION: samlingen kom någon gång på 1800-talet till KB från Boo fideikommiss, Svennevads socken i Närke.
INNEHÅLL: 102 engelska skådespel tryckta 1616-1648 i 9 pergamentband märkta A-I.
TIDSPERIOD: 1616-1648
PLACERING: 2:01V 85
REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen.
LITTERATUR: Collijn, I., The Hamilton collection of English plays in the Royal library, Stockholm. (NTBB 14(1927), s. 147-167.)
Wieselgren, O., Engelska skatter i Kungl. biblioteket (SvD 1936, monterat urklipp: Bibl. Sv. Sthlm. Kungl.bibl. Br. 4:o.)

Hammarskjöld, D.: Dag Hammarskjölds boksamling
HAMMARSKJÖLD, DAG, 1905-1961,
nationalekonom, generalsekreterare i FN.

KOD: 288 Ha 2
ACCESSION: testamentarisk gåva 1961.
INNEHÅLL: cirka 69 hyllmeter, blandat, stor mängd engelsk skönlitteratur. Samlingen är numrerad.
TIDSPERIOD: främst 1900-tal.
SIGNUM: 288 Ha 2 /+ nr.
PLACERING: 2:01V 95-96. Fol. 2:01V 35
REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55. En särskild kortkatalog finns även i anslutning till samlingen.
LITTERATUR: Willers, Uno, Dag Hammarskjöld som bibliofil (Idéer och resultat : nordiska uppsatser tillägnade Ingeborg Heintze. 1961, s. 249-256).

Hammarskjöld, H.: Hjalmar Hammarskjölds boksamling
HAMMARSKJÖLD, HJALMAR, 1862-1953,
landshövding, statsminister 1914-17.

KOD: 288 Ha 3
ACCESSION: gåva av Bo Hammarskjöld 1954.
INNEHÅLL: cirka 66 hyllmeter, blandat, mest utländsk ekonomi, juridik och statsvetenskap.
TIDSPERIOD: huvudsakligen slutet av 1800-talet och fram till 1920-talet.
PLACERING: 2:01V 35-38
REGISTRERING: samlingen är ej katalogiserad.
LITTERATUR: Kungl. bibliotekets årsberättelse 1954, s. 5.

Hedbergs bokbinderi
HEDBERG, GUSTAF, 1859-1920;
HEDBERG, ARVID, 1872-1949,
bröder som bedrev eget bokbinderi.

KOD: 288 He 3
ACCESSION: köp 1969 av fru Greta Hedberg (dotter till Arvid H.) vid bokbinderiets upphörande.
INNEHÅLL: räkenskaper, brev, böcker, fotoalbum, skisser, inventarier.
TIDSPERIOD: 1880-tal-1960-tal.
PLACERING: 2:01V 38-44. Liggfol. 2:01Ö 3. Fotoalbum och skisser förvaras på Enheten för handskrifter, kartor och bilder.
REGISTRERING: förteckning finns i Biblis 1963/64 (se nedan). Den förteckningen finns också i anslutning till samlingen.
LITTERATUR: Riksbibl. ämbetsberättelse 1969, s. 15-16.
Lindberg, Sten G., Hedberg, Gustaf (Svenskt biografiskt lexikon; artikeln innehåller även uppgifter om Arvid H. samt om bokbinderiets vidare öden fram till KB:s köp.
Lindberg, Sten G., Gustaf Hedberg. (Biblis 1963/64, s. 191-252.)
Åkerström, Sture, Gust. Hedberg hovbokbinderi i Kungl. biblioteket. (Biblis 1971, s. 97-138.).
Åkerström, Sture. Ett apropå till utställningen "Gust. Hedberg, hofbokbindare, Stockholm". (Notiser från riksbibliotekarien 1971:3, s. 14-16.)

Helgtryck
KOD: 288 He 4
ACCESSION: gåva av Sten G. Lindberg i okt. 1999.
INNEHÅLL: 14 kapslar med helgtryck, det vill säga specialutgåvor utgivna som julhälsning av svenska förlag, enskilda tryckare och formgivare.
TIDSPERIOD: 1900-talet
PLACERING: 2:01V 65
REGISTRERING: förteckning över samlingen finns i respektive kapsel och hos Enheten för användartjänster.
ÖVRIGT: tillägg till samlingen överlämnat i dec. 2002.

Hellman, E.: Bibelsamling
HELLMAN, ESKIL, 1890-1979,
komminister i Kvistbro, Edsbergs kontrakt, Strängnäs stift.

KOD: 288 He 1
ACCESSION: från början deposition av Svenska bibelsällskapet; 1989 omvandlad till gåva.
INNEHÅLL: biblar från äldsta tid till våra dagar på olika språk, samt litteratur om biblar, excerpter, tidningsurklipp, aischer med mera.
"Syftet med samlingen har varit att med bibelexemplar från tider så långt tillbaka som möjligt fram till våra dagar och på flera olika språk få fram en åskådlig bild av Bibelns väg genom tiderna och ut till alla delar av världen".
TIDSPERIOD: slutet av 1400-talet till 1950-talet.
PLACERING: 2:01V 19-27. Liggfol. 2:01Ö 3, 8
REGISTRERING: Hellmans egen kortkatalog förvaras i anslutning till samlingen. En avskrift av denna katalog finns vid informationen.
LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Eskil Hellmans bibelsamling. (Biblis 1980, s. 8-111.)

[Hellman, E.:] Till Eskil Hellmans minne
KOD: 288 He 2
ACCESSION: huvudsakligen genom tryckleveranser.
INNEHÅLL: cirka 150 stycken biblar samt psalmböcker, andaktsböcker med mera på främmande språk och avsedda för spridning utomlands.
TIDSPERIOD: samlingen påbörjades 1982.
PLACERING: 2:01V 27
ÖVRIGT: Samlingen är tänkt som ett komplement till Eskil Hellmans bibelsamling (288 He 1, se denna!).

Hilsen, E.: Thomas Jefferson
HILSEN, EINAR,
norsk-amerikan från Minneapolis.

KOD: 288 Hi 1
ACCESSION: gåva 1935.
INNEHÅLL: cirka 60 volymer av och om den amerikanske presidenten Thomas Jefferson.
TIDSPERIOD: 1830-talet-1920-talet.
SIGNUM: Hist. Amer. Nord. Monogr. Jefferson
PLACERING: 1:03V 151
REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1935, s. 14.
ÖVRIGT: samlingen är ej sammanhållen.

Husebysamlingen
KOD: 288 Hu 1
ACCESSION: samlingen kom i KB:s ägo 1980 efter en överenskommelse mellan staten, fröken Mary Stephens och dödsboet efter fröken Florence Stephens; överenskommelsen innebar, att de böcker, handskrifter med mera ur det av professor George Stephens (1813-1895) på Huseby sammanbragta biblioteket och som sedan 1963 funnits deponerade i KB slutgiltigt tillföll KB, medan fröken Mary Stephens behöll övriga på Huseby befintliga böcker (en samling teckningar som varit deponerade i KB återlämnades till Huseby). De kvarvarande böckerna på Huseby har sedermera sålts på antikvariatsmarknaden, främst hos Sotheby's 1990-05-02 (Books in English and Latin) och 1990-07-31 (Books in Scandinavian and other, mainly European, languages).
INNEHÅLL: cirka 275 böcker, 300 broschyrer samt ett åttiotal handskrifter.
TIDSPERIOD: 1400-1800-tal (beträffande handskrifter även tidigare)
PLACERING: 2:01V 27-28. Liggfol. 2:01Ö 8. Handskrifterna förvaras på Handskriftsenheten.
REGISTRERING: Haebler, Konrad och Ruth. Katalog över bibliotheket i Huseby slott 1921. Denna handskrivna originalkatalog finns i anslutning till samlingen. En kopia av denna katalog finns på Enheten för användartjänster. En förteckning över de böcker som överförts till KB finns också i anslutning till samlingen samt på Enheten för användartjänster.

HUSEBYSAMLINGEN
Engelska teaterpjäser i Husebysamlingen
INNEHÅLL: cirka 300 broschyrer.
TIDSPERIOD: 1600-tal-1800-tal.
PLACERING: 2:01V 28.
REGISTRERING: alfabetisk förteckning finns i anslutning till samlingen samt vid informationen och på Enheten för användartjänster.

HUSEBYSAMLINGEN
Huseby inkunabler
INNEHÅLL: 46 stycken inkunabler.
PLACERING: 2:01V 13.
REGISTRERING: förteckning finns i anslutning till samlingen.

Hyllningsadresser
KOD: 288 Ad 1
ACCESSION: inköp och KB:s egna hyllningsadresser har här sammanförts till en egen specialsamling.
INNEHÅLL: 16 stycken hyllningsadresser. Samlingen är numrerad.
PLACERING: 2:01V 16
REGISTRERING: förtecknade i en liggare hos Enheten för bevarande.
LITTERATUR: Rydell, Sofi, Hyllningsadresser : vackra fynd i Kungl. bibliotekets samlingar (Biblis 2007:39, s. 2-21.)
ÖVRIGT: samlingen växer genom förvärv.

Johansson, H.: Boktryck
JOHANSSON, HUBERT,
hovboktryckare AB Björkmans Eftr.

KOD: 288 Jo 1
ACCESSION: donation av Anne-Charlotte Johansson 2004
INNEHÅLL: 1,5 hyllmeter tidskrifter om boktryckeri och 3 hyllmeter tryck från AB Björkmans EFTR., Kungl. Hovtryckare.
PLACERING: 2:01V 151 

Klichéer från Stockholms Borgargille
KOD: 288 Kl 1
ACCESSION: utrangerat material från Stockholms Borgargille 1999. 
INNEHÅLL: cirka 500 klichéer.
TIDSPERIOD: slutet av 1800-talet - 1900-talet.
PLACERING: 2:01V 38
REGISTRERING: sorterade efter motiv och användningsområde. Ej registrerad.
ÖVRIGT: klichéerna har blivit donerade till Stockholms Borgargille vid olika tillfällen. De har tillhört AB Produktionsmaterial och andra företag i Stockholm.

Konstnärsböcker
KOD: 288 Ko 1
ACCESSION: pliktexemplar och inköp.
INNEHÅLL: böcker med en tydlig estetisk intention på vilkas utformning en konstnär haft ett avgörande inflytande.
SIGNUM: 288 Ko 1 + löpnummer.
PLACERING: 2:01Ö 44
REGISTRERING: liggare på Enheten för bevarande.

Koreasamlingen
KOD: 288 Ko 2
INNEHÅLL: 53 stycken äldre koreanskt tryck.
PLACERING: deponerad på Östasiatiska biblioteket sedan 1987.
REGISTRERING: förteckning finns hos Enheten för bevarande.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1987, s. 30.

Lagerkvist, P.: Boksamling
LAGERKVIST, PÄR, 1891-1974,
författare, Nobelpristagare 1951.

KOD: 288 La 1
ACCESSION: Pär Lagerkvists efterlämnade papper kom till KB 1974; ett antal böcker med och utan dedikationer har brutits ur handskriftsmaterialet och fått bilda en speciell boksamling.
PLACERING: 2:01V 85 Liggfol. 2:01Ö 8
REGISTRERING: alfabetiska förteckningar i tre band, uppställda i anslutning till samlingen och hos Enheten för användartjänster.
LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1974, s. 23.
ÖVRIGT: samlingen har försetts med ett speciellt exlibris formgivet av Sture Åkerström.

Lagerströms arkiv
LAGERSTRÖM, HUGO, 1873-1956;
LAGERSTRÖM, CARL, 1869-1925,
startade boktryckerirörelse i Stockholm 1903.

KOD: 288 La 2
ACCESSION: gåva av Hugos son Sten Lagerström omkring 1975-80.
INNEHÅLL: bland annat uppsatser och litteratur om boktryckeri, boktryckarkonst, typografi med mera.
PLACERING: Liggfol. 2:01Ö 3
REGISTRERING: förteckning finns hos Enheten för användartjänster samt i anslutning till samlingen.

Lindgren, H.: Skisser och förlagor, stämplar
LINDGREN, HERBERT, 1919-1987,
bokkonstnär.

KOD: 288 Li 1
ACCESSION: Herbert Lindgren önskade att materialet skulle doneras till KB efter hans bortgång; han deponerade sina skisser, förlagor med mera i KB i början av 1980-talet; stämplarna kom till KB 1987 genom förmedling av Sten G. Lindberg; resterande material kom till KB 1991.
INNEHÅLL: kapslar med skisser, förlagor med mera; en kartong med bokstavs- och dekorstämplar.
PLACERING: Liggfol. 2:01Ö 3
REGISTRERING: förteckning uppställd i anslutning till samlingen (det senast tillkomna materialet är dock ännu ej ordnat eller förtecknat).
LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Herbert Lindgren : bokens konstnär. (Biblis 1974, s. 164-223.)
Herbert Lindgren : moderna bokband. Linköping: Länsmuseet, 1981.
SÄRSKILDA LÅNEBESTÄMMELSER: enligt Herbert Lindgrens önskan får Bonniers förlag låna ur samlingen, när det behövs för nya utgåvor; stämplar får lånas av Herbert Lindgrens efterkommande.

Linné, C. v.: Skrifter
LINNÉ, CARL VON, 1707-1778

KOD: 288 Li 2
INNEHÅLL: samling av skrifter av Linné till och med 1955; även skrifter utläggande och kommenterande Linnés verk tryckta före 1800 oavsett land och språk. Samlingen är numrerad.
SIGNUM: Linné + nr.
PLACERING: 2:01V 85-86. Fol. 2:01V 28.
Liggfol. 2:01Ö 8
REGISTRERING: nom.kat-55; realkat.-55. Förteckning finns i anslutning till samlingen.

Lipschutz, P: Paul Lipschutz samling / The Paul Lipschutz Poster Collection

LIPSCHUTZ, PAUL, 1920-2008
Privatsamlare av affischer och annat efemärt material

KOD: 288 Li 4

ACCESSION: Gåva 2007

INNEHÅLL: Främst svenska och utländska affischer från 1900-talet men även litteratur om konst och grafisk formgivning samt reklamskyltar, musiktryck, bilder, löpsedlar, kartor, klistermärken, pins/rockslagsmärken, vardagstryck (etc.), och personarkiv.

TIDSPERIOD: slutet av 1800-talet till omkring 2007.

PLACERING: 2:01V 55-56, 122-123 (oktav-, kvarto- och folioformat)
2:04 Ö 70-76 (storformat)
1:04 Ö 1, 304 (storformat)
1:04 V 46 + eurosizeskåp (storformat)

LITTERATUR:
110 år i affischer: Ett urval ur Paul Lipschutz samling (ISBN 978-91-87215-85-8),
Barn och ungdom i affischer: Paul Lipschutz samling: Ett tematiskt urval (ISBN 978-91-87215-84-1)
Donation gör KB världsledande. Paul Lipschutz skänkte sin samling på 60 000 affischer - nu publiceras två böcker (Clemens Poellinger i SvD 11/12 2008).

ÖVRIGT: Samlingen är under uppordning och litteraturen håller på att katalogiseras inom projektet Tillgängliggörande av Paul Lipschutz samling, delprojekt 1: uppordning och bevarande. Arbetet beräknas vara klart våren 2016 och till dess är samlingen spärrad.

Projektledare: Kristian Kristiansson

 

>Luther, M.: Luthertryck
LUTHER, MARTIN, 1483-1546,
tysk reformator och den lutherska lärans upphovsman.

KOD: 288 Lu 1
ACCESSION: sammanförd till särskild samling i samband med utställning i KB av Luthertryck och andra samtida reformationstryck med anledning av Lutherjubileet 1917.
INNEHÅLL: cirka 325 originaltryck av Luthers skrifter.
TIDSPERIOD: 1500-tal.
SIGNUM: Teol. Reform. RAR
PLACERING: 2:01V 184
REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1917, s. 10-11; 1919, s. 14; 1921, s. 12, 14; 1936, s. 9; 1937, s. 7.

Lutteman, S.: Hjalmar Söderberg
LUTTEMAN, SVEN, 1915-1990,
borgmästare i Norrköping.

KOD: 288 Lu 2
ACCESSION: gåva 1983.
INNEHÅLL: Hjalmar Söderbergs samtliga tryckta verk, jämte excerpter, klipp och ett omsorgsfullt upplagt kartotek.
PLACERING: 2:01V 142. Fol. 2:01V 32
REGISTRERING: ovannämnda kartotek över samlingen har kopierats och bundits till en katalog omfattande två volymer. Finns i anslutning till samlingen och i informationen.
LITTERATUR: Berman, Nils, En bibliofil borgmästare : Sven Luttemans Hjalmar Söderberg-samling. (Bokvännen 1962:1, s. 9-12) KB-nytt 1983:42, p. 2.
ÖVRIGT: den 18 mars 2003 utökades samlingen då första delen av en samling tidningsurklipp överlämnades av Hjalmar Söderberg-sällskapet på Bure Holmbäcks 80-årsdag. Klippsamlingen omfattar tiden från 1888 och fram till 2005 och innehåller närmare 15 000 klipp. Första delen är sammanställd av Herbert Friedländer och senare delen av Bure Holmbäck. Register till klippsamlingen finns i anslutning till samlingen.

Löfstedt, E.: Särtryckssamling
LÖFSTEDT, EINAR, 1880-1955,
professor i romersk vältalighet och poesi vid Lunds universitet.

KOD: 288 Lö 1
ACCESSION: köp 1955.
INNEHÅLL: 28 kapslar, latinsk språkvetenskap.
PLACERING: 2:01V 88
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1955, s. 14.

Magnusson, K.: Bibelsamling
MAGNUSSON, KARL, 1877-1961,
riksdagsman.

KOD: 288 Ma 3
ACCESSION: gåva 1989 av Svenska bibelsällskapet, som sedan Karl Magnussons död haft samlingen deponerad i Stockholms stadsarkiv, varifrån den vid okänd tidpunkt överförts till KB.
INNEHÅLL: ett nittiotal, huvudsakligen svenska biblar.
PLACERING: 2:01V 28-29
REGISTRERING: samlingen förtecknades inför överförandet till Stadsarkivet 1961 samt av KB efter övertagandet 1989.
Förteckning finns vid informationen och på Referensenheten.
LITTERATUR: Skaraborgs läns Annonsblad 1974-11-21.

Malmberg, B.: Bertil Malmbergs samling
MALMBERG, BERTIL, 1889-1958,
författare, ledamot av Svenska Akademien 1953.

KOD: 297 E 7
ACCESSION: testamentarisk gåva av Margareta
de Brun (gift med författaren) 1962.
INNEHÅLL: 35 skrifter av Bertil Malmberg.
PLACERING: 2:01V 87

Manchusamlingen
KB:s samling av tryckta skrifter på manchu
(respektive manchu och kinesiska).

KOD: 288 Ma 2
ACCESSION: de tre första numren i samlingen sannolikt gåva av Ostindiska kompaniet till Lovisa Ulrika omkring 1750, de sex därpå följande gåva i början av 1900-talet från den österrikiske sinologen E. von Zach. De senare tolv numren inköpta i London (KeganPaul) av den svensk-amerikanske sinologen Sören Edgren omkring 1975, i detta köp ingick även två handskrifter (i Handskriftssamlingen).
INNEHÅLL: 21 titlar. Översättningar till manchu av kinesiska verk: klassiker, filosofi, språkvetenskap, skönlitteratur med mera, samt några originalverk på manchu.
TIDSPERIOD: tidigt 1600-tal-sent 1800-tal.
PLACERING: 2:01V 28
REGISTRERING: katalog i anslutning till H. Svanbergs katalog över kinesisk litteratur. Samtliga titlar även i nom.kat.-55. En kopia på katalogkorten finns i anslutning till samlingen och hos Enheten för användartjänster.
LITTERATUR: Rohnström, John, Manchu printed books in the Royal Library in Stockholm. (Museum of Far Eastern Antiquities, Bull. 44 (1972), s. 133-140; 57(1985), s. 113-131.)

Martin, G.E.R.: Sinica och Japonica
MARTIN, GUNNAR ERIK ROLAND, 1917-1982,
fil.kand.

KOD: 288 Ma 1
ACCESSION: donation 1947.
INNEHÅLL: cirka 370 olika verk, till större delen arbeten om konst och kalligrafi.
TIDSPERIOD: 1600-tal-1940-tal.
PLACERING: deponerad på Östasiatiska biblioteket sedan 1987.
REGISTRERING: Malmqvist, Göran & Egerod, Göran, Gunnar Martins samling av japansk och kinesisk litteratur. Stockholm 1947. (stencilerad katalog med systematisk uppställning.)
Edgren, Sören, Catalogue of the Gunnar Martin Collection. (The Museum of Far Eastern Antiquities. Bulletin 58(1986), s. 161-231.)
Förteckning finns hos Enheten för bevarande och vid informationen.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1947, s. 6-7; 1987 s. 29-30.

Menzinsky, M.: Ukrainsk litteratur
MENZINSKY, MODEST, 1875-1935,
operasångare, född i Nowosiolki, Ukraina.
Verksam i Sverige 1903-10 och 1930-35.

ACCESSION: gåva 1933 och 1936.
INNEHÅLL: ukrainsk skönlitteratur och språkvetenskap.
TIDSPERIOD: slutet av 1800-talet-1930-talet.
PLACERING: samlingen är ej sammanhållen.
REGISTRERING: särskild lappkatalog i katalogrummet (upprättad av Harald Holmberg 1941 och reviderad av Staffan Dahl 1951).
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1933, s. 9; 1936, s. 9.

Michelsen, A.L.J.: Dissertationer
MICHELSEN, ANDREAS LUDWIG JACOB, 1801-1881,
dansk jurist, historiker och politiker.

KOD: 288 Mi 1
ACCESSION: ingick i Michelsens donation 1871 med tillägg 1881.
INNEHÅLL: dissertationer, huvudsakligen tyska,
35 samlingsvolymer och 100-tals lösa häften.
TIDSPERIOD: 1600- och 1700-tal.
PLACERING: 1:03Ö 238
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1881, s. 3.
Björkbom, Carl, A.L.J. Michelsen und seine Schenkung an die Königliche Bibliothek zu Stockholm. (Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte 61(1935), s. 509-512.) (Obs! diss.saml. omnämns ej i denna upps.)

Mörner, C.-G. Stellan: Musikkatalog
MÖRNER, C.-G. STELLAN, 1915-1977,
musikforskare.

LITTERATUR: Mörner, C.-G., Stellan, Rariteter ur en okatalogiserad notsamling i Kungl. biblioteket i Stockholm. (Svensk tidskrift för musikforskning 1961, s. 273-281.)
ÖVRIGT: i ovannämnda artikel heter det att "en hel del mycket intressanta och sällsynta 1700-talstryck [...] nu katalogiserats och försetts med nödvändiga kommentarer och upplysningar. En del av dessa kommentarer återges här i avsevärt utvidgd form". Det är oklart vad författaren avser. Någon specialkatalog synes inte existera.

Navigationsskolans bibliotek
KOD: 288 Na 1
ACCESSION: gåva 1961 från Sjökrigsskolan, Sjöbefälsskolan i Stockholm.
INNEHÅLL: cirka 18 hyllmeter, äldre samling av maritim handbokslitteratur, kartor och sjöfart.
TIDSPERIOD: 1600-1800-tal.
PLACERING: 2:01V 105
REGISTRERING: samlingen är ej katalogiserad.
LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1961, s.66.
ÖVRIGT: en del av samlingen är överförd till KB:s ordinarie samlingar.

Nordenskiöld, A.E.: Japonica
NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK, 1832-1901,
professor, forskningsresande, ledamot av Svenska Akademien 1893.

KOD: 288 No 1
ACCESSION: gåva 1880.
INNEHÅLL: 1050 titlar i cirka 5 500 volymer, japansk litteratur, böcker och manuskript, inköpta i Japan av Nordenskiöld år 1879 under Vegaexpeditionen.
TIDSPERIOD: 1500-tal-1870-tal.
PLACERING: deponerad på Östasiatiska biblioteket sedan 1986.
REGISTRERING: ordnades 1880 av August Strindberg, som sände sina kataloglappar till professor Rosny i Paris, som sammanställde katalogen: Rosny, Léon de, Catalogue de la bibliothèque japonaise de Nordenskiöld... Bibliothèque Royale de Stockholm. Paris 1883. Sören Edgren utarbetade hundra år senare en ny och bättre katalog: Edgren, J.S., Catalogue of the Nordenskiöld collection of Japanese books in the Royal Library. (Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis; 33. Sthlm 1980.)
Båda katalogerna finns hos Enheten för bevarande.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1881, s. 3; 1983, s. 20; 1986, s. 29.
Wieselgren, H., Nils Adolf Erik Nordenskiöld. (Ymer 22(1902), s. 129.)
Edgren, J.S., Illustrated Japanese fiction in the Nordenskiöld collection. (Biblis 1977/78, s. 8-62.)
ÖVRIGT: Felaktig stavning på exlibris: Nordenskjöld i stället för Nordenskiöld.

Normans Bokbinderi AB
NORMAN, CARL, 1861-1936,
innehavare av Normans Bokbinderi AB.

KOD: 288 No 3
INNEHÅLL: 7 volymer bundna av Normans bokbinderi. Innehåller personalia om innehavaren Carl Norman (1861-1936), som var gift med Peder Herzogs dotter Elvira (Herzogs bokbinderi).
PLACERING: 2:01V 32.
REGISTRERING: Förteckning finns i anslutning till samlingen.

Norstedts: Kungl. Boktryckeriets arkiv
KOD: 288 No 2
ACCESSION: samlingen är rester ur Kungl. Boktryckeriet/P A Norstedt & Söners gamla arkiv, vari samtliga av firman utförda tryck fanns i arkivexemplar. Denna lilla återstod framkom vid städning i samband med flyttningar 1982. Kom senare samma år att överlämnas till Kungl. biblioteket som gåva av Norstedts Tryckeri genom direktör Bror Sparrings.
INNEHÅLL: samlingen utgörs övervägande av tillfällestryck (accidenstryck), varav det rikhaltiga beståndet av trycksaker föranledda av kungliga frånfällen och andra tilldragelser i kungahuset har störst intresse.
Merparten av de ickekungliga trycken bär typtryckta etiketter med texten "Kongl. Boktryckeriets Arkiv". Samlingen är ordnad kronologiskt i 8 kapslar.
TIDSPERIOD: 1821-1950
PLACERING: 2:01V 44
REGISTRERING: samlingen är ej katalogiserad. Den har dock ordnats kronologiskt i två sviter.

Nylin, V.: Strindbergssamling
NYLIN, VILHELM, 1857-1942,
bankokommissarie i Riksbanken.

KOD: 288 Ny 1

ACCESSION: köp genom Thulins antikvariat 1957.

INNEHÅLL: verk av och om Strindberg, fotografier, tidningsklipp, porträtt med mera, 570 nummer, ca 11 hyllmeter.

TIDSPERIOD: cirka 1870-cirka 1940.

PLACERING: 2:01Ö 45, 124

REGISTRERING: Thulin, P. Katalog över en Strindbergssamling som tillhört framlidne Bankokommissarien Vilhelm Nylin. [Stockholm] 1957. Katalog finns hos Enheten för användartjänster.

LITTERATUR: Björe, F., Vilhelm Nylin: en gammal Strindbergsdyrkare som gått ur tiden. (Bancoposten 1942, s. 23-25.)

Grip, B., En sällsynt rik samling Strindbergiana. (Stockholmstidningens söndagsbil. 1923: 25/11.)

En samling omfattande allt av och om August Strindberg. (Svenska Dagbladet 1919: 24/9.)

Boëthius, J., Okänd Strindberg. (Aftonbladet 1945: 2/4.)

Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1957/58, s. 22.

ÖVRIGT: Nylins manuskriptsamling finns i handskriftssamlingen.

Okatalogiserat utländskt tryck
KOD: 288 Ot 1
INNEHÅLL: vägg- och bordsalmanackor/kalendrar, planscher med almanackor/kalendrar, reklamblad, anslag, spelplaner, genealogi med mera.
TIDSPERIOD: 1675-
PLACERING: 2:01Ö 2
REGISTRERING: översikt finns hos Enheten för handskrifter, kartor och bilder.

Olsen, H.A.: Antroposofisk litteratur
OLSEN, HANS ANDREAS, 1859-1951,
norsk generalkonsul i Stockholm.

KOD: 288 Ol 1
ACCESSION: testamentarisk gåva 1951/52.
INNEHÅLL: antroposofisk litteratur, cirka 350 volymer. Uppdelade i två samlingar:
1. Rudolf Steiner
2. övriga författare
TIDSPERIOD: 1886-1950
PLACERING: 2:01V 86
REGISTRERING: kortkatalog i två sviter:
1 (blå ledkort): Steiners egna skrifter,
2 (gula ledkort): övriga författare.
Katalogerna finns i informationshallen.

Oskar I: Franska teaterpjäser
KOD: 288 Os 1
ACCESSION: gåva 1861.
INNEHÅLL: cirka 415 franska teaterpjäser.
TIDSPERIOD: 1700-tal och tidigt 1800-tal.
SIGNUM: Litt. Fr. Pjäs.
PLACERING: 1: 03V 258-259.
REGISTRERING: handskriven katalog (Cod. U 227).
Hollander, S.A., Förteckning på franska teaterstycken (Cod. U 156), kopia av denna katalog finns vid informationen.
ÖVRIGT: samlingen är sedan 1865 integrerad med Carl Gustaf Tessins samling av franska teaterpjäser (288 Te 3).

Pappersprover
KOD: 288 Pa 1
ACCESSION: grunden till denna samling över papper/vattenstämplar påbörjades av G. E. Klemming i slutet av 1800-talet.
INNEHÅLL: vattenstämpelsamling och två kapslar med Charta Sigillata ur Anders Nyströms samling.
TIDSPERIOD: främst 1500-1700-talet.
PLACERING: 2:01V 29
LITTERATUR: NTBB 1916, s. 166.
Kjellander, Stig, Charta Sigillata-stämpel-papper-stämpelmärken. Skara 1992.
ÖVRIGT: samlingen växer.

KOD: 288 Pa 2
INNEHÅLL: provböcker från svenska papperstillverkare.
TIDSPERIOD: 1900-talet.
PLACERING: 2:01V 29

KOD: 288 Pa 3
INNEHÅLL: överdragspapper.
PLACERING: bokbinderiet.

Personne, N.: Minnesskrifter
PERSONNE, NILS, 1850-1928,
intendent, chef för Dramatiska teatern 1898-1904.

KOD: 288 Pe 1
ACCESSION: gåva genom testamentsförordnande 1928.
INNEHÅLL: 484 stycken begravnings- och minnestal hopförda i 25 samlingsband, benämnda Svenska Minnesskrifter.
TIDSPERIOD: 1744-1821
PLACERING: 2:01V 104
REGISTRERING: förteckning finns på Enheten för användartjänster.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1928, s. 5, 7, 9.
ÖVRIGT: denna samling utgör endast en del i en större donation, som huvudsakligen bestod av litteratur och tidningsurklipp inom området för teaterväsen och dramatik. Samlingen har tidigare ingått i boksamlaren Matthias Floderus (1766-1822) bibliotek.

Pro fide & Christianismo
Samfund för tro och kristendom, stiftades
efter engelsk förebild i Stockholm 1771.

KOD: 297 E 12
ACCESSION: deposition av samfundet 1990.
INNEHÅLL: cirka 6 hyllmeter cirkulär, matriklar och böcker rörande samfundet.
TIDSPERIOD: cirka 1770-1850-talet.
PLACERING: 2:01V 88
ÖVRIGT: material finns även deponerat på Enheten för handskrifter, kartor och bilder (Dep. 269).

Rispens, H.: Förlagsband
RISPENS, HENK, 1926-2004,
formgivare.

KOD: 288 Ri 1
ACCESSION: gåva av Henk Rispens våren 1997.
INNEHÅLL: cirka 5 hyllmeter, svenska bokband och mönsterskisser.
TIDSPERIOD: 1950-talet
PLACERING: Praktrummet; 2:01V 16
REGISTRERING: samlingen finns registrerad i en databas hos Enheten för bevarande.

Rosenadler, C.A.: Suecana
ROSENADLER, CARL ALBRECHT, 1717-1799,
ämbetsman, boksamlare.

KOD: 288 Ro 2
ACCESSION: samlingen donerades 1780 till KVA och överlämnades därifrån till KB 1856.
INNEHÅLL: svensk litteratur, cirka 2000 band.
TIDSPERIOD: 1500-, 1600- och (huvudsakligen) 1700-tal.
PLACERING: 1:01Ö 107-108
REGISTRERING: Wargentin, P.V., Förteckning på en samling av tryckta svenska böcker hvilka den 21 octob. 1780 blifvit i gåfva öfverlemnade till Kongl. Svenska Wetenskaps-Academien af dess ledamot presidenten och riddaren Rosenadler. Stockholm 1780. Ett exemplar är uppställt i anslutning till samlingen.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1923, s. 28 (om ny uppställning av samlingen)
Lindberg, Sten G., Boksamlarna gjorde biblioteket : några 1600- och 1700-talssamlingar som bildar huvuddelen av Kungl. bibliotekets äldre litteratur. (Biblis 1976, s. 54-131.)

Rosenhane, S. d.y.: Småtryck rörande Sveriges förhållande till främmande makter
ROSENHANE, SCHERING D.Y., 1754-1812,
överpostdirektör, historisk författare.

KOD: 288 Ro 1
ACCESSION: samlingen ingick i den stora Rosenhaneska donationen till Vitterhets-, historie och antikvitetsakademien år 1822, men överlämnades först 1827. Kom till KB 1880 som ett lån av Klemming för hans arbete Sveriges förhållande till främmande makter.
INNEHÅLL: 48 kolligatband med småtryck rörande Sveriges förhållande till främmande makter.
ÖVRIGT: Ordnade i 15 delsamlingar och fördelade enligt följande:
Acta Sveco-Extranea 1(1748-1806) - 3(1808-1810): Holland, England, men mest svenska
tidningar från 1800-talet.
Acta Sveco-Batavica 1(1615-1660) - 3(1675-1782).
Acta Sveco-Brandenburgica 1(1626-1658) -4(1678-1762).
Acta Sveco-Bremensia 1(1639-1653) - 2(1654-1664).
Acta Sveco-Britannica 1603-1771, mest om och av Gyllenborg.
Acta Sveco-Danica 1(754-1644) - 8(1716-1800).
Acta Sveco-Gallica 1648-1799.
Acta Sveco-Germanica 1(1560-1630) - 10(1676-1789).
Acta Sveco-Indica 1624-1782.
Acta Sveco-Americana 1702-1797.
Acta Sveco-Hispanica & Portugalica 1746-1800.
Acta Sveco-Italica 1742-1756.
Acta Sveco-Moscovitica 1(1591-1705) - 4(1790-1800).
Acta Sveco-Ottomanica 1633-1800.
Acta Sveco-Polonica 1(1587-1600) - 8(1707-1789).
Acta Sveco-Germanica in fol. 1627-1793.
PLACERING: 1:01Ö 107
LITTERATUR: Carlander, C.M., Svenska bibliotek och exlibris; 3. Stockholm 1904, s. 42-47.

Rudbeck, J.R.G.: Bibliotheca Rudbeckiana
RUDBECK, JOHANNES REINHOLD GUSTAF, 1867-1935,
ämbetsman, bokhistoriker.

KOD: 288 Ru 1
ACCESSION: gåva genom testamentsförordnande 1935.
INNEHÅLL: omkring 700 skrifter som författats eller utgivits av medlemmar av släkten Rudbeckius-Rudbeck eller som handlar om dem eller deras skrifter. Otryckt material förvaras på Enheten för handskrifter, kartor och bilder. Till samlingen ansluter sig också det så kallade Edsbergsarkivet, deponerat av kammarherre Reinhold R:son Rudbeck.
PLACERING: Plan 6. Förvaras i speciella till samlingen hörande bokskåp i mahogny.
REGISTRERING: förteckning i anslutning till samlingen.
LITTERATUR: Rudbeck, Johannes, Bibliotheca Rudbeckiana : beskrivande förteckning över tryckta arbeten, vilka författats eller utgivits av medlemmar av släkten Rudbeckius-Rudbeck samt handla om dem eller deras skrifter : en släkthistoria i elva led från 1600-1900-talen. Stockholm 1918.
Rudbeck, Gustaf, Bibliotheca Rudbeckiana. (NTBB 1936, s. 190-195.)

RUDBECK
Edsbergsarkivet
Förteckning över handlingar i godsarkivet på Edsberg, tillhöriga förste hovmarskalken friherre Reinhold Rudbeck. Upprättad [1937-1944] av Gustaf Rudbeck. 1-4. (Maskinskriven förteckning, genomslagskopia, deponerad i oktober 1962 av kammarherre Reinhold R:son Rudbeck.).

Ryska miniatyrböcker
KOD: 288 Ry 1
INNEHÅLL: samlingen innehåller 34 titlar av små ryska miniatyrböcker. Samlingen är numrerad.
PLACERING: 2:01V 128
TIDSPERIOD: 1960-1980-tal.
REGISTRERING: förteckning i anslutning till samlingen.
ÖVRIGT: samlingen växer genom förvärv.

Rålamb, G.: Suecana
RÅLAMB, GUSTAF, 1675-1750,
landshövding, president i Bergskollegium, en av 1700-talets lärdaste och mest hängivna bibliofiler.

KOD: 288 Rå 1
ACCESSION: donation av sonsons sonsonen Sigfrid Rålamb på Sundby 1878 jämte 438 nummer handskrifter 1886.
INNEHÅLL: 1630 stycken suecanatryck. Samlingen är uppdelad i tryck före och efter 1700. Äldre samlingens numrering är identisk med motsvarande numerus currens i KB:s samling före 1700.
SIGNUM: Rål. F 1700 /+ nr.
TIDSPERIOD: från äldsta tid-1750.
PLACERING: 1:01Ö 108-110, Fol. 1:01Ö 167, handskrifter 1:05V HE.
REGISTRERING: beträffande samlingen före 1700 finns exemplar och signa angivna vid respektive titel i de med signa försedda exemplaren av Collijns bibliografi.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1878, s. 3-4; 1886, s. 6-8.
Carlander, C.M., Svenska bibliotek och exlibris; 2:1, Stockholm 1904, s. 227-228; 3, Stockholm 1904, s. 20-32.
Wieselgren, O., Rålambska handskriftssamlingen på Kungl. biblioteket. (Historisk tidskrift 7(1887), s. 81-88.)
Lindberg, Sten G., Boksamlarna gjorde biblioteket : några 1600- och 1700-tals-samlingar som bildar huvuddelen av Kungl. bibliotekets äldre litteratur. (Biblis 1976, s. 54-131.)

Sachs, Nelly
SACHS, NELLY, 1891-1970,
tysk författarinna, bosatt i Sverige sedan 1940.
Nobelpristagare 1966.

KOD: 288 Sa 1
ACCESSION: gåva 1971 till KB av Margareta och Bengt Holmqvist, vilka enligt testamentariskt förordnande fått ansvaret för författarinnans kvarlåtenskap.
INNEHÅLL: Nelly Sachs eget bibliotek och arkiv. Samlingen är numrerad.
SIGNUM: NS + nr.
PLACERING: 1:05V HE
REGISTRERING: nominalkatalog; systematisk katalog, särskild katalog i anslutning till samlingen.
LITTERATUR: Nelly Sachs 1891-1970 : utställning i Kungl. biblioteket 2 december 1991-2 februari 1992. (KB:s utställningskatalog; 114 [=115])
ÖVRIGT: samlingen räknas i sin helhet som en handskriftssamling och sköts av Enheten för handskrifter, kartor och bilder.

S:ta Eugenia Katolska Församling
KOD: 297 D 1
ACCESSION: deposition 1999.
INNEHÅLL: cirka 200 volymer, katolsk teologisk litteratur samt lite nordisk historia.
TIDSPERIOD: 1400-1800-talet.
PLACERING: 2:01V 61
REGISTRERING: en förteckning finns i anslutning till samlingen och hos Enheten för användartjänster.
LITTERATUR: KB-nytt 1999, nummer 19

Sjölander, R.: Fanziner
SJÖLANDER, ROGER

KOD: 297 E 14
ACCESSION: donation från Roger Sjölander.
INNEHÅLL: fanziner. Huvudsakliga ämnesområdet är science fiction-historia.
TIDSPERIOD: enstaka exemplar från 1950- 60- och 70-talen; merparten från 1978-86, därefter sporadisk.
PLACERING: 2:01V 107.
ÖVRIGT: samlingen är under uppordnande.

Sockenkataloger - register
KOD: 288 So 2
INNEHÅLL: förteckning över microfilmade kyrkoarkiv.
SIGNUM: 288 So 2 + län.
PLACERING:1:02V 197-204.
ÖVRIGT: samlingen beräknas omfatta cirka 3000 volymer.

Sohm, P.: Musæum typographicum Sohmianum
SOHM, PETER, 1751-1819,
fältboktryckare.

KOD: 288 So 1
ACCESSION: gåva 1812.
INNEHÅLL: stilprov och litteratur rörande boktryckarkonstens teknik och historia; 146 nummer i 368 band, varav 47 saknades när samlingen kom till KB. År 1868 överflyttades de svenska stilproven till huvudsamlingen av dylika. En samling av silhuetter och jetonger förvaras på Enheten för handskrifter, kartor och bilder. Samlingen är numrerad.
TIDSPERIOD: mest 1700-tal och tidigt 1800-tal. Ett fåtal nummer från slutet av 1500-talet och 1600-talet.
SIGNUM: Sohm + nr. (Bibliogr. Typogr. RAR)
PLACERING: 2:01V 179. Fol. 2:01V 4. Liggfol. 2:01Ö 8.
REGISTRERING: nom.kat.-55; systematisk förteckning Museum Typographicum Sohmianum 1815. Catalogue of the Sohm-collection on the History of Printing in the Royal Library, Stockholm. Compiled 1951 by Sten G. Lindberg. Revised by Jan Ottosson and Anders Höijer. Final revision and additions by Wolfgang Undorf; samt Sohms egna tryckta kataloger (se nedan).
LITTERATUR: [Sohm, Peter], Musæum typographicum Sohmianum eller Förteckning på de böcker och skrifter om boktryckerikonsten och dess historia, jemte porträtter af namnkunnige boktryckare samt medailler i samma ämne som blifvit samlade af Peter Sohm. Stockholm 1812. - Ny uppl. 1815.
Björkbom, Carl, Kungl. fältboktryckaren Peter Sohm och den Sohmska samlingen på Kungl. biblioteket. (Nordisk boktryckarkonst 1930, s. 149-151.)
Björkbom, Carl, Det svenska fältboktryckeriet under kriget 1813-14 : ett bidrag till fältboktryckaren Sohms biografi. (Grafiskt forum 1936, s. 209-213.)
Willers, U., Det svensk fältboktryckeriet 1805-1808. (NTBB 31(1944), s. 163-167.)
 Catalogue of the Sohm-collection on the History of Printing

Stedingk, V. v.: Bokfotografier
STEDINGK, VICTOR VON

KOD: 288 St 2
ACCESSION: 207 band fotograferade av Kjell Ejdendahl och förtecknade av Sten G. Lindberg 1975
INNEHÅLL: 10 fotoalbum med svart-vita fotografier av bokband ut V. v. Stedingks samling
PLACERING: 2:01V 128
REGISTRERING: förteckning i anslutning till samlingen
LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Victor von Stedingks bokbandssamling (Biblis 1975 s. 103-187).

Stockholms Typografiska Gille
KOD: 288 St 3
ACCESSION: gåva av Sten G. Lindberg 1999
INNEHÅLL: en låda med diverse skrifter angående Stockholms Typografiska Gille: inbjudningar, program, matriklar, korrespondens med mera.
PLACERING: 2:01V 65

Strindberg, A.: Skrifter
STRINDBERG, AUGUST, 1849-1912,
författare.

PLACERING: Strindbergs skrifter i samlingen -1955, som tidigare under en period utgjort en egen sluten samling, har återgått till sina ordinarie platser i samlingen.

Svanbergs katalog över österländsk litteratur
Lappkatalog i 3 kapslar, färdigställd av fil.dr Harald Svanberg år 1915 ("Svanbergs katalog"),
Kapsel 1: kinesisk litteratur i 13 avdelningar (jämte Manchusamlingen, se denna!);
kapsel 2: japansk litteratur i 5 avdelningar;
kapsel 3: svensk litteratur om Kina.
Katalogen finns i katalogrummet, en kopia på katalogen förvaras hos Enheten för bevarande.
Beträffande äldre samlingen av kinesisk och japansk litteratur nu deponerad på Östasiatiska biblioteket:

ACCESSION: Enligt KB-tradition är den äldre kinesiska samlingen en gåva till Lovisa Ulrika av Ostindiska kompaniet omkring 1750. Härtill kommer en samling kinesisk så kallade missionslitteratur, skänkt under 1800-talet från skilda håll. Även den något mindre japanska samlingen har tillkommit under senare tid och då huvudsakligen genom inköp.
INNEHÅLL: De kinesiska klassikerna (de flesta i 1700-talsutgåvor) jämte nyare litteratur av olika slag: kalendrar, konst, språkvetenskap, skönlitteratur, naturvetenskap och så vidare; därtill en större samling översättningar till kinesiska av missionärers skrifter. Den äldsta delen av den kinesiska samlingen har haft pappersomslag med titlar och transkriptioner av August Strindbergs hand. Vid överflyttningen till Östasiatiska biblioteket behöll KB dessa omslag, som nu finns på Enheten för handskrifter, kartor och bilder. Den japanska samlingen består övervägande av skönlitteratur i översättning till västeuropeiska språk.
TIDSPERIOD: skrifterna delvis urgamla, men utgåvorna från sent 1600-tal till 1900-talet.

Swedenborg, E.: Skrifter
SWEDENBORG, EMANUEL, 1688-1772,
filosof, naturforskare, teolog.

INNEHÅLL: cirka 45 hyllmeter, skrifter av och om Swedenborg i KB:s ordinarie samling -1955.
SIGNUM: Swedenborg
PLACERING: 1:01V 186-188. Fol. 1:01Ö 147
REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55.

Swedenborgssällskapets samling

KOD: 297 E 14

ACCESSION: deposition av sällskapet.

INNEHÅLL: cirka 230 volymer Swedenborglitteratur.

PLACERING: 2:01V 44-45

REGISTRERING: förteckning i anslutning till samlingen.
ÖVRIGT: samlingen är under uppordnande.

Svensk bokkonst
KOD: 297 S
ACCESSION: deposition av institutionen Svensk bokkonst 1994.
INNEHÅLL: Svensk bokkonsts arkivexemplar.
TIDSPERIOD: 1950-talet-
PLACERING: 2:01V 143-149
REGISTRERING: Svensk bokkonsts kataloger.
SÄRSKILDA LÅNEBESTÄMMELSER: böckerna är tillgängliga för utställningar och bokhistorisk forskning. Tillstånd beviljas av Svensk bokkonsts sekreterare.

Svenska bokbindare
KOD: 288 Bo 3
ACCESSION: samlingen är under uppbyggnad och består än så länge av ett obetydligt antal band.
INNEHÅLL: prov på svenska bokbindares alster. Samlingen är geografiskt uppordnad efter städer.
PLACERING: 2:01V 17

Svenska Praktsamlingen
KOD: 289 Pr 1
INNEHÅLL: samlingen är indelad i två tidsperioder:
1. Tryck före 1955 som innehåller kungaband, dedikationsband, förlagsband och andra tryck med konstnärlig utformning.
2. Tryck 1956- med enbart specialband beställda av kända svenska bokbindare eller böcker inköpta med tanke på bokbandet.
Hela samlingen omfattar cirka 190 hyllmeter.
SIGNUM: Sv. Saml. Praktsaml. (-1955); 289 Pr1/ + nr. (1956-)
PLACERING: -1955: 2:01V 173-178, Fol. 2:01V 8, Liggfol. 2:01Ö 6. 1956-: Praktrummet.
ÖVRIGT: Samlingen växer genom inköp.
OBS! moderna utländska praktband ingår i den utländska raritetssamlingen.

Svenska raritetssamlingen
KOD: 289 Ra 1
ACCESSION: pliktexemplar och inköp.
INNEHÅLL: samlingen är indelad i två tidsperioder:
1. Tryck före 1956.
2. Tryck placerade i samlingen från och med 1956 oavsett tryckår.
Hela samlingen omfattar cirka 13 hyllmeter.
SIGNUM: 1. Sv.Saml. RAR + löpnummer 1-800. 2. 289 Ra 1 + löpnummer 801-
PLACERING: 2:01V 7, 173, 2:01Ö 6.
REGISTRERING: 1. förteckning förs i samlingen. 2. liggare hos Enheten för bevarande.

Sångkataloger
1. Sångkatalog för 1800-talet; innehåller uppgifter på tonsättare/titel. Uppställd i anslutning till musiksamlingen.
2. Katalog över sånger och pianostycken från 1800-talet; är ett komplement till nominalkatalogen för svensk musik. Uppställd i anslutning till musiksamlingen.

Tegnér, E.: Skrifter
TEGNÉR, ESAIAS, 1782-1846,
skald, professor, biskop med mera.

INNEHÅLL: Tegnérs skrifter före -1955.
SIGNUM: Vitt. Sv. Tegnér.
PLACERING: 1:01Ö 82-83. Fol. 1:01Ö 159
REGISTRERING: nom.kat.-55; realkat.-55.

Tessin, C.G.: Franska teaterpjäser
TESSIN, CARL GUSTAF, 1695-1770,
greve, riksråd och kanslipresident 1747-52.

KOD: 288 Te 3
INNEHÅLL: Tessins samling av franska pjäser bildar tillsammans med Oskar I:s samling (se denna!) och annat tillfört material omkring 30 hyllmeter. Samlingen är på 1800-talsvis biblioteksmässigt ordnad genom slaktning av samlingsband, de lösskurna häftena har lagts alfabetiskt efter pjästitel.
TIDSPERIOD: 1600-1800-tal.
SIGNUM: Litt. Fr. Pjäs.
PLACERING: 1:03V 258-259
REGISTRERING: Hollander, S.A., Förteckning på franska teaterstycken (Cod. U 156). Kopia av katalogen finns vid informationen.

Tessin, C.G.: Recueil des factums
TESSIN, CARL GUSTAF, 1695-1770,
greve, riksråd och kanslipresident 1747-52.

KOD: 288 Te 1
INNEHÅLL: samling i 39 band av franska rättsfall från 1600- och början av 1700-talet med proveniens från Carl Gustaf Tessin. Samlingen innehåller ett betydande antal "factums" som saknas i Bibliothèque nationale.
TIDSPERIOD: 1600-talet och början av 1700-talet.
SIGNUM: Jurid. Fr. Rätteg. Fol.
PLACERING: 1:03Ö 256
REGISTRERING: lappkatalog (4 kapslar) upprättad 1914 av H. Brulin i överensstämmelse med Corda, A., Catalogue des factums. Tome 1-7. Paris 1890-1905.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1915, s. 28.

Textiltryck
KOD: 288 Te 2
ACCESSION: KB:s tryck på textil har här sammanförts till en egen specialsamling. I en del fall ligger trycken kvar på respektive platser i skilda samlingar men har ändå noterats i katalogen över samlingen (se nedan!) Samlingen är numrerad.
INNEHÅLL: cirka 115 tryck.
TIDSPERIOD: 1600-tal och framåt.
SIGNUM: 288 Te 2 / + nr.
PLACERING: 2:01V 3 plåtskåp, 2:01V 128
REGISTRERING: förtecknad i en kortkatalog hos Enheten för användartjänster. En förteckning finns också i anslutning till samlingen.
LITTERATUR: Lindberg, Sten G., Tryck på siden.
(Boken i vårt hjärta, Stockholm 1969, s. 73-108.)
ÖVRIGT: samlingen växer genom förvärv.

Thesleff, A.: Zigenarlitteratur
THESLEFF, ARTHUR, 1871-1920,
finländsk zigenarforskare och botanist.

KOD: 288 Th 1
ACCESSION: gåva 1914.
INNEHÅLL: 632 verk i 682 band och häften enligt följande fackindelning:
1. Allm. (vetenskapliga verk med kortare notiser om zigenare)
2. Etnogr. (etnografiska och historiska arbeten)
3. Språkvet. (zigenarspråk, slang o.d.)
4. Zigen.litt. (litteratur på zigenarspråk samt översättningar och bearbetningar)
5. Vitt. (skönlitterära verk med motiv ur zigenarnas liv eller med zigenare som handlande personer)
TIDSPERIOD: slutet av 1500-talet-omkring 1910 (mest 1800-tal).
PLACERING: 2:01V 128-129. Liggfol. 2:01Ö 8. (Fotografier förvaras på Enheten för handskrifter, kartor och bilder.)
REGISTRERING: sep. lappkatalog; nom.kat.-55.
LITTERATUR: Svanberg, Ingvar, Arthur Thesleffs efterlämnade zigenarmaterial på Kungl. biblioteket. (Svenska landsmål och svenskt Folkliv 1984, s. 118-123.)
KB:s årsberättelse 1914, s. 10.

Tidningsurklippssamlingen
KOD: 291 Tu
INNEHÅLL: monterade tidningsurklipp inom skilda ämnen. Häri ingår Sv. Teaterförbundets klippsamling.
PLACERING: 2:01V 47-57
REGISTRERING: separat lappkatalog i katalogrummet. En kopia på dessa kataloger finns även hos Enheten för utländsk litteratur.
LITTERATUR: Zielfelt, Lennart. Om samlingar av tidningsurklipp i Kungl. Biblioteket och annorstädes. (Släkt och hävd 1956, s. 35-42)
ÖVRIGT: samlingen växer

Tilander, G.: Bibliotheca Tilanderiana
TILANDER, GUNNAR, 1894-1973,
professor i romanska språk.

KOD: 288 Ti 1
ACCESSION: testamentarisk gåva 1973; biblioteket stod kvar i professor Tilanders villa i Ulricehamn fram till år 1983, då det flyttades till Statens biblioteksdepå i Bålsta.
INNEHÅLL: företrädesvis romansk språkvetenskap och jaktlitteratur.
PLACERING: Jaktlitteratur (se nedan); övrigt i SBD. Handskrifter på Enheten  för handskrifte, kartor och bilder.
REGISTRERING: katalog över handskrifterna finns på Enheten för handskrifter, kartor och bilder.
LITTERATUR: Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1973, s. 7
KB:s årsberättelse 1983, s. 20; 1987, s. 29
ÖVRIGT: i väntan på uppordnande är den tryckta samlingen på det hela taget ej tillgänglig, dock är jaktböckerna överskådligt uppställda i magasinet.

TILANDER
Jaktlitteratur
INNEHÅLL: omfattar främst den äldre franska, spanska och italienska jaktlitteraturen.
PLACERING: 2:01V 30-31. Liggfol. 2:01Ö 3
LITTERATUR: Dal, Björn, Tilanderska jaktsamlingen på KB. (BIBLIS 1993/94, s. 89-151.)
KB:s årsberättelse 1987, s. 29

Tryckfrihet
KOD: 297 E 3
INNEHÅLL:. cirka 2 hyllmeter, från krigsåren konfiskerad litteratur. Kronologiskt ordnad.
TIDSPERIOD: 1940-talet.
PLACERING: 2:01V 131
ÖVRIGT: samlingen är under uppordnande.

Turkiska inkunabler
KB:s samling av "turkiska inkunabler", det vill säga de första trycken på turkiska (och persiska) framställda med rörliga typer i Konstantinopel av Ibrahim Müteferriqa åren 1728-42 (med ett tillägg: 2. uppl. av Lugat-i Vanquli 1757/58).

KOD: 288 Tu 1
ACCESSION: de första 12 numren inköpta i Konstantinopel av E. Carleson och C.F.v. Höpken 1735 och avsända till Sverige 1736; av de återstående har större delen tillhört Ulric Celsing och tillfördes KB, jämte ett flertal dupletter till de nyssnämnda, enligt testamentarisk disposition 1806-07; ett exemplar har tillhört Fredrik I och Ulrika Eleonora och två andra A.F. Sturtzenbecher respektive J. Hedenborg.
INNEHÅLL: Sjutton titlar, historisk och geografisk litteratur, övervägande på turkiska, kompilat eller översättningar från arabiska (i några fall sannolikt från latin), en fabelbok, några praktiska handböcker, varav en turkisk grammatik på franska. Samlingen är numrerad.
TIDSPERIOD: 1728-58
SIGNUM: TURK. INK. + nr.
PLACERING: 2:01V 129
REGISTRERING: katalog i anslutning till H. Svanbergs katalog över kinesisk litteratur ("Österländsk litteratur"); endast huvudlappar; inga titlar i nominalkatalogen eller realkatalogen. Rohnströms katalog finns i anslutning till samlingen (se nedan.).
LITTERATUR: Watson, W.J., Ibrahim Müteferrika and Turkish incunabula. (Journal of the Amer. Orient. Soc. 88(1968), s. 435-441.)
Rohnström, J., The Turkish incunabula in the Royal Library, Stockholm : a catalogue. Ingår i: Turcica et orientalia : studies in honour of Gunnar Jarring, Stockholm 1988, s. 121-138. (Transactions [of the] Swedish Research Institute in Istanbul; 1)
(Se även översikt i inledningen till Svanbergs katalog över österländsk litteratur).
ÖVRIGT: en större samling inkunabler förvaras också på Enheten för handskrifter, kartor och bilder.

Typographica
KOD: 288 Ty 1
ACCESSION: löpande genom köp, gåvor med mera.
INNEHÅLL: i samlingen placeras svenskt och utländskt tryck som belyser tryckteknik, tryckerihistoria, grafisk formgivning och dylikt och som på ett naturligt sätt inte kan införlivas i bibliotekets katalogiserade samlingar. Materialet kan till exempel vara framställt med en speciell tryckmetod eller primärt intressant genom sin formgivning. Samlingen ansluter sig innehållsmässigt till Valter Falks samling.
TIDSPERIOD: samlingen påbörjades våren 1988 men omfattar material från alla tider.
PLACERING: 2:01V29. Liggfol.: 2:01Ö8.
REGISTRERING: katalogiseras i LIBRIS. En katalog över samlingen förvaras på Enheten för utländsk litteratur.

Utländska raritetssamlingen
KOD: 289 Ra 2
INNEHÅLL: 190 hyllmeter utländskt tryck, utvalt enligt vissa raritetsprinciper.
TIDSPERIOD: 1500-talet-.
PLACERING: 2:01V 3-7, 179-184.
REGISTRERING: Raritetskatalog placerad sist i samlingen.

Utländskt politiskt tryck 1600-1800
KOD: 297 E 10
INNEHÅLL: 5 hyllmeter politiskt tryck; förordningar, offentligt tryck, politiska broschyrer, manifest, dissertationer, verser över enskilda. 2/3 från Tyskland, övriga från England, Holland, Frankrike, Spanien, Danmark, Ryssland och Polen.
TIDSPERIOD: 1600-1800.
PLACERING: 2:01V 132.
ÖVRIGT: Samlingen är ordnad efter land. Samlingen är spärrad för utlån.

Utländska politiska broschyrer OKAT 1935-
KOD: 288 Po 1:2
INNEHÅLL: 7 hyllmeter, utländska politiska broschyrer. Samlingen är kronologiskt ordnad efter land.
TIDSPERIOD: 1935-1985
PLACERING: 2:01V 104

Utrednings- och Statistikkontoret
KOD: 288 Ut 1
ACCESSION: donation 2000.
INNEHÅLL: 379 hyllmeter, samlingen innehåller statistik från hela världen, landsvis.
PLACERING: SBD
ÖVRIGT: tidigare Stockholms stads statistiska kontor.

Walden, H.: Der Sturm
HERWARTH WALDEN,  1878-1941, tysk författare, förläggare, gallerist, musiker och tonsättare.
KOD: 288 Wa 2
ACCESSION: gåva av Per Eli Sandén 2015.
INNEHÅLL: 17 kapslar med häften av tidskriften Der Sturm samt två monografier utgivna på förlaget Der Sturm.
TIDSPERIOD: 1912-1927, årgång 3-17
SIGNUM: 288 Wa 2
PLACERING: 2:01Ö 48
REGISTRERING: Libris, Regina
Tidskriften utgavs mellan 1910-1932

Wattrang, J.: Wattrangs samling
J. WATTRANG
KOD: 288 Wa 1
ACCESSION: testamentarisk gåva av C. A. Wattrang, Jacobsberg, 1995.
INNEHÅLL: Samlingen innehåller 32 volymer svenskt tryck bl. a inom ämnena teater och lantbruk.
TIDSPERIOD: slutet av 1700-talet, början av 1800-talet.
PLACERING: 2:01V 107.

Willers, U.: Uno Willers boksamling
WILLERS, UNO, 1911-1980,
riksbibliotekarie 1952-1977.

KOD: 288 Wi 1
ACCESSION: gåva av Uno Willers.
INNEHÅLL: 68 volymer, främst tysk 1900-tals-historia. Samlingen är numrerad.
TIDSPERIOD: företrädesvis 1900-talet.
SIGNUM: 288 Wi 1 /+ nr.
PLACERING: 2:01V 88
REGISTRERING: separat cardskatalog; nominalkatalog-55; realkatalog-55. En fotostatkopia av katalogen finns hos Enheten för användartjänster.

Winberg, K.:
Kungl. förordningar från RA
WINBERG, KURT, 1916-1993,
advokat.

KOD: 297 E 11
ACCESSION: Winberg ordnade och förmedlade denna samling till KB av utgallrade kungliga författningar/förordningar från Riksarkivet.
PLACERING: 2:01V 74
ÖVRIGT: Enligt skrivelse den 23 januari 1970 från Kungl. Maj:t till riksarkivet: "[...] riksarkivet [...] skall för varje årgång behålla ett exemplar och överlämna fem exemplar till kungl. biblioteket".

Winberg, K.: Årstryck
WINBERG, KURT, 1916-1993,
advokat.

KOD: 288 Wi 2
ACCESSION: gåva 1992.
INNEHÅLL: 27 hyllmeter årstryck, det vill säga förordningar med mera, offentligt tryck.
TIDSPERIOD: 1600-tal-1800-tal.
PLACERING: 1:01V 2
REGISTRERING: Kurt Winbergs egen katalog i anslutning till samlingen.
LITTERATUR: Winberg, Kurt, Årstrycket och dess förteckningar : projekt till en bibliografi. (NTBB 62/63(1975/1976), s. 113-126.)

Vult von Steijern, J.Fr.V.: Goethesamling
VULT VON STEIJERN, JULIUS FREDRIK VILHELM, 1851-1919,
tidningsman (direktör för Dagens Nyheter 1891-99), boksamlare.

KOD: 288 Vu 1
ACCESSION: gåva genom testamentsförordnande 1915, samlingen överfördes till KB i maj 1929.
INNEHÅLL: litteratur av och om Goethe samt tidningsurklipp och porträtt, 3805 volymer och 774 broschyrer. Samlingen är numrerad.
TIDSPERIOD: senare hälften av 1700-talet-början av 1900-talet.
SIGNUM: 288 Vu 2 / + nr.
PLACERING: 2:01V 97-99. Fol. 2:01V 44. Liggfol. 2:01Ö 3
REGISTRERING: särskild lappkatalog (upprättad 1930-49, 7 kapslar) finns i katalogrummet och är fackuppdelad enligt följande:
Samlade verk
Enstaka verk
Teckningar
Biographica
Familjen Goethe;
Samlingen är delvis avskriven i nominalkatalog-55.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1915, s. 14-15 o. bil. s. 41-43; 1929, s. 9; 1943/45 s. 9.
Goethe- och Wagnersamling till Kungl. biblioteket. (NTBB 2(1915), s. 367-375.)
Järv, H., Fredrik Vult von Steijerns Goethesamling. I: Bibliotek och historia : festskrift till Uno Willers, Stockholm 1971 (Acta Bibliothecæ regiæ Stockholmiensis; 12, s. 184-192.)

Vult von Steijern, J.Fr.V.: Wagnersamling
VULT VON STEIJERN, JULIUS FREDRIK VILHELM, 1851-1919,
tidningsman (direktör för Dagens Nyheter 1891-99), boksamlare.

KOD: 288 Vu 2
ACCESSION: gåva genom testamentsförordnande 1915. Samlingen överfördes till KB i maj 1919.
INNEHÅLL: Wagners egna arbeten: operor, dikter och konstfilosofiska skrifter i original- och andra upplagor, samt litteratur om Wagner och festspelen i Bayreuth, recensioner, tidningsurklipp, 620 volymer (inga partitur). Samlingen är numrerad.
TIDSPERIOD: mitten av 1800-talet till början av 1900-talet.
PLACERING: 2:01V 131. Fol. 2:01V 31
REGISTRERING: särskild lappkatalog; avskriven i nominalkatalog-55.
LITTERATUR: KB:s årsberättelse 1915, s. 14-15 o. bil. s. 41-43; 1929, s. 9; 1943/45, s. 9
[Vult von Steijern, F.], Fredrik Vult von Steijerns Goethe- och Wagner-samlingar till Kungl. biblioteket. (NTBB 2(1915), s. 367-375.)

Wärmling, S.: Provbokssamling
WÄRMLING, STIG, 1910-1994,
bokbindare och marmorerare.

KOD: 288 Wä 1
ACCESSION: donation.
INNEHÅLL: en samling provböcker (58 stycken) och en samling av Wärmlings egna marmorerade överdragspapper (2 349 stycken). Samlingarna förvaras i 16 stycken kapslar respektive 44 stycken pärmar.
TIDSPERIOD: provböcker från 1930-40-talet.
PLACERING: 2:01V 132
REGISTRERING: en förteckning av Sten G. Lindberg finns i anslutning till samlingen.
ÖVRIGT: år 1997 utökades samlingen av 6 stycken osorterade lådor med material från amatörbokbindarföreningen Falsbenet i Nyköping.

Åman-Nilsson, G.A.: Byronlitteratur
ÅMAN-NILSSON, GUSTAF ARVID, 1860-1959
revisor, fil.kand.

KOD: 288 Ån 1
ACCESSION: gåva 1940.
INNEHÅLL: litteratur av och om Lord Byron, 251 titlar, 1 kartong med klipp ur svenska och utländska tidningar.
TIDSPERIOD: cirka 1820-1940-talet.
SIGNUM: Å.-N + nr.
PLACERING: 2:01V 86
REGISTRERING: särskild lappkatalog i katalogrummet; nominalkatalog-55; realkatalog-55; Åman-Nilsson, G.A. Förteckning över Byron-litteratur tillhörig revisorn, fil.kand. Åman-Nilsson. Stockholm 1921. 10 s. + tillägg 1-3 + handskrivna tillägg i KB:s exemplar (Å.-N. 248).

Hänvisningar

Affischer, se: Beckman; Lipschutz
Almare-Stäket, se: Björnstjerna
Amerika, se: Engeström
Anglica, se: Gabrielson
Antroposofisk litteratur, se: Olsen
Barnböcker, se: Gustav VI Adolf
Begravnings- och minnestal, se: Elmbladh; Personne
Biblar, se: Hellman; Magnusson
Birgitta, se: Birgittasamlingen; Collijn
Björkmans, se: Björkmans arkiv; Johansson
Bokband, se: Alm; Andersson, B; Förlagsband; Hedberg; Lindgren; Rispens; Svensk bokkonst; Svenska bokbindare; Svenska Praktsamlingen
Bokbandsfotografier, se: Bokband - fotografier med mera; Stedingk
Bokhistoria, se: Collijn
Bokkonst, se: Svensk bokkonst
Bokmuseum, se: Gjetwoldsén
Boktryckarmärken, se Sohm
Byron, se: Åman-Nilsson
Charta Sigillata, se: Pappersprover
Dante, se: Bring
Dissertationer, se: Engeström; Michelsen
Divina comedia, se: Bring
Edsberg, se: Rudbeck
Elzevierer, se: Berghman, G
Engelska, se: Gabrielsson
Engelska skådespel, se: Hamilton; Huseby
Engelska teaterpjäser, se: Huseby
England, se: Engeström
Erotica , se: Borgström
Factums, se: Tessin
Fanziner, se: Sjölander
Floderus, se: Personne
Franska rättegångshandlingar, se: Tessin
Franska teaterpjäser, se: Oskar I; Tessin
Förlagsband, se: Bokomslag; Förlagsband; Rispens; Svensk bokkonst
Goethe, se: EliaesonVult von Steijern
Heraldik, se: Berghman, A
Homosexlitteratur, se: Hallbeck
Inkunabler, se: Arla Coldinu; Ettbladstryck och inkunabelfragment; Huseby; Turkiska inkunabler
Jakt, se: Tilander
Japonica, se: Benedicks-Bruce; Martin; Nordenskiöld; Svanbergs katalog
Jefferson, se: Hilsen
Kungl. Boktryckeriets arkiv, se: Norstedts
Kungliga förordningar, se: Winberg
Kyrkohistoria, se: Engeström; S:ta Eugenia
Latin, se: Löfstedt
Miniatyrböcker, se: Ryska miniatyrböcker
Minnesskrifter, se: Personne
Münchhausen, se: Abrahamson
Musik, se: Mörner; Sångkataloger
Nyström, se: Pappersprover
Olaus Magnus, se: Collijn
Personverser, se: Elmbladh; Personne
Praktsamlingen, se: Svenska Praktsamlingen
Provböcker, se: Pappersprover; Wärmling
Psalmböcker, se: Alm
Raritetssamlingen, se: Svenska raritetssamlingen; Utländska raritetssamlingen
Robinsonader, se: Ahlstrand
Schack, se: Bassi; Bengtsson; Berglund
Sidentryck, se: Textiltryck
Sinica, se: Martin; Svanbergs katalog
Sjöfart, se: Navigationsskolans bibliotek
Skyddsomslag, se: Bokomslag; Förlagsband
Språkvetenskap, se: Gabrielsson; Löfstedt; Tilander
Statistik, se: Utrednings- och Statistikkontoret
Steiner, se: Olsen
Strindberg, se: Strindberg; Nylin
Suecana, se: Rosenadler; Rålamb
Svensk skönlitteratur, se: Bohm
Svenskt bokmuseum, se: Gjetwoldsén
Sveriges förhållande till främmande makter, se: Rosenhane
Sånger, se: Sångkataloger
Söderberg, se: Lutteman
Teaterpjäser, se: Hamilton; Huseby; Oskar I; Tessin
Tegnér, se: Eliaeson
Tidningsforskning, se: Dahl
Tidningsurklipp, se: Lutteman; Tidningsurklipp
Typografi, se: Billow; Björkmans arkiv; Falk; Gjethwoldsén; Helgtryck; Lagerströms arkiv; Sohm; Svensk bokkonst; Typographica
Wagner, se: Vult von Steijern
Ukrainsk litteratur, se: Menzinsky
Vattenstämplar, se: Pappersprover
Zigenarlitteratur, se: Thesleff
Årstryck, se: Winberg
Österländsk litteratur, se: Svanberg
Överdragspapper, se: BörjesonPappersprover; Wärmling

Denna upplaga sammanställd av Linda Sörensen 2008-08-26

Last updated: 2012-05-14
Contact person: Linda Sörensen, e-mail: firstname.lastname@kb.se

Bokband i KB:s samlingar på Flickr

Kontakt

info@kb.se
010-709 30 30

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter

Books från our collections

National Library