Dewey - Introduktionskurs

Tid: 8 april 2019
Föreläsare: Harriet Aagaard
Plats: Stockholm, Lexicon, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70
Program: Program

 

En endagskurs för dig som vill lära dig mer om klassifikationssystemet Dewey.

Kursen är avsedd för alla som vill:
• få en introduktion till Dewey
• veta mer om hur Dewey fungerar
• veta mer inför planering av en övergång till Dewey


Efter introduktionen ska deltagarna:
• känna till de allmänna principerna i Dewey
• känna till några viktiga skillnader och likheter jämfört med SAB
• kunna hitta vad en Deweykod betyder
• kunna använda de verktyg för sökning och klassifikation som finns
• kunna använda Dewey för ämnessökning
• kunna bedöma Dewey som hylluppställningssystem
• kunna planera för en övergång till Dewey

Som förberedelse inför kursen rekommenderas att titta på filmen om sökning i Svenska WebDewey samt att i Svenska WebDewey göra de sökuppgifter som kommer att skickas till deltagarna senast 25 mars.

 

Observera att kursen kan ställas in vid för få anmälningar.

 

Välkommen!

Kontakt
Frågor kring anmälan:
Susanne Gustafsson, fornamn.efternamn@kb.se

Kursinnehåll:
Harriet Aagaard, fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek