Libris användardag 2018

Tid: 5 december 2018, klockan 09.30-16.00
Föreläsare:
Plats: Courtyard Stockholm Kungsholmen, Rålambshovsleden 50
Anmälan: Till anmälan

Nya Libris har varit i bruk sedan i juni. Kungliga biblioteket är det första nationalbiblioteket i världen som går över till att katalogisera i länkade data, BIBFRAME 2.0, vilket innebär att innehållet i den nationella katalogen blir användbart för webbtjänster även utanför biblioteksvärlden.

Årets användardag bjuder på utblickar i hur man arbetar med övergången till länkade data internationellt och hur vi jobbar med att vidareutveckla Libris katalogisering.

Dagens keynote-talare är Philip E. Schreur, Associate University Librarian for Technical and Access Services på Stanford University, han arbetar bland annat med övergången till länkade data, i initiativet Linked Data for Production (LD4P). Övriga presentationer berör nyheter i Libris katalogisering, både i gränssnitt och också systemarkitektur, framtida planer för systemet samt frågan om utbildningar i nya Libris.

Program

Moderator: Anders Söderbäck (Stockholms universitet)

09:30-10:00

Registrering och fika

10:00-10:30

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg och Libris- koordinator Anna Berggren hälsar välkommen

 

10:30-11:15

Philip E. Schreur (Associate University Librarian for Technical and Access Services Stanford University)

Library Metadata as Linked Data: Transition, Transformation, and Accountability

Library metadata creation and manipulation is in the throes of transition from its current infrastructure built upon MARC to linked data and the Web. MARC itself is a fifty-year-old technology originally designed for magnetic tape-based computers, and now only understood by library systems. In addition, the MARC formats are semantically inexpressive and have isolated libraries from the development of the Web. As libraries transition their metadata to the Web, their understanding of how quality metadata should be structured and how it best relates to other data on the Web will have a strong organizing effect. And as a core component of discovery, these metadata can help influence algorithmic accountability and discovery beyond the confines of libraries themselves.

11:15-11:30

Alicia Fagerving, utvecklare vid Wikimedia Sverige

Bibliotek + Wikidata = sant

Wikidata är en fri och öppen plattform för strukturerad data som alla kan redigera. Här samsas information om allt från svenska fornminnen till vetenskapliga artiklar. Alicia Fagerving, utvecklare på Wikimedia Sverige, berättar om Kungliga bibliotekets pågående satsning med att ladda upp Librisposter till Wikidata och om Wikidatas möjligheter som en världsomspännande bibliografisk databas.

11:30-12:30

Lunch

12:30-13:00

Osma Suominen, Information Systems Specialist vid Finska nationalbiblioteket

Finlands nationalbibliografi som länkade data

Finlands nationalbibliografi Fennica har publicerats i form av länkade öppna data. Detta innebär att alla verk, upplagor (instanser), personer, organisationer, ämnen och platser som nämns i nationalbibliografin bildar ett nätverk av över 2 miljoner sammankopplade objekt. Det går att följa länkarna mellan dem och till exempel se vilka roller olika personer har i förhållande till litteraturen. Med hjälp av SPARQL-teknologi kan man också göra djupgående analyser av Fennica, till exempel hitta de mest populära ämnena under olika tidsperioder. I presentationen visas hur den länkade versionen av Fennica kom till, vilka nya möjligheter för analys och återanvändning av metadata den öppnar och hur den kommer att utvecklas i framtiden.

13:00-13:30

Anna Berggren, Libriskoordinator vid Kungliga biblioteket

Bodil Wennerlund, projektledare vid Kungliga biblioteket

Sex månader med nya Libris

Reflektioner över erfarenheter, lärdomar och vägen framåt.

13:30-13:45

Anna Swärd Bergström,  förste bibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek

Så tog vi oss an nya Libris

Erfarenheter och lärdomar från Umeå universitetsbibliotek.

13:45-14:00

Harriet Aagaard, klassifikationsansvarig vid Kungliga biblioteket

Att jobba med verk

Att länka till verksdata kommer att rationalisera för katalogisatörer och möjliggöra bättre sökmöjligheter för användare. Kungliga biblioteket startar ett verksprojekt där det bland annat undersöks möjligheter till att maskinellt hantera verksbeskrivningar.

14:00-14:30

Eva-Karin Annemark, bibliotekarie vid Kungliga biblioteket

Fredrik Klingwall, webbutvecklare vid Kungliga biblioteket

Liv D’Amelio, bibliotekarie vid Kungliga biblioteket

Det praktiska arbetet i Libris katalogisering

En inblick i hur arbetsprocesser och samarbeten mellan utveckling och verksamhet fungerat sedan övergången till nya Libris. Fokus ligger på format och funktionalitet med några exempel utifrån praktiskt arbete och förbättringar i katalogiseringsverktyget.

14:30-15:00

Fika

15:00-15:30

Libris svarar

Delar av Libristeamet svarar på användarfrågor och pratar om vad som händer i projektet – nu och framöver.

15:30-15:45

Charlotta Simonsson, Libris biblioteksstöd vid Kungliga biblioteket

Utbildningar i nya Libris

Med nya Libris följer behov av nya utbildningar. Nytt format, nya regler och nytt katalogiseringsverktyg ger oss möjlighet att se över våra katalogiseringsutbildningar, både till innehåll och till form. Hör om hur Libris tänker kring kommande utbildningar.

15:45-16:00

Avslut och sammanfattning av dagen

Anmälan

Sista svarsdag är 20 november 2018.

Deltagaravgift

960 kronor, exkl. moms.

Kontakt

Libris kundservice, libris@kb.se

 

Välkommen!

 

Presentationer från konferensdagarna

Library Metadata as Linked Data
Philip E. Schreur

Bibliotek + Wikidata = sant
Alicia Fagerving

Finlands nationalbibliografi som länkade data
Osma Suominen

Sex månader med nya Libris
Anna Berggren, Bodil Wennerlund

Så tog vi oss an nya Libris
Anna Swärd Bergström

Att jobba med verk
Harriet Aagaard

Det praktiska arbetet i Libris katalogisering
Eva-Karin Annemark, Fredrik Klingwall, Liv D’Amelio

Utbildningar i nya Libris
Charlotta Simonsson

Sveriges nationalbibliotek