Kontaktpersoner

Handläggarna har ansvar för kontakterna med universitet, högskolor och andra konsortiedeltagare, samt håller kontakt med leverantörerna. Handläggarna finns vid Kungliga bibliotekets enhet för nationell bibliotekssamverkan.

KB

                  

Laurent Fournier                             Lilian Larsson
Licenshandläggare                          Licenshandläggare
/Juridiskt stöd                                 010-709 36 09     
010-709 3632                          

Christian Linders                  

Christian Linders                            Annica Wentzel
Licenshandläggare                          Licenshandläggare
010-709 36 05                                010-709 36 25

                   

Britt-Marie Wideberg                      Daniel Kilander
Samordnare                                  Utrednings- och
010-709 36 60                               upphandlingsassistent
                                                    010-709 32 71

 


Upp

Senast uppdaterad: 2018-08-10
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Styrgruppen för Bibsamkonsortiet

Teamet för öppen tillgång

Sveriges nationalbibliotek