Kontaktpersoner

Handläggarna har ansvar för kontakterna med universitet, högskolor och andra konsortiedeltagare, samt håller kontakt med leverantörerna. Handläggarna finns vid Kungliga bibliotekets enhet för nationell bibliotekssamverkan.

KB

                  

Laurent Fournier                             Lilian Larsson
Licenshandläggare                          Licenshandläggare
/Juridiskt stöd                                 010-709 36 09
(Föräldraledig)     

Christian Linders                  

Christian Linders                            Annica Wentzel
Licenshandläggare                          Licenshandläggare
010-709 36 05                                010-709 36 25

                   

Britt-Marie Wideberg                      Karin Widin
Samordnare                                  Licenshandläggare /
010-709 36 60                               E-resursadministratör
                                                    010-709 36 43  

Maria Zetterström
Upphandlingsassistent
010-709 34 15

  


Upp

Senast uppdaterad: 2017-01-26
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Styrgruppen för Bibsamkonsortiet

Sveriges nationalbibliotek