Deltagande organisationer

Universitet och högskolor

 1. Blekinge tekniska högskola 
 2. Chalmers tekniska högskola
 3. Ersta Sköndal högskola
 4. Försvarshögskolan
 5. Gymnastik- och idrottshögskolan 
 6. Göteborgs universitet 
 7. Handelshögskolan i Stockholm 
 8. Högskolan Dalarna 
 9. Högskolan i Borås 
 10. Högskolan i Gävle 
 11. Högskolan i Halmstad 
 12. Högskolan i Skövde 
 13. Högskolan Kristianstad 
 14. Högskolan Väst 
 15. Jönköping University
 16. Karlstads universitet 
 17. Karolinska institutet 
 18. Konstfack 
 19. Kungl. tekniska högskolan 
 20. Linköpings universitet 
 21. Linnéuniversitetet 
 22. Luleå universitet 
 23. Lunds universitet 
 24. Malmö högskola 
 25. Mittuniversitetet 
 26. Mälardalens högskola
 27. Röda Korsets högskola 
 28. Sophiahemmet högskola
 29. Stockholms konstnärliga högskola
 30. Stockholms universitet
 31. Sveriges lantbruksuniversitet 
 32. Södertörns högskola 
 33. Umeå universitet 
 34. Uppsala universitet 
 35. Örebro universitet 

Statliga myndigheter och forskningsinstitut

 1. Brottsförebyggande rådet
 2. CAN 
 3. Diskrimineringsombudsmannen
 4. Energimyndigheten
 5. Folkhälsomyndigheten
 6. Försvarets materielverk FMV
 7. Havs- och vattenmyndigheten 
 8. Institut Mittag-Leffler
 9. Jordbruksverket
 10. Konstbiblioteket/Nationalmuseet och Moderna museet 
 11. Kungliga biblioteket
 12. Livsmedelsverket 
 13. Läkemedelsverket 
 14. Musik- och teaterbiblioteket 
 15. Naturhistoriska riksmuseet
 16. Naturvårdsverket 
 17. Nordiska museet 
 18. Patent- och registreringsverket 
 19. RI.SE
 20. Riksantikvarieämbetet 
 21. Riksarkivet 
 22. Riksdagsförvaltningen
 23. Rättsmedicinalverket 
 24. SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering 
 25. SIPRI 
 26. Skolforskningsinstitutet
 27. SMHI  
 28. Socialstyrelsen  
 29. Specialpedagogiska skolmyndigheten 
 30. Statens centrum för arkitektur och design
 31. Statens geotekniska institut 
 32. Statens skolverk 
 33. Statens väg- och transportforskningsinstitut
 34. Statistiska centralbyrån 
 35. Strålsäkerhetsmyndigheten
 36. Svenska barnboksinstitutet 
 37. Svenska filminstitutet
 38. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 
 39. Svenska institutet i Rom 
 40. Sveriges geologiska undersökning 
 41. Tekniska museet 
 42. TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket)
 43. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI 
 44. Trafikanalys
 45. Trafikverket 
 46. Vetenskapsrådet
Senast uppdaterad: 2017-02-02
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek