Deltagande organisationer

Universitet och högskolor

 1. Blekinge tekniska högskola 
 2. Chalmers tekniska högskola
 3. Ersta Sköndal Bräcke högskola
 4. Försvarshögskolan
 5. Gymnastik- och idrottshögskolan 
 6. Göteborgs universitet 
 7. Handelshögskolan i Stockholm 
 8. Högskolan Dalarna 
 9. Högskolan i Borås 
 10. Högskolan i Gävle 
 11. Högskolan i Halmstad 
 12. Högskolan i Skövde 
 13. Högskolan Kristianstad 
 14. Högskolan Väst 
 15. Jönköping University
 16. Karlstads universitet 
 17. Karolinska institutet 
 18. Konstfack 
 19. Kungliga Konsthögskolan
 20. Kungliga tekniska högskolan, KTH 
 21. Linköpings universitet, LiU 
 22. Linnéuniversitetet 
 23. Luleå universitet 
 24. Lunds universitet 
 25. Malmö universitet (namnbyte från Malmö högskola den 1 januari 2018)
 26. Mittuniversitetet 
 27. Mälardalens högskola
 28. Röda Korsets högskola 
 29. Sophiahemmet högskola
 30. Stockholms konstnärliga högskola
 31. Stockholms universitet
 32. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 
 33. Södertörns högskola 
 34. Umeå universitet 
 35. Uppsala universitet 
 36. Örebro universitet 

Statliga myndigheter och forskningsinstitut

 1. Brottsförebyggande rådet, Brå
 2. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 
 3. Diskrimineringsombudsmannen, DO
 4. Energimyndigheten
 5. Folkhälsomyndigheten
 6. Formas
 7. Försvarets materielverk, FMV
 8. Havs- och vattenmyndigheten 
 9. Institut Mittag-Leffler
 10. Jordbruksverket
 11. Konstbiblioteket/Nationalmuseet och Moderna museet 
 12. Kungliga biblioteket
 13. Livsmedelsverket 
 14. Läkemedelsverket 
 15. Musik- och teaterbiblioteket 
 16. Naturhistoriska riksmuseet
 17. Naturvårdsverket 
 18. Nordiska museet 
 19. Patent- och registreringsverket, PRV 
 20. RISE Research Institutes of Sweden
 21. Riksantikvarieämbetet 
 22. Riksarkivet 
 23. Riksdagsförvaltningen
 24. Rättsmedicinalverket 
 25. SIPRI Stockholm International Peace Research Institute 
 26. Skolforskningsinstitutet
 27. Skolverket
 28. SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut  
 29. Socialstyrelsen  
 30. Specialpedagogiska skolmyndigheten 
 31. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 
 32. Statens geotekniska institut, SGI 
 33. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
 34. Statistiska centralbyrån, SCB 
 35. Strålsäkerhetsmyndigheten
 36. Svenska barnboksinstitutet, SBI 
 37. Svenska filminstitutet
 38. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 
 39. Svenska institutet i Rom 
 40. Sveriges geologiska undersökning, SGU 
 41. Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, ArkDes
 42. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
 43. Tekniska museet 
 44. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI 
 45. Trafikanalys
 46. Trafikverket 
 47. Utrikespolitiska institutet, UI
 48. Vetenskapsrådet
 49. Vinnova
Senast uppdaterad: 2018-02-22
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek