Deltagande organisationer

Universitet och högskolor

 1. Blekinge tekniska högskola 
 2. Chalmers tekniska högskola
 3. Ersta Sköndal Bräcke högskola
 4. Försvarshögskolan
 5. Gymnastik- och idrottshögskolan 
 6. Göteborgs universitet 
 7. Handelshögskolan i Stockholm 
 8. Högskolan Dalarna 
 9. Högskolan i Borås 
 10. Högskolan i Gävle 
 11. Högskolan i Halmstad 
 12. Högskolan i Skövde 
 13. Högskolan Kristianstad 
 14. Högskolan Väst 
 15. Jönköping University
 16. Karlstads universitet 
 17. Karolinska institutet 
 18. Konstfack 
 19. Kungliga tekniska högskolan, KTH 
 20. Linköpings universitet, LiU 
 21. Linnéuniversitetet 
 22. Luleå universitet 
 23. Lunds universitet 
 24. Malmö högskola 
 25. Mittuniversitetet 
 26. Mälardalens högskola
 27. Röda Korsets högskola 
 28. Sophiahemmet högskola
 29. Stockholms konstnärliga högskola
 30. Stockholms universitet
 31. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 
 32. Södertörns högskola 
 33. Umeå universitet 
 34. Uppsala universitet 
 35. Örebro universitet 

Statliga myndigheter och forskningsinstitut

 1. Brottsförebyggande rådet, Brå
 2. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 
 3. Diskrimineringsombudsmannen, DO
 4. Energimyndigheten
 5. Folkhälsomyndigheten
 6. Försvarets materielverk, FMV
 7. Havs- och vattenmyndigheten 
 8. Institut Mittag-Leffler
 9. Jordbruksverket
 10. Konstbiblioteket/Nationalmuseet och Moderna museet 
 11. Kungliga biblioteket
 12. Livsmedelsverket 
 13. Läkemedelsverket 
 14. Musik- och teaterbiblioteket 
 15. Naturhistoriska riksmuseet
 16. Naturvårdsverket 
 17. Nordiska museet 
 18. Patent- och registreringsverket, PRV 
 19. RI.SE Research Institutes of Sweden
 20. Riksantikvarieämbetet 
 21. Riksarkivet 
 22. Riksdagsförvaltningen
 23. Rättsmedicinalverket 
 24. SIPRI Stockholm International Peace Research Institute 
 25. Skolforskningsinstitutet
 26. Skolverket
 27. SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut  
 28. Socialstyrelsen  
 29. Specialpedagogiska skolmyndigheten 
 30. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 
 31. Statens geotekniska institut, SGI 
 32. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
 33. Statistiska centralbyrån, SCB 
 34. Strålsäkerhetsmyndigheten
 35. Svenska barnboksinstitutet, SBI 
 36. Svenska filminstitutet
 37. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 
 38. Svenska institutet i Rom 
 39. Sveriges geologiska undersökning, SGU 
 40. Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, ArkDes
 41. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
 42. Tekniska museet 
 43. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI 
 44. Trafikanalys
 45. Trafikverket 
 46. Utrikespolitiska institutet, UI
 47. Vetenskapsrådet
Senast uppdaterad: 2017-02-02
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek