Deltagande organisationer

Universitet och högskolor

 1. Blekinge tekniska högskola 
 2. Chalmers tekniska högskola
 3. Ersta Sköndal Bräcke högskola
 4. Försvarshögskolan
 5. Gymnastik- och idrottshögskolan 
 6. Göteborgs universitet 
 7. Handelshögskolan i Stockholm 
 8. Högskolan Dalarna 
 9. Högskolan i Borås 
 10. Högskolan i Gävle 
 11. Högskolan i Halmstad 
 12. Högskolan i Skövde 
 13. Högskolan Kristianstad 
 14. Högskolan Väst 
 15. Jönköping University
 16. Karlstads universitet 
 17. Karolinska institutet 
 18. Konstfack 
 19. Kungliga Konsthögskolan
 20. Kungliga tekniska högskolan, KTH 
 21. Linköpings universitet, LiU 
 22. Linnéuniversitetet 
 23. Luleå universitet 
 24. Lunds universitet 
 25. Malmö universitet (namnbyte från Malmö högskola den 1 januari 2018)
 26. Mittuniversitetet 
 27. Mälardalens högskola
 28. Röda Korsets högskola 
 29. Sophiahemmet högskola
 30. Stockholms konstnärliga högskola
 31. Stockholms universitet
 32. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 
 33. Södertörns högskola 
 34. Umeå universitet 
 35. Uppsala universitet 
 36. Örebro universitet 

Statliga myndigheter och forskningsinstitut

 1. Brottsförebyggande rådet, Brå
 2. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 
 3. Diskrimineringsombudsmannen, DO
 4. Energimyndigheten
 5. Folkhälsomyndigheten
 6. Formas
 7. Forte
 8. Försvarets materielverk, FMV
 9. Havs- och vattenmyndigheten 
 10. Institut Mittag-Leffler
 11. Jordbruksverket
 12. Konstbiblioteket/Nationalmuseet och Moderna museet 
 13. Kungliga biblioteket
 14. Livsmedelsverket 
 15. Läkemedelsverket 
 16. Musik- och teaterbiblioteket 
 17. Naturhistoriska riksmuseet
 18. Naturvårdsverket 
 19. Nordiska museet 
 20. Patent- och registreringsverket, PRV 
 21. RISE Research Institutes of Sweden
 22. Riksantikvarieämbetet 
 23. Riksarkivet 
 24. Riksdagsförvaltningen
 25. Rättsmedicinalverket 
 26. SIPRI Stockholm International Peace Research Institute 
 27. Skolforskningsinstitutet
 28. Skolverket
 29. SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut  
 30. Socialstyrelsen  
 31. Specialpedagogiska skolmyndigheten 
 32. Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 
 33. Statens geotekniska institut, SGI 
 34. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
 35. Statistiska centralbyrån, SCB 
 36. Strålsäkerhetsmyndigheten
 37. Svenska barnboksinstitutet, SBI 
 38. Svenska filminstitutet
 39. Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul 
 40. Svenska institutet i Rom 
 41. Sveriges geologiska undersökning, SGU 
 42. Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, ArkDes
 43. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
 44. Tekniska museet 
 45. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI 
 46. Trafikanalys
 47. Trafikverket 
 48. Utrikespolitiska institutet, UI
 49. Vetenskapsrådet
 50. Vinnova
Senast uppdaterad: 2018-04-11
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek