Biblioteksplaner och dess uppföljning

Kommuner och landsting ska enligt bibliotekslagen anta biblioteksplaner. Kungl. biblioteket (KB) tillsammans med den regionala biblioteksverksamheten och kommunerna arbetar med att följa upp hur planerna har utformats och hur de används.

Från 2014 har KB en ny instruktion från regeringen. I instruktionen står nu att KB särskilt ska ansvara för...”den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna av hur de biblioteksplaner som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) har utformats och hur de används”.


KB och representanter för de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna möts i dialoger, gruppen har antagit namnet Kvalitetsdialog. Kvalitetsdialog träffas en gång per år i november, tre gånger per år håller Kvalitetsdialogs Strategigrupp dialogmöten. Strategimötena är en blandning av strategiska frågor och operativt, exekutivt arbete. Hur grupperna är sammansatta kan du läsa här.


Kvalitetsdialog är också en grupp inom Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling och således en del av den plattform som har skapats för att på nationell nivå lyfta och dislutera frågor och behov inom specifika områden. De grupper som finns inom Forum för nationell bibliotekssameverkan och utveckling har förankring i de regeringsuppdrag som KB har, och återspeglar även bibliotekslagen. Det är också en praktisk omsättning av Bibliotekslagens fjortonde paragraf, samverkan.


Sekreterare för Kvalitetsdialog är Elisabet Ahlqvist, handläggare på Enheten nationell bibliotekssamverkan, KB.


Kvalitetsdialog har en egen bloggsida som beskriver aktuellt arbete, där finns mötesanteckning och länkar till stödjande material, rapporter och andra relevanta dokument.

Regleras i bibliotekslagen

I den nya bibliotekslagen står bland annat följande:

17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.

Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.

Mer information om arbete med planerna

Aktuell information om det fortsatta arbetet kring planerna som KB gör tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna finns på KB:s informationssidor om biblioteksstatistik.

Senast uppdaterad: 2015-12-11
Innehållsansvar: Elisabet Rundqvist, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterade länkar

Bibliotekslag (2013:801), SFS 2013:801

 

Regeringens proposition 2012/13:147, ny bibliotekslag

 

Kontaktperson:
Elisabet Rundqvist
010-709 39 31
e-post: förnamn.efternamn@kb.se

Mer information:
Biblioteksstatistikbloggen

Sveriges nationalbibliotek