Avslutade projekt

Här redovisas projekt som genomförts med stöd från KB från 2005 och framåt.

Innehållsansvar: Redaktion, redaktion@kb.se, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Avslutade projekt i programmet OpenAccess.se 

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek