Nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport

Vilka utmaningar och möjligheter står biblioteken inför? Det är utgångspunkten för omvärldsrapporten Femte statsmakten som Kungliga bibliotekets (KB) sekretariat för en nationell biblioteksstrategi presenterade inför en fullsatt Aula Magna den 13 september. Här kan du hitta rapportens delkapitel för nedladdning.

KAPITEL 1. Inledning. Den femte statsmakten

Erik Fichtelius

KAPITEL 2. Från sagor till cyberpunk. Mediers utveckling och medborgarnas utbildningsbehov

Brit Stakston

KAPITEL 3. Biblioteken – en femte funktion i den demokratiska rättsstaten

Johan Hirschfeldt

KAPITEL 4. Det hållbara informationssamhället. Internationella perspektiv på det svenska biblioteksväsendets utmaningar och möjligheter

Karolina Andersdotter

KAPITEL 5. Stad och land. Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser för biblioteken

Fredrik Holmström och Maria Jacobsson

KAPITEL 6. Bibliotekens roll för integration och språklig mångfald

Carlos Rojas

KAPITEL 7. Folkbiblioteken vs den digitala bokmarknaden

Jesper Klein

KAPITEL 8. Biblioteken och de tillgängliga medierna

Jesper Klein

KAPITEL 9. Skolbiblioteken. En lagerlokal eller pedagogisk resurs?

Stefan Pålsson

KAPITEL 10. Är du fullärd lille vän? Biblioteken och det livslånga lärandet

Andreas Fejes

KAPITEL 11. Sju perspektiv på biblioteksutvecklingen vid universitet och högskolor

Lars Burman

KAPITEL 12. I digitaliseringens tidevarv. Biblioteken och det öppna vetenskapssystemet

Beate Eellend

KAPITEL 13. Upphovsrätten och de vetenskapliga bibliotekens utmaningar

Jonas Holm

KAPITEL 14. Lever de svenska biblioteken upp till Bibliotekslagen?

Eva Enarson, Erik Fichtelius, Krister Hansson, Jesper Klein, Christina Persson

KAPITEL 15. Sammanfattning och slutsatser

Erik Fichtelius, Eva Enarson, Krister Hansson, Jesper Klein och Christina Persson

Senast uppdaterad: 2017-09-22

Sveriges nationalbibliotek