Priser för reprotjänster

Det finns två prislistor. En för privatkunder och en för företagskunder. Priserna för privatkunder är generellt lägre än priserna för företagskunder.

Välj prislista

Företagskund och utlandskund

Om den som gör beställningen och betalar fakuran är ett företag, en institution eller annan juridisk person tillämpas prislistan för företag. Alla beställningar från utlandet debiteras också enligt denna prislista.
Till prislistan.

Privatkund

Du räknas som privatkund om beställningen görs och fakturan betalas av en privatperson. Du kan även vara knuten till en statligt finansierad forskningsinstitution och använda materialet i en avhandling eller motsvarande.
Till prislistan.
Senast uppdaterad: 2016-04-20
Innehållsansvar: Camilla Alriksson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek