Använda egen kamera

KB tillåter besökare att fotografera med egen kamera i bibliotekets samlingar. Det är en service som ska underlätta dina studier och som kan jämställas med kopiering för eget bruk.

 

Vad får man fotografera?

  • Litteratur i referensbiblioteken.
  • Material i mikrofilmsläsesalen.
  • Material som du beställer fram till Stora läsesalen, forskarläsesalen och tidskriftsläsesalen.
  • Material som du beställer fram till Specialläsesalen som är tryckt och offentliggjort med upphovsmannens tillstånd.
  • Övrigt material som är beställt till Specialläsesalen efter överenskommelse med personal.

Allmänna regler

  • Fotografering med blixt är inte tillåten.
  • Fotografering måste ske på sådant sätt att det inte stör andra besökare.
  • Fotografering får endast ske med hänsyn till materialets kondition. Materialet får inte ta skada.
  • Fotografering som kräver stativ får endast ske på särskilt anvisad plats i Katalogrummet på plan 5.
  • Särskilda regler kan gälla för material som lånas ut i Specialläsesalen.

Upphovsrätt

KB tar inget ansvar för hur besökarna använder bilderna. Det är viktigt att förstå att den som tagit en bild i KB:s samlingar själv har allt ansvar för att inga överträdelser av upphovsrätten sker genom vidareförmedling eller publicering av bilden.

Senast uppdaterad: 2014-02-07
Innehållsansvar: Philippa Andreasson , e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek