Kopiering & reproduktion

KB gör allt för att undvika risken för skador på de unika objekten. Därför finns ingen vanlig kopiator utan endast en publik bokskanner för kopiering av material ur våra samlingar.

Behöver du kopior kan du använda dig av den publika skannern mitt emot reproexpeditionen på plan 5. Var varsam med materialet vid skanning, det är inte tillåtet att trycka på eller bända upp böckerna. Du kan antingen spara kopiorna som filer till ditt eget USB-minne vilket är gratis, eller göra pappersutskrifter för två kronor per A4. För att göra pappersutskrifter behöver du ett kopieringskort vilket du kan köpa eller ladda i automaten vid expeditionen för information och lån, alternativt köpa färdigladdat av personalen. Kopieringskortet kan du också använda för att göra utskrifter från mikrofilm i mikrofilmsläsesalen. Har du inget USB-minne med dig så går det att köpa ett i receptionen.

För att få kopior kan du även vända dig till reproexpeditionen. Reproexpeditionen finns bredvid expeditionen för information och lån. Det går också bra att beställa kopior på material som du läser i specialläsesalen, men detta material är det inte tillåtet att skanna själv. Kopior från material i specialläsesalen beställer du vid specialläsesalens expedition.

Du kan också göra beställningar direkt på hemsidan, se länk till vänster. Det är också tillåtet att fotografera en del av KB:s samlingar med egen kamera. Se vilka regler som gäller i länken till vänster.

EOD - E-books on demand

Om en bok är fri från upphovsrätt kan man beställa digitalisering av den direkt i katalogposten. Denna funktion finns i såväl Regina som LIBRIS, och innebär alltid digitalisering av verket i sin helhet. Den digitaliserade boken skannas då sida för sida och levereras som en ocr-tolkad pdf mot kontokortsbetalning.

Kostnaden för beställningar av digitalisering genom EOD är en startavgift på 100 kr samt tre kronor per sida. KB sparar de digitaliserade verken som så småningom tillgängliggörs fritt i katalogen.

EOD-beställningar kan endast göras direkt i katalogposten.

Papperskopior eller digitala bildfiler

Om du vet vilka sidor du vill ha kopierade ur ett verk, kan du beställa dessa kopior direkt i reproexpeditionen. Du behöver alltså inte först beställa fram verket.

Vi kan erbjuda allt från vanliga papperskopior till fotografiska reproduktioner som fotografier och digitala bildfiler (avancerad reproduktion i TIFF eller enkel reproduktion i JPG). Vi hänvisar ibland till andra bibliotek eller föreslår andra möjligheter. I vissa fall behöver vi diskutera lämplig reproduktionsmetod eller använda ett alternativt original.

Massmedier och filmbolag

Massmedier och filmbolag kan efter överenskommelse få tillstånd för att filma material i samlingarna och KB:s lokaler. I varje enskilt fall gör vi ett skriftligt avtal där de närmare villkoren är preciserade.

Det material som ska filmas får inte lämna KB. Du som ska filma måste följa reglerna för hur KB:s samlingar ska hanteras. Vi fakturerar 700 kronor per påbörjad timme. Personal från KB närvarar vid arbetet av säkerhetsskäl.

Vill du söka tillstånd för att filma? Läs mer under Använda egen filmkamera.

Senast uppdaterad: 2014-09-15
Innehållsansvar: Cecilia Ericson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek