Låneregler

Materialet på KB är unikt och vårt uppdrag som nationalbibliotek är att bevara det för framtiden. Detta styr våra låneregler. Därför måste du studera en stor del av materialet på plats och visa extra stor aktsamhet när du använder det. För fullständiga regler se länkar till höger.

Det är inte tillåtet att anteckna eller göra understrykningar i materialet. Det är också förbjudet att använda gem eller självhäftande lappar, tejpa, lägga händer eller armar på bilder och texter eller använda materialet som skrivunderlägg.

Behåll ordningen

Du får inte rubba ordningen i kapslar och volymer. Låt lösa blad ligga kvar i sina skyddsomslag. Om du stöter på osprättat material ska du lämna in det till expeditionen för information och lån. Om en streckkodsremsa följer med materialet ska den finnas kvar när lånet avregistreras.

Läsesalslån

Svensk litteratur får endast läsas på plats i KB:s läsesalar. Med svensk litteratur avses litteratur utgiven i Sverige, översatt från svenska till främmande språk och sådant som berör Sverige, svenskar och svenska förhållanden.

Annat material som också bara får läsas i KB:s läsesalar är utländska tidskrifter och broschyrer, utländsk litteratur tryckt före år 1900 samt material som är extra ömtåligt eller värdefullt.

Läsesalslån hämtas ut och återlämnas i expeditionen för information och lån. Du får ha max sju läsesalslån åt gången och de kan ligga kvar där i sju öppetdagar.

I KB:s specialläsesal gäller särskilda regler, se länk till höger. 

Hemlån

En stor del av den utländska litteraturen är till hemlån. Lånetiden är som längst tre månader men boken kan krävas tillbaka redan efter 14 dagar om någon ställer sig i kö. Böcker utlånade som hemlån på KB får inte tas ut ur Sverige. Om du inte lämnar tillbaka lånad bok efter andra kravet måste du ersätta bokens värde och betala en administrativ avgift.

Audiovisuellt material

Du som forskar har tillgång till KB:s audiovisuella samlingar. För att beställa skapar du ett konto i Svensk mediedatabas, SMDB. Ditt beställda material tar du del av antingen på plan 2 på KB i Humlegården eller som fjärrlån över hela landet. Om du besöker Humlegården behöver du även ett lånekort på KB för att ta del av materialet.

Läs mer om vad som gäller på webbplatsen för Svensk mediedatabas.

Senast uppdaterad: 2016-06-01
Innehållsansvar: Anne Kihlstedt, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Låneavtal

 Låneavtal på engelska/User agreement

 Besöks- och ordningsregler

 Regler för specialläsesalen

Sveriges nationalbibliotek