Förbeställ handskrifter

SENAST tre arbetsdagar innan ditt besök

Handskriftssamlingens kataloger är till en del sökbara via Internet och till en del endast i kataloger i KB:s specialläsesal. 

Har du frågor så kontakta handskriftssamlingens informationstjänst via e-post hkb[snabela]kb.se eller på telefon 010-709 34 55 (måndag-fredag 10-17).

När du vet signum för det material du vill beställa fram kan du förbeställa det via detta formulär. 

  1. Endast en handskrift, alt. brevskrivare, per beställning.
  2. Fyll i alla fält markerade med asterisk.
  3. Avsluta varje enskild beställning genom att klicka på skicka-knappen. 
  4. Max fem förbeställningar, insända senast tre arbetsdagar innan ditt besök.

Senast uppdaterad: 2016-06-10
Innehållsansvar: Katinka Ahlbom, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek