Fjärrlån från KB

Bibliotek i Sverige och i utlandet kan fjärrlåna utländska böcker som har tryckår från 1901 och framåt. Universitets- och högskolebibliotek och större folkbibliotek kan fjärrlåna utländska böcker som är tryckta mellan 1830 och 1900. Låntagaren får dock bara läsa dessa böcker i läsesal.

Fjärrlåna audiovisuellt material

Om du vill ta del av dina audiovisuella beställningar som fjärrlån, läggs de på dvd och skickas till det bibliotek som du har valt. Lånetiden är tre månader. Vid behov kan vi förlänga lånet.

Våra audiovisuella samlingar kan du nå på närmare fyrtio bibliotek i Sverige, Norge och Danmark. Lista på alla bibliotek som vi skickar fjärrlån till.

Fjärrlåna tryckt material

Lånetiden är 30 dagar. Därefter förnyas lånet automatiskt  i upp till ett år från utlåningsdatum om ingen annan låntagare ställer sig i kö. Efter ett års lånetid beviljas omlån endast i undantagsfall.

Material som inte kan fjärrlånas

 
 • hela den svenska samlingen
 • äldre/skört material
 • tidskrifter i volymer eller häften
 • utländskt material tryckt före 1901 (vissa bibliotek får låna sådant som är tryckt 1830-1900)
 • material ur särskilda samlingar
 • dyrbara planschverk
 • lösa planscher
 • kartor
 • musiktryck
 • handskrifter
 • obundet eller på annat sätt ömtåligt material
 • broschyrer
 • sällsynta och svårersättliga arbeten
 • mikrofilm, mikrokort, ljudband, cd eller liknande.

I den svenska samlingen finns material som är avsett för spridning i Sverige och är tryckt i Sverige.

Till den svenska samlingen hör också utlandssvensk litteratur och Suecana extranea, det vill säga material som har svensk anknytning och är utgivet utomlands. Exempel på sådant material är översättningar från svenska till främmande språk och publikationer som berör eller handlar om Sverige, svenskar och svenska förhållanden.

Beställa fjärrlån av tryckt material

Vi tar emot beställningar av fjärrlån via

 • LIBRIS
 • E-post: info[snabela]kb.se
 • Brev: Kungl. biblioteket
  Fjärrlån, Box 5039
  102 41 Stockholm

Priser för fjärrlånekopior från KB

Artikelpris Sverige (15 kopior ingår i priset) 100 SEK
Artikelpris utanför Sverige (15 kopior ingår i priset) 200 SEK
Kopior utöver dem som ingår i priset. Per kopia 4 SEK

 

Senast uppdaterad: 2017-06-14
Innehållsansvar: Cecilia Ericson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Fjärrutlån sommarstängt

Under perioden 10/7-6/8
semesterstänger KB utlånet i
LIBRIS fjärrlån.

Information och lån

E-post: info[snabela]kb.se
Telefon: 010-709 30 30
(måndag-fredag: 9-16) 

Sveriges nationalbibliotek