Beställa och låna på olika sätt

En stor del av KB:s material måste beställas fram i förväg och kan endast lånas som läsesalslån.

 

Beställ tryckt material via vår söktjänst Regina

Regina är vår bibliotekskatalog och söktjänst som innehåller det mesta av det som finns på KB. 

  • KB:s material förvaras huvudsakligen i magasin och måste därför beställas fram
  • Med ett lånekort på KB kan du i förväg beställa fram upp till sju volymer åt gången i Regina
  • Vi har tre framtagningstider per dag, se Framtagningstider
  • Ingen framtagning sker under helgen
  • Beställt material ligger kvar i expeditionen för information och lån i sju öppetdagar
  • För att förnya dina hemlån kan du själv logga in i Regina

Beställ tryckt material som inte finns i Regina

Tryckt material som inte finns i Regina kan beställas i expeditionen för information och lån eller via e-post, brev eller fax. Skriftliga beställningar bör inkomma till KB minst två arbetsdagar innan du tänkt hämta materialet. Ange namn, personnummer, hemadress och telefonnummer dagtid.

Telefon: 010-709 30 30 (måndag-fredag: 9-16)
E-post: info[snabela]kb.se
Brev: Kungliga biblioteket, Enheten för användarservice, Box 5039, 102 41, Stockholm
Fax: 010-709 39 27

Böcker till hemlån

Utländska böcker inköpta de två senaste åren står framme på öppna hyllor i katalogrummet och i den västra flygeln. Här kan du själv hämta den bok du vill låna. Använd gärna vår låneautomat eller gå till expeditionen för information och lån för att göra ditt lån. Du kan också söka och beställa fram böcker i Regina. Lånetiden för hemlån är som längst 90 dagar, men de kan krävas tillbaka efter 14 dagar för annan låntagares räkning. Omlån kan göras en gång i Regina.

Låna och läsa dagstidningar

På KB finns tryckta, digitaliserade och mikrofilmade dagstidningar.

Sök och beställ ur specialsamlingarna

Beställ audiovisuellt material

Tv, radio, video, biovisad film, skivor och datorspel kan du beställa via Svensk mediedatabas (SMDB). Det är fritt fram att söka, men för att få tillgång till samlingarna ska du ägna dig åt någon typ av forskning. Läs mer om hur du ansöker om ett konto och om villkoren på smdb.kb.se

Ditt beställda material tar du del av antingen på plan 2 i Humlegården eller som fjärrlån över hela landet. Om du besöker Humlegården behöver du även ha lånekort på KB för att ta del av materialet. För frågor om audiovisuellt material kontakta forskarservice.

Telefon: 010-709 30 20
E-post:  forskarservice[snabela]kb.se
Brev: Kungliga biblioteket, Forskarservice för audiovisuella medier, Box 5039, 102 41 Stockholm

Beställ allmänna handlingar

Kungliga bibliotekets allmänna handlingar från myndighetens ämbetsarkiv beställs fram i specialläsesalens expedition. För att ta del av allmänna handlingar behöver du inte ha ett lånekort.

För att söka bland de allmänna handlingarna i ämbetsarkivet finns en arkivförteckning som förvaras i specialläsesalen. Handlingarna beställer du fram på plats i specialläsesalens expedition genom att fylla i en beställningsblankett. Du kan även kontakta ämbetsarkivet.

E-post: ambetsarkivet[snabela]kb.se
Brev: Kungliga biblioteket, Ämbetsarkivet, Box 5039, 102 41, Stockholm


 

Senast uppdaterad: 2017-06-29
Innehållsansvar: Philippa Andreasson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Information och lån

E-post: info[snabela]kb.se
Telefon: 010-709 30 30
(måndag-fredag: 9-16) 

Audiovisuellt material

E-post: forskarservice[snabela]kb.se
Telefon: 010-709 30 20

Kataloger

Regina

Beställ lånekort i Regina/Mina sidor
Klicka på länken "Logga in/ny låntagare"

Svensk mediedatabas

Sveriges nationalbibliotek