Beställa och låna på olika sätt

Oavsett material kan du bara låna hem en liten del från KB. Det mesta måste beställas fram i förväg och studeras på plats.

 

Beställ tryckt material via vår söktjänst Regina

Regina är vår bibliotekskatalog och söktjänst som innehåller det mesta av det som finns på KB. Exempel: böcker, affischer, tidskrifter, tidningar och E-publikationer. 

  • Med ett lånekort på KB kan du i förväg beställa upp till sju volymer åt gången i Regina
  • Vi har tre framtagningstider per dag, se framtagningstider
  • Ingen framtagning sker under helgen
  • Beställt material ligger kvar i expeditionen för information och lån i sju öppetdagar
  • För att förnya dina hemlån kan du själv logga in i Regina

Beställ material som inte finns i Regina

Vid beställning via e-post, brev eller fax bör du kontakta oss minst två arbetsdagar innan du tänkt hämta materialet. Ange namn, personnummer, hemadress och telefonnummer dagtid.
För mejladress och telefonummer – se högerspalt
Brev: Kungl. biblioteket, Enheten för publik verksamhet, Box 5039, 102 41, Stockholm
Fax: 010-709 39 27

Låna och läsa dagstidningar

Om tryckta och mikrofilmade tidningar

Sök och beställ ur specialsamlingarna

Beställ audiovisuellt material

Tv, radio, video, biovisad film, skivor och multimedier kan du beställa via Svensk mediedatabas (SMDB). Det är fritt fram att söka, men för att få tillgång till samlingarna ska du ägna dig åt någon typ av forskning. Läs mer om hur du ansöker om ett konto och om villkoren på smdb.kb.se

Ditt beställda material tar du del av antingen på plan 2 i Humlegården eller som fjärrlån över hela landet. Om du besöker Humlegården, behöver du även ha lånekort på KB för att nå materialet. Läs mer om våra audiovisuella samlingar.

Kontakta gärna forskarservice

För mejladress och telefonummer – se högerspalt.
Brev: Kungl. biblioteket, Audiovisuella medier, Forskarservice, Box 5039, 102 41 Stockholm

Böcker till hemlån

Utländska böcker inköpta 2014 och 2015 står framme på öppna hyllor i katalogrummet och i den västra flygeln. Här kan du själv hämta den bok du vill låna och gå till "Information och lån" för att göra ditt lån. Du kan också söka böcker i Regina.

Beställ allmänna handlingar

Kungl. bibliotekets allmänna handlingar från myndighetens ämbetsarkiv beställs fram i specialläsesalens expedition. För att ta del av allmänna handlingar behöver du inte ha ett lånekort.

För dem som vill söka bland de allmänna handlingarna i ämbetsarkivet finns en arkivförteckning som förvaras i specialläsesalen. Handlingarna beställer du fram på plats i specialläsesalens expedition genom att fylla i en beställningsblankett. Du kan även kontakta ämbetsarkivet via brev Kungl. biblioteket, Ämbetsarkivet, Box 5039, 102 41, Stockholm
eller e-post ambetsarkivet[snabela]kb.se.


 

Senast uppdaterad: 2015-07-03
Innehållsansvar: Philippa Andreasson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Tryckt material

Telefon: 010-709 30 30 (måndag-fredag: 9-16)
E-post: info[snabela]kb.se

Audiovisuellt material

E-post: forskarservice[snabela]kb.se
Telefon: 010-709 30 20

Kataloger

Regina

Svensk mediedatabas

Sveriges nationalbibliotek