2010-05-27

Offentlighet och upphovsrätt

Seminariet "Offentlighet och upphovsrätt" ägde rum den 24 maj 2010 på Kungl. biblioteket och var ett samarrangemang med Nätverkstan Kultur i Väst, Stiftelsen Framtidens Kultur samt Bok & Bibliotek.

Upphovsrätt - offentlighet - demokrati Arne Ruth

Digital allemansrätt? Eva Hemmungs Wirtén, ABM, Uppsala universitet

Frågor och synpunkter Frågestund

Utvidgad offentlighetsprincip? Mathias Klang

Digitalisering utan tillgänglighet? Lars Ilshammar, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

Lagstiftarens ansvar? Katarina Renman Claesson, Institutet för rättsinformatik, Stockholms universitet

Reaktioner från politiker Politikerpanel: Madeleine Sjöstedt (FP), Henrik von Sydow (M), Max Andersson (MP), Mikael von Knorring (V). Moderator: Mikael Löfgren

Innehållsansvar: Pelle Snickars, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Upphovsrättsinformation

Creative Commons License
The films from Offentlighet och upphovsrätt by KB/Bredmedia are licensed under a Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige License.

Filmfiler

Alla filer är i formatet mpeg-4

Arne Ruth (182 MB)
Eva Hemmungs Wirtén (312 MB)
Frågestund (254 MB)
Mathias Klang (386 MB)
Lars Ilshammar (425 MB)
Katarina Renman Claesson (314 MB)
Politikerpanel (261 MB)
 

Sveriges nationalbibliotek