2009-12-09

Mötesplats Open Access 2009

Tid: 26-27 november 2009, start klockan 10.00 Plats: Uppsala universitet, Engelska parken, Humanistcentrum, Ihresalen

 Välkomna
Kerstin Sahlin, prorektor vid Uppsala universitet

 Jean François Dechamp, Policy Officer, European Commission
The European Research Area and open access to scientific

 Katarina Bjelke, departementsråd för forskning, utbildningsdepartementet

 Håkan Billig, huvudsekreterare för ämnesrådet för medicin, Vetenskapsrådet

 Gunnar Sahlin, riksbibliotekarie

 Bengt Karlsson, generalsekreterare för Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF)

 Bengt Karlsson, generalsekreterare för Sveriges universitets och högskoleförbund (SUHF)

 Stefan Andersson, Uppsala UB
Introduktion till projektet SwePub

 Kristin Olofsson, KB
Presentation av tjänsten SwePub

 Ulf Kronman, Vetenskapsrådets avdelning för forskningspolitisk analys
SwePub som källa för bibliometriska analyser för Vetenskapsrådet

Innehållsansvar: Jan Hagerlid, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek