2011-11-23

Biblioteksstämman 2011

Biblioteksstämman inspelad på Hotel Sergel Plaza i Stockholm, den 24 november 2011

Inledning - KB:s uppdrag och strategi Riksbibliotekarie Gunnar Sahlin och Gunilla Herdenberg, avdelningschef Nationell samverkan

Statistik, kvalitet och uppföljning Cecilia Ranemo, utredare, Enheten för samordning och utveckling

Digidaily - Digitalisering av dagstidningar Heidi Rosen, projektledare

Att koppla samman biblioteken - vision och verktyg Maria Hedenström, enhetschef och Martin Malmsten, utvecklingschef Librisenheten,

KB:s nya inflytandestruktur. Presentation och diskussion

E-boken - när kommer boomen? Göran Konstenius

Sammanfattning och avslutning Gunilla Herdenberg och Gunnar Sahlin

Innehållsansvar: Urban Rybrink, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterd information

Sveriges nationalbibliotek