Libris användardag 2017

Tid: 16 november 2017, klockan 10.00-16.00
Föreläsare:
Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här

Fullbokat men vi undersöker möjligheten att utöka antalet platser. Du som vill komma på användardagen, men inte hunnit anmäla dig kan sätta upp dig på intresselista. Anmäl dig via e-post till libris@kb.se.

Snart är nya Libris här. Det är viktigt att du som använder Libris har den information du behöver för att övergången ska bli smidig. Användardagen kommer därför att bli en innehållsrik dag. Vi kommer att ge en aktuell bild av läge och tidsplan i projektet. Vi visar upp det nya systemet och ger en glimt av alla de möjligheter till utveckling som nu öppnar sig.

Just nu pågår ett intensivt arbete för att möjliggöra övergången till den nya plattformen. Under hösten har du som användare möjlighet att delta i tester av gränssnittet. Det ger oss värdefull feedback för det fortsatta jobbet inför övergången. När vi framöver ska utveckla ny funktionalitet och nya tjänster kommer vi fortsatt att bjuda in användare att delta på olika sätt.

Programmet den 16 november innehåller gemensamma presentationer i hörsalen, men också parallella workshops och mindre seminarier där det ges möjlighet att ställa frågor, prova på gränssnittet, ge synpunkter med mera. Detaljerat program publiceras vecka 45.

Välkommen till en intensiv och inspirerande Användardag.

Anmälan senast 8 november!

Deltagaravgift: 700 kronor exkl. moms.

 

 

Kontaktinformation

Charlotta Simonsson

fornamn.efternamn@kb.se

 

 

 

Sveriges nationalbibliotek