2015-10-22

KB undertecknar petition om open access

Kungl. biblioteket undertecknar petition om open access (OA) från League of European Research Universities (LERU).

Forskningsfinansiering ska gå till forskning, inte till förlagen! Det är budskapet i det upprop för open access som organisationen League of European Research Universities, LERU, tagit initiativ till. Undertecknarna vill att EU och det kommande nederländska EU-ordförandeskapet ska samarbeta med alla de brukargrupper och organ som är involverade i forskning, vetenskaplig publicering och forskningsfinansiering, för att hitta en hållbar lösning på det stora problemet med allt högre kostnader för vetenskaplig publicering.

– Det är viktigt att vi ökar ansträngningarna för att nå öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och det är självklart att Kungl. biblioteket ställer sig bakom LERU:s upprop säger riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Lärosäten och deras nationella förbund, bibliotek och deras nationella konsortier, regeringar och forskningsfinansiärer kan med gemensamma aktioner och starkt samarbete åstadkomma stora förändringar. Men samarbete och koordinerade handlingar mot gemensamma mål gällande open access har ännu inte synkroniserats mellan alla brukargrupper och organ. Det är LERU:s syfte att genom uppropet få en bred uppslutning, för att stödja och främja starkare samarbete mellan fler aktörer.
 
Bland undertecknarna finns Liber, The Association of European Research Libraries, Research Libraries UK, Austrian Science Fund (FWF), Jisc, VSNU (Association of universities in The Netherlands), Finnish Research Libraries Association och Riksbankens Jubileumsfond.
 
Uppropet återfinns i sin helhet på: http://www.leru.org/index.php/public/extra/signtheLERUstatement/

Mer information:

Beate Eellend
Handläggare OpenAccess.se och publiceringsfrågor
telefon: 010-709 36 40

Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek