2015-05-07

Digitaliserat på KB

KB har digitaliserat en hel del nytt material ur sina samlingar.

E-books on demand

Det finns i dagsläget 1 581 stycken och 38 stycken är nya.

http://regina.kb.se/F?func=find-c&ccl_term=wpb=(eod)

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3aeod


De nyaste är:

http://regina.kb.se/F?func=find-c&charconv=default&ccl_term=wpb=(eod)%20and%20wca=(20150513)&local_base=PAC01

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3aeod+AND+bdat%3a20150512


 

Digitaliserade kartor

320 stycken (171 nya)

http://regina.kb.se/F?func=find-c&ccl_term=wxz=(kbdkart)

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=H8XX%3akbdkart


De nyaste är:

http://regina.kb.se/F?func=find-c&charconv=default&ccl_term=wxz=(kbdkart)%20and%20wca=(20150415)&local_base=PAC01

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=h8xx%3akbdkart+AND+bdat%3a20150414

General charta öfwer Stockholm med malmarne åhr 1733 [Elektronisk resurs] / med kongl. maij:ts alldranådigste privilegio upsatt af Petrus Tillæus ; Wallrawe inv. et del. ; E. Geringius sculpsit Holmiæ ; M. Meiten pinxit

 

Bilder

2 079 stycken (78 nya)

http://regina.kb.se/F/?func=find-c&ccl_term=wxz=(kbdbild)

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=H8XX%3akbdbild

De nyaste är:


http://regina.kb.se/F?func=find-c&charconv=default&ccl_term=wxz=(kbdbild)%20and%20wca=(20150513)&local_base=PAC01

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=h8xx%3akbdbild+AND+bdat%3a20150512


[Porträtt av Augusta Ljungdahl] [Elektronisk resurs]

 

Handskrifter

54 stycken (27 nya)

http://regina.kb.se/F/?func=find-c&ccl_term=wpb=(dihs)

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3adihs

De nyaste är:

http://regina.kb.se/F?func=find-c&charconv=default&ccl_term=wpb=(dihs)%20AND%20wca=(20150415)&local_base=PAC01

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3adihs+AND+bdat%3a20150414

Antiphonarium et Hymnarium Sanctae Birgittae [Elektronisk resurs] : A 84

 

Statens offentliga utredningar (SOU:erna)

Sedan finns Statens offentliga utredningar (SOU:erna) som nu är uppe i 5 087 stycken (37 nya)


http://regina.kb.se/sou

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3asou

De nyaste är:

http://regina.kb.se/F?func=find-c&charconv=default&ccl_term=wpb=(sou)%20and%20wca=(20150506)&local_base=PAC01

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3asou+AND+bdat%3a20150505


 

Innehållsansvar: Anders Blomgren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek