2009-04-29

Tidskrifter på KB

KB har nyligen avslutat ett projekt med det lite märkliga namnet Nya Lundstedt.

En bibliografi brukar definieras som en systematisk beskrivning av böcker, men folk som forskar har även ett stort behov av att kunna söka bland tidningar och tidskrifter. Nya Lundstedt är den stora bibliografin över den svenska periodiska litteraturen från 1900 och framåt. Men om det finns en Nya Lundstedt måste det naturligtvis finnas en Gamla Lundstedt.

Samtida med Strindberg
Bernhard Lundstedt föddes 1846 och dog 1914. Han var alltså på några år när jämnårig med Strindberg. En barsk samtida beskrev honom som ”en i alla avseenden liten man, beskäftig och rörlig, i synnerhet i sin ständigt snattrande tunga”. Men precis som med Strindberg bedömer vi honom i dag från hans verk och i Lundstedts fall handlar det om ett verkligt storverk: en bibliografi över Sveriges periodiska litteratur från 1600-talet till 1899.

Äldsta tidskriften från 1624
År 1645 utkom det första numret av Ordinari Post Tijdender, senare med titeln Post och inrikes tidningar (och numera endast som webbtidning). Den räknas som Sveriges äldsta tidning och har följaktligen nummer ett i bibliografin. Men det kan vara svårt att definiera vad en tidning är. Hermes Gothicus från 1624 har därför fått gälla som den äldsta svenska tidskriften. Lundstedts bibliografi kom ut i tre band 1895, 1896 och 1902. Hans arbete hade tagit 17 år och resultatet möttes av stor beundran över den internationella biblioteksvärlden.

Ett gigantiskt arbete
Men efter Lundstedt hände det inte så mycket och det svenska försprånget inom periodicabibliografering åts långsamt upp. Först nu, mer än hundra år senare kommer alltså Nya Lundstedt. Skillnaden mellan de två kan illustreras med en siffra. Bernhard Lundstedt beskrev 2 430 tidskrifter (och cirka 800 dagstidningar). För 1900-talet räknar man med cirka 22 000 tidskrifter, men man vet inte säkert.

– Det är som en sjunken kontinent som stiger ur havet, säger en av bibliograferna i projektet.
Den exakta siffran kommer först när arbetet är färdigt. För även om projektet som finansierats av Riksbankens jubileumsfond är avslutat återstår ännu cirka 5 500 tidskrifter.
Det är ett gigantiskt arbete med tanke på att varje årgång måste plockas fram ur KB:s magasin och bläddras igenom.

Slutmålet i sikte
Bibliografin görs direkt i LIBRIS-katalogen och blir alltså sökbar efterhand, men så länge en fjärdedel saknas går det inte att få heltäckande svar på sökfrågorna. Tidskrifterna sorteras inom närmare fyrtio olika tidskriftsgenrer: herr-, dam-, barn- och ungdomstidningar; sport-, musik-, litteratur- och kulturtidskrifter; bransch- organisations- och partipress och så vidare. När allt är färdigt kommer Sverige ha återtagit den ledande plats inom periodicabibliograferingen där Bernhard Lundstedt placerade oss i början av 1900-talet.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Bernhard Lundstedt

Sveriges nationalbibliotek