2009-10-07

Nytt uppdrag för KB

Filmutredningen som presenterades den 7 oktober föreslår att KB ska bli ny huvudman för Filmarkivet i Grängesberg.

Utredningen föreslår ett utvecklat samarbete mellan Filminstitutet och KB i bevarandet och tillgängliggörandet av filmarvet, samt att huvudmannaskapet för filmarkivet i Grängesberg överförs från Filminstitutet till KB.

Samarbetar redan

KB har redan ett utvecklat samarbete med Filmarkivet i Grängesberg. Alla filmer som arkivet digitaliserar skickas till KB:s avdelning för audiovisuella medier där de lagras och ska göras sökbara i Svensk mediedatabas. Det arbetet kan nu utvecklas.

Utredningen betonar även vikten av ett närmare samarbete mellan myndigheterna inom filmområdet.
– Detta ligger helt i linje med KB:s strävanden, säger riksbibliotekarie Gunnar Sahlin på KB. Det är viktigt att minimera dubbelarbete och att ge bättre service åt våra användare.

Chefen för KB:s avdelning för audiovisuella medier Göran Konstenius välkomnar förslaget och betonar samordningsvinsterna i digitaliseringsarbetet.
– Att Grängesbergs samlingar nu hamnar i KB kommer att gynna forskarna, säger han.

Svenska folkets smalfilmer

Filmarkivet i Grängesberg är ett kulturhistoriskt arkiv för svenska folkets filmer. Filmerna kommer från föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner. Det är smalfilmer som skildrar högtider, platser, miljöer, företag, arbete och livet till vardags och fest. De speglar det svenska 1900-talet och är en viktig del av vårt kulturarv.

I Filmarkivets uppdrag ingår att:

  • Rädda filmerna från kemiska, mekaniska och mänskliga hot.
  • Bevara och vårda filmerna på lång sikt.
  • Katalogisera filmerna i Filminstitutets filmdatabas, Svensk Filmdatabas.
  • Digitalisera filmerna.
  • Göra filmerna tillgängliga för framtida forskning och annan användning, såsom utställning och nyproduktion.

Göran Konstenius

Sveriges nationalbibliotek