2009-04-06

Fyra nya databaser på KB

Fler sökmöjligheter inom dagspress och humaniora

Kungl. biblioteket har utökat antalet databaser till förmån för låntagare och personal. Det rör sig om fyra nya databaser varav en fulltextdatabas (möjliggör direkt länkning till de sökta texterna) för nyheter och tre referensdatabaser (hänvisar till artiklar i en rad vetenskapliga tidskrifter) inom humaniora.

Dagstidningar från hela världen i fulltext

Databasen Library PressDisplay innehåller ca 900 dagstidningar från 82 länder i fulltext på 32 olika spårk. Man kan dock bara läsa tidningarna 60 dagar bakåt i tiden. Här finns amerikanska, ryska, brittiska och kinesiska tidningar, såväl som DN, SvD, Göteborgsposten och andra nordiska tidningar. Databasen medger också översättningsmöjligheter mellan 10 språk och uppläsningsmöjligheter på upp till 12 språk, samt en RSS-funktion.

Library PressDisplay:

 • är endast tillgänglig på KB
 • tillåter maximalt tre användare samtidigt på KB
 • innehåller tidningar 60 dagar bakåt i tiden

Referensdatabas inom filosofi

The Philosopher’s Index är en av de mest grundliga referensdatabaserna över tidskrifter inom ämnet filosofi. Den innehåller sammanfattningar av akademisk forskning publicerad i tidskrifter och böcker, bidrag till antologier och bokrecensioner. Databasen omfattar 570 tidskrifter från 43 länder på en mängd olika språk.

The Philosopher’s Index:

 • är tillgänglig utanför KB men kräver att man loggar in med lånekort
 • tillåter endast en användare åt gången från KB
 • omfattar forskning publicerad sedan 1940

Brittisk humanvetenskap

British Humanities Index är en databas inom humaniora som ger referenser och sammanfattningar till över 370 engelskspråkiga tidskrifter från Storbritannien och andra engelskspråkiga länder. Databasen ger även referenser till ett antal brittiska kvalitetstidningar.

British Humanities Index:

 • är endast tillgänglig inom KB
 • medger obegränsat antal användare från KB
 • omfattar tiden 1962 fram till i dag

Konsthistorisk bibliografi

Bibliography of the History of Art är den mest omfattande konstbibliografin i världen när det gäller europeisk och amerikansk konst från senantiken fram till i dag. Databasen har en stor spännvidd och omfattar till exempel måleri, skulptur, teckning, boktryckarkonst, arkitektur, men också dekorativ konst, brukskonst, hantverk, grafisk konst, folk- och populärkonst med mera. Mer än 590 000 referenser hänvisar till 1 400 tidskrifter, böcker, konferenspublikationer, essäer, utställningskataloger, avhandlingar med mera. Detaljerade sammanfattningar på engelska eller franska.

Bibliography of the History of Art:

 • är endast tillgänglig inom KB.
 • medger obegränsat antal användare från KB
 • omfattar tiden 1973 fram till i dag
Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Library pressdisplay
(endast inom KB)

The Philosopher’s Index
(kräver lånekort)

British Humanities Index
(endast inom KB)

Bibliography of the History of Art
(endast inom KB) 

Sveriges nationalbibliotek