2009-10-19

KB i samtal med SVT

Förhandlingar pågår om ett fördjupat samarbete kring arkivering av audiovisuellt material.

Sveriges Television och KB ber om regeringens uppdrag att få bygga upp ett nytt stort digitalt arkiv för ljud och bild.

– Jag och Eva Hamilton har haft konstruktiva samtal i frågan, säger Gunnar Sahlin. Nu måste det till ett tydligt direktiv från departementet så att vi kan göra djupare studier och beräkningar.

– Det känns mycket tillfredsställande att samarbetet med SVT är på väg att fördjupas, säger Göran Konstenius, chef för KB:s avdelning för audiovisuella medier, särskilt med tanke på att såväl Kulturpropositionen som Filmutredningen uppmanar till ett närmare samarbete mellan KB, Public Service och Filminstitutet.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek