2009-03-10

Ingmar Bergmans arkiv digitaliseras

Anteckningar från 65 års konstnärlig verksamhet blir tillgängliga för forskningen

KB digitaliserar cirka 55 000 sidor ur regissören Ingmar Bergmans arkiv. Materialet består huvudsakligen av regiböcker, manus och brev. Det kommer bland annat från regissörens arbete med filmer som Fanny och Alexander och Sjunde inseglet, men även anteckningar från olika teateruppsättningar ingår. I materialet finns såväl handskrifter som maskinskrivna ark och fotokopior. Bergmans dagböcker finns dock inte i urvalet för digitalisering.

65 års konstnärlig produktion

Materialet som valts ut för digitalisering kommer från den arkivdonation som Ingmar Bergman gjorde till Svenska Filminstitutet år 2002. Denna omfattar 65 års konstnärlig produktion och består av hand- och maskinskrivna manuskript, produktionshandlingar, fotografier från långfilmer och teateruppsättningar, porträtt samt brev.

Digitalisering på uppdrag

Uppdraget att digitalisera Bergmans anteckningar kommer från Stiftelsen Ingmar Bergman som också äger originalmaterialet och beslutar om dess tillgänglighet. Syftet med projektet är att de digitala kopiorna ska vara tillgängliga för forskningen kring Bergman. Man måste dock ansöka om tillstånd från Stiftelsen Ingmar Bergman för att få ta del av den.

För forskare och välrenommerade skribenter

Materialet ska kunna läsas på särskilda läsdatorer på KB och Svenska Filminstitutet, SFI. Enligt Ingmar Bergmans gåvobrev får samlingarna ställas till förfogande för forskare vid svenskt eller utländskt universitet eller högskola samt även för välrenommerade skribenter. Av denna orsak kommer materialet inte att bli tillgängligt via internet.

Klart om ett år

Arbetet med att digitalisera Bergmans material påbörjades i december 2008 och beräknas ta ett år.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Bergmans regianteckningsblock
Bergmans anteckningsblock

Sveriges nationalbibliotek