2009-08-03

Forskningssamarbete

Den förre bevarandechefen på KB Lars Björk har antagits som doktorand vid Högskolan i Borås. Avhandlingen kommer att behandla digitalisering i teori och praktik.

När Kungliga biblioteket och Statens ljud- och bildarkiv gick samman vid årsskiftet valde KB att etablera en separat forskningsavdelning. Syftet var att förstärka våra kontakter med universitets- och forskarsamhället, samt inte minst själva forskningens infrastruktur på KB.

Centralt kunskapsområde

Nu förstärker vi ytterligare denna satsning genom ett samarbete med Högskolan i Borås. Lars Björk, tidigare bevarandechef på KB, antas från årsskiftet 2010 som så kallad professionsdoktorand vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap. Björks avhandlingsämne kommer att kretsa kring digitaliseringens teori och praktiker, ett kunskapsområde av stor praktisk betydelse för en myndighet som KB.

Satsning på forskarskola

Sedan tidigare har vi ett forskningssamarbete med Luleå Tekniska Högskola kring digitalt långtidsbevarande, därtill har KB initierat ett samarbete med juridiska institutionen vid Stockholms universitet. KB är också representerat i styrgruppen för den forskarskola i kulturhistoriska studier som Stockholms universitet startar i januari nästa år.

Lars Björk

Sveriges nationalbibliotek