2009-06-25

Evolution eller revolution?

Rapport från ett symposium om digitalisering arrangerat av KB och Kungliga Vetenskapsakademien.

Den amerikanske historikern Robert Darnton var en av huvudtalarna under det pågående Nobelsymposiet ”Going Digital – Evolutionary and Revolutionary Aspects of Digitization”. Symposiet samlade en rad internationellt kända företrädare inom bok- och biblioteksvärlden för att under tre dagar diskutera it-revolutionens inverkan på böcker, bibliotek och forskning.

Möjligheter och utmaningar

Bakgrunden är att allt mer biblioteksmaterial antingen föds digitalt eller tillgängliggörs som digitala kopior av fysiska förlagor. Denna utveckling skapar en rad nya möjligheter för forskning och utbildning, men medför också problem och utmaningar inom bland annat teknik och juridik.

Open Access

Under dagen hölls föredrag kring bokens roll som bärare av idéer och kunskap – i historien och i framtiden. Andra ämnen som diskuterades var idén om Open Access, fri tillgång till offentligt finansierade forskningsresultat och möjligheter och utmaningar för samarbeten kring digitaliseringsprojekt.

Symposiet är ett samarrangemang mellan Kungliga Vetenskapsakademien och KB. Hela symposiet spelas in på video och föreläsningarna kommer inom kort att bli tillgängliga på Kungliga Vetenskapsakademiens webbplats.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

En av huvudtalarna, Robert Darnton.

 

Se video och läs utdrag
på KVA:s webbplats.

Sveriges nationalbibliotek