2009-10-15

Digitaliserad dagspress

Ny tjänst från KB med svenska dagstidningar på nätet. Gå in och sök på egen hand. Men varning: det är beroendeframkallande.

Denna webbtjänst ger tillgång till drygt 200 000 sidor tidningstext. Materialet kommer dels från större tidningar, dels från landsortstidningar. Vi vill spegla spridningen i tid och rum när det gäller svensk tidningsutgivning från 1700-tal till 1900-tal.

Tillgängliggöra kulturarv

Projektet är en del av The European Library och Europeana (the European digital library, museum and archive) vars mål bland annat är att tillgängliggöra europeiskt kulturarv. Men tjänsten ingår också i KB:s fortlöpande digitaliseringsarbete.

Du kan söka på namn och tid, eller bara bläddra i de 24 tidningar som hittills ingår, däribland Post- och inrikes tidningar, som brukar kallas världens äldsta tidning. Tjänsten är en betaversion som kommer att utvecklas ytterligare.

Innehållsansvar: Eva Lundgren, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Gå till tjänsten

Sveriges nationalbibliotek