2008-11-21

Dewey nästa

KB byter klassifikationssystem efter 87 år

Kungl. biblioteket övergår från det svenska klassifikationssystemet SAB till det internationellt spridda DDC (Dewey Decimal Classification).

-Detta är ett spännande steg i rätt riktning, säger riksbibliotekarien Gunnar Sahlin som fattat beslutet om övergången.
-Det effektiviserar katalogiseringsarbetet och är ett gott exempel på den internationella samordningen.

Fler bibliotek väntas följa efter

Beslutet fattades efter det att Nationella referensgruppen, som består av bibliotekschefer från ett tiotal svenska forskningsbibliotek, ställt sig positiv till byte av system. Flera forskningsbibliotek väntas göra samma sak. Själva övergången kommer dock att dröja några år eftersom delar av Dewey måste översättas.

Många böcker redan kodade

- Motiveringen är att internationalisera och rationalisera klassificeringen av böcker, säger Magdalena Svanberg på KB som utrett konsekvenserna av en övergång till Dewey. I dagsläget har runt 80 procent av de utländska böcker som forskningsbiblioteken köper in redan en Dewey-kod.

Magdalena Svanberg
Magdalena Svanberg

- Övergången till Dewey skulle också göra svenska böcker mer synliga i utländska bibliotekskataloger, tillägger Magdalena Svanberg.

Påverkar inte låntagarna

Övergången förväntas inte medföra något krångel för låntagarna. Man behöver inte kunna klassifikationskoderna för att göra ämnessökningar. På sikt kommer man ta fram sökverktyg som gör det möjligt att söka litteratur klassad med SAB och Dewey tillsammans.

Ingen omflyttning

- Biblioteken behöver inte nödvändigtvis flytta hyllor och märka om böcker för att anpassa sig till Dewey, menar Magdalena Svanberg. Skälet är att de rubriker som är knutna till Deweys sifferkoder stämmer bra överens med SAB-systemets rubriker.

Möjligen omskyltning

Skyltningen behöver dock ändras så att de nya koderna finns med. En hylla som idag är märkt med ”Historia (K)” ändras till ”Historia (900)”, då sifferkombinationen 900 står för historia.

 

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Fakta:

Dewey Decimal classification (DDC) är världens mest spridda klassifikationssystem för bibliotek. Det används i över 135 länder och har översatts till mer än 30 språk.

Dewey har tio huvudklasser där var och en delas in i tio underklasser, varje klass har sedan ytterligare tio underklasser o.s.v.

Systemet skapades av amerikanen Melvil Dewey under mitten av 1870-talet, och har sedan dess utkommit i 22 upplagor.

Sveriges nationalbibliotek