2009-08-12

Censur = konst

KB presenterar en videoinstallation byggd på censurerade filmklipp

Man slickar en stövel
Menligt enligt Statens biografbyrå

Sedan den svenska filmcensuren (Statens biografbyrå) inträttades år 1911 har myndigheten tagit bort tusentals klipp ur olika filmer som kunnat inverka menligt på publiken. De censurerade klippen har sedan arkiverats och finns numer på Kungl. bibliotekets avdelning för audiovisuella medier.

Uppmärksamhet i Göteborg

Konstnären Markus Öhrn sammanställde samtliga dessa klipp i kronologisk ordning till en 49 timmar lång film som fick namnet Magic bullet. Filmen visades på filmfestivalen i Göteborg i januari 2009 och rönte stor uppmärksamhet.

Kortversion på mediekonferens

I samband med mediekonferensen NordMedia 2009 som pågår i Karlstad 13 till 15 augusti visas två kortare versioner av filmen som Markus Öhrn klippt ihop på uppdrag av KB:s avdelning för audiovisuella medier.

Till medborgarnas skydd

Installationen visar olika former av sexualitet som staten en gång ansåg skadliga och följaktligen lät klippa bort för att skydda landets medborgare.

Visar "onormal" sexualitet

– Jag har velat fokusera på de typer av sexualitet som inte betraktats som ”normala”, säger Markus Öhrn, scener som visar lesbisk kärlek som klipptes bort i slutet av 60-talet och scener som visar sadomasochism som klipptes bort så sent som i början av 90-talet.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek