Audiovisual Day

Under det senaste seklet har audiovisuella medier fått en allt större betydelse för förståelsen av vår samtid. De ger oss en helt annan möjligheter till kommunikation än det tryckta ordet. Musik, tal och bild berör oss på andra sätt. Kungl. Biblioteket har ett av världens största audiovisuella arkiv.

Här finns nästan 7 miljoner timmar film, tv, musik, radio och multimedia. Samlingen växer i rasande fart och är tillgänglig för alla som önskar forska. Nedan kan du se några tidiga exempel ur KB:s samlingar.

Oscar II inviger industriutställningen i Stockholm 1897
Stockholmsutställningen 1897
Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897, var förlagd till Lejonslätten på Djurgården i Stockholm.

På utställningen presenterades tidens nya tekniska landvinningar, främst svenska industriella framsteg. Men utställare kom även från Norge, Danmark, Finland och Ryssland. En internationell konstutställning ingick dessutom i arrangemangen.

Stockholmsutställningen 1897 kan ses som ett uttryck för tidens förhoppningar och föreställningar. En rad nya medieteknologier, presenterades, framför allt filmen. Med filmmediets hjälp dokumenterades till exempel utställningens öppnande. Oscar II förevigades inte bara på film, hans invigningstal bevarades också med hjälp av fonograf..


Djurgården i Stockholm 1896
Max Skladanowsky
Bröderna Lumière var inte ensamma att göra film under 1890-talet. I Tyskland producerade Max Skladanowsky flera kortfilmer, vilka ofta var baserade på äldre varieténummer. Max Skladanowsky spelade in den första filmen i Sverige.

Det var en liten komisk filmsketch som spelades in utanför Skansens nuvarande entré 1896. Filmen hade titeln Komische Begegnungen im Tiergarten zu Stockholm, det vill säga ungefär, Komiska förvecklingar på Djurgården i Stockholm.

Senast uppdaterad: 2009-10-27
Innehållsansvar: André Wachholz, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek