2009-06-24

Återvinning på KB

Sommarutställningen på KB i Humlegården heter Tidningar tidningar. Den är vad den heter och handlar även om en sorts återvinning.

En dagstidning produceras bara för en enda dag. Sedan går pappret till insamlingen och innehållet bleknar i läsarnas minne. Nyheterna och kommentarerna kan möjligen skymta förbi på en utriven sida i en flyttkartong, sedan är de borta. Men inte på KB. Här återvinner vi informationen.

350 års tidningshistoria

Den första dagstidningen i Sverige gavs ut 1645. Sedan dess har det funnits ungefär 2 500 svenska dagstidningar. Genom århundradena har de tillsammans tryckts på mer än 100 miljoner sidor. Det är ett gigantiskt material och KB har nästan allt.

När är en tidning?

I utställningen får besökarna följa KB:s hantering av de enorma mängderna tidningar – från tryckeriernas pliktleveranser till mikrofilmning och slutförvaring. Men vi navigerar också i det moderna mediesamhället där själva begreppet tidning är oklart:

– Det man läser i mobilen, är det en tidning?
– Vad är en dagstidning på nätet, det man läser kl. 8, kl. 14, eller kl. 22?
– Vad är en tidning? När är en tidning? Hur ser den ut om 10 år?

Sveriges nationalbibliotek