2009-05-12

KB i digitalt världsbibliotek

Den 21 april invigdes World Digital Library i Paris. Initiativtagare är Library of Congress i Washington, och KB är en av 35 partnerorganisationer.

Det hela började som en idé hos den nu snart 80-årige kongressbibliotekarien James Billington. Han ville föra människor samman genom kunskap om olika folks kulturer. Hans vision var ett webbmuseum där alla länder lade ut sina viktigaste dokument, digitaliserade och i så hög kvalitet att besökarna kan gå nära och studera detaljerna.

Vad ska samlas?

Målsättningen är kanske inte helt klar vad som ska samlas in. Somliga tycker att man bör inkludera allt som är viktigt och intressant. Andra anser att WDL bör vara mer selektivt och inskränka sig till att visa ”nationella skatter”. På så sätt får verksamheten en unik profil. Vill man hitta ”allt” kan man använda Google.

Bland finansiärerna till WDL finns t.ex. Google, Microsoft och Carnegie Foundation, och mitt under invigningsceremonin presenterade en shejkgemål från Qatar en donation på 3 miljoner dollar.

Rariteter från KB

KB har bidragit med bland annat Codex Gigas, Suecia Antiqua et Hodierna, Linnés dagböcker från de tidiga resorna i Lappland, Dalarna och Västmanland, samt en del kartografiskt material.

Gå till World Digital Library

Affischer om krigslån från första världskriget.

Sveriges nationalbibliotek