2009-05-12

KB deltar i HBT-projekt i Riga

Den 11 maj var det vernissage på en utställning i Riga. Den handlar om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners mänskliga rättigheter.

Bild från Polismuseet

Sommaren 2008 visades en utställning i Stockholm där många museer samarbetade. Den fick namnet Article one, efter den första punkten i FN-stadgan om mänskliga rättigheter. Bland de deltagande museerna fanns Sjöhistoriska, Armémuseum, Nobelmuseet, Historiska och Etnografiska, men även SIDA och Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.

Mot diskriminering

Utställningen handlade om att alla människor oavsett sexuell läggning ska kunna visa sin kärlek utan att bli förföljda eller diskriminerade. Nu går utställningen på turné runt om i Europa och har landat i Lettlands huvudstad Riga. Kungl. biblioteket bidrar med delar av Selma Lagerlöf-utställningen.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948. Redan den första punkten slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Denna punkts giltighet kan diskuteras ur ett HBT-perspektiv. Hur långt har man kommit i olika delar av världen? Hur långt har vi kommit i Sverige?

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek