2008-04-16

KB och Statens ljud- och bildarkiv går samman

När gränserna mellan medier suddas ut krävs en ny organisation.


Riksbibliotekarie Gunnar Sahlin. Foto Ulf Huett Nilsson

Regeringen har gett uppdrag åt Kungl. biblioteket att förbereda en sammanslagning med Statens ljud- och bildarkiv (SLBA).
Sammanslagningen är tänkt att ske den 1 januari 2009. KB:s riksbibliotekarie kommmenterar uppdraget:

Det känns som en naturlig utveckling då våra material under de senaste decennierna närmat sig varandra. Omvärlden har förändrats och då måste organisationen anpassas till det. Ett bra exempel är tidningar, säger riksbibliotekarie Gunnar Sahlin; och fortsätter;

En tidning kan idag vara både pappersupplagor, webb, radio och tv. För forskarna kommer det att innebära bättre tillgång och en samlad ingång till materialet. Vi ser med glädje framemot att få jobba med en utveckling där två starka organisationer med olika kompetens kan samverka. Några centrala utvecklingsområden är inflödet av digitalt material, digitaliseringen av våra samlingar samt den långsiktiga digitala arkiveringen. Områden som kräver hög kompetens och samverkan nationellt och internationellt.

Innehållsansvar: Sara Bengtzon, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Pressmeddelande från utbildningsdepartementet

Statens ljud- och bildarkiv

Sveriges nationalbibliotek