Dada 100 år

Tid: 9 november 2016, klockan 17.30-18.30
Föreläsare: Tom Sandqvist
Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket

Tom Sandqvist 

Dadaismens betydelse under 1900-talet uppmärksammas alltmer världen över. Professor Tom Sandqvist, författare till flera internationellt uppmärksammade böcker om modernismens rötter, berättar om dadaismen och dess östeuropeiska ”ursprung”, framför allt den judiska jiddischkulturen.

Föreläsare: Tom Sandqvist är docent i konstvetenskap vid Lapplands universitet i Rovaniemi samt adjungerad professor vid Konstfack, Stockholm.

Fri entré. Kom i god tid, eftersom antalet platser är begränsat.

Med reservation för ändringar i programmet. Följ senaste nytt på kb.se.

Kontakt: program@kb.se   

Föreläsningen är en del av "Berättelser från KB", Kungliga bibliotekets öppna föreläsningsserie, hösten 2016.

 

Sveriges nationalbibliotek