UTSTÄLLNING: Erik Axel Karlfeldt

Tid: 28 februari - 30 augusti 2014
Föreläsare:
Plats: Humlegården

I år är det 150 år sedan poeten Erik Axel Karlfeldt (1864-1931) föddes. Karlfeldt var ledamot av Svenska Akademien från 1904 och dess ständige sekreterare från 1913. År 1931, efter Karlfeldts död, tillföll Nobelpriset ”Erik Axel Karlfeldts diktning”.

Jubileumsåret inleds med en utställning i Kungl. biblioteket. Här tjänstgjorde Karlfeldt mellan åren 1900 och 1905; här finns hans efterlämnade papper. Arkivet är rikt och innehåller ca 1500 brev från 600 brevskrivare, manuskript, dag- och anteckningsböcker, biographica, tal, skoluppsatser, kataloger, förteckningar och tryck.  

Ett urval ur hans arkiv visas i utställningen. Tack vare att samlingen innehåller mycket material som dokumenterar arbetsprocessen – utkast, koncept, renskrifter etc. fram till de färdiga dikterna – kan verkens framväxt delvis följas och kunskapen om Karlfeldts författarskap fördjupas. Med hjälp av dagböcker och anteckningsböcker kommer vi närmare privatpersonen Karlfeldt och vi får även bekanta oss med skolgossen, eftersom arkivet också består av skolövningsböcker och skoluppsatser. Se exempel på detta i utställningen. I de pärmar med pressklipp rörande Karlfeldt som Karlfeldtsamfundet har donerat till KB kan man läsa vad tidningarna skrev, bl.a. inför födelsedagar!

Kungl. biblioteket i samarbete med Karlfeldtsamfundet.
Utställningen visas t.o.m. den 30 augusti.

Sveriges nationalbibliotek