Kapitlen i "Underbart, underbart"

Författarna till kapitlen i antologin Underbart, underbart. Intellektuella strävanden under fem sekel har gett KB tillstånd att publicera bidragen. Här nedan kan Du ladda ned texterna som pdf:er. I texter markerade med * har vissa korrigeringar gjorts på författarnas begäran. Dessa texter skiljer sig därför från de tryckta versionerna med avseende på enstaka detaljer.

 

 Titelblad. Författare. Innehåll. Förord (Tomas Lidman). Inledning (Anders Burius)

 

FEMTONHUNDRATAL

 Femtonhundratalets kultur - Magnus von Platen

 Bilder och essäer - tjänstemän vid Kungl. biblioteket

 

SEXTONHUNDRATAL

 Svenskt sextonhundratal. Litteratur och läsande - Stina Hansson

 Bilder och essäer - tjänstemän vid Kungl. biblioteket

 

SJUTTONHUNDRATAL

 *Det förnuftiga seklet - Inge Jonsson
(Enstaka korrigeringar av interpunktionen har gjorts på sidorna 139 och 141.)

 *Bilder och essäer - tjänstemän vid Kungl. biblioteket
(I bildtexten på sidan 214 har Kunisadas dödsår korrigerats till 1865.)

 

ADERTONHUNDRATAL

 Bourgeoisiens europeiska adertonhundratal - Jan Myrdal

 Bilder och essäer - tjänstemän vid Kungl. biblioteket

 

NITTONHUNDRATAL

 Katastrofer och annat - Anders Olsson

 Bilder och essäer - tjänstemän vid Kungl. biblioteket

 

 Litteratur. Kolofon

Senast uppdaterad: 2010-04-28
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Klicka på bilden för att se den i större format.

Upphovsrätt

Creative Commons-licens
The articles in Underbart, underbart are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.kb.se.

Köpa boken

Boken finns att köpa i receptionen på KB Humlegården. 

Sveriges nationalbibliotek