Böcker och film

Här presenteras ett urval av de böcker och filmer som du kan köpa i vår reception. KB:s nyutgivning kan du köpa på KB i Humlegården eller via din (nät)bokhandel. Det framgår vid respektive titel om den finns i bokhandlarnas databas eller ej. 

Till varje beställning tillkommer 35 kr i porto. Beställ via vårt beställningsformulär.

 

 

2016-11-10

Lettres nordiques – une bibliographie, 1720–2013

Denis Ballu är en central gestalt inom den franskspråkiga skandinavistiken. Hans intresse för nordisk kultur och behov av att dela med sig av sina kunskaper har resulterat i ...

2016-11-03

Bortom bergen bor ock folk – Erik Dahlbergh och bilden av 1600-talets Sverige

Suecia antiqua et hodierna, med bilder från 1600-talets Sverige, är ett av de viktigaste bokverk som getts ut i landet. Den här rikt illustrerade katalogen presenterar KB:s S...

2016-09-06

Labyrinten – Minnen från Tyskland under 1920- och -30-talen och andra skrifter

Vilhelm Scharp var en av Sveriges skarpaste kritiker av det nazistiska Tyskland. Labyrinten innehåller samlade minnen och tidningsessäer från hans europeiska resor och hans t...

2016-04-12

Svensk Bokkonst 2015 – katalog

I katalogen presenteras samtliga 25 vinnare i tävlingen Svensk Bokkonst 2015.

2016-02-16

Bortom förlägenheten

En ny antologi om bibliotekariens pedagogiska roll.

2015-11-19

Drömmen om stormakten. Erik Dahlberghs Sverige

En ny bok från KB-forskaren Jonas Nordin och konsthistorikern Börje Magnusson kastar nytt ljus på en svensk bildskatt från 1600-talet.

2015-09-22

1766 års tryckfrihetsförordning

Den första svenska tryckfrihetsförordningen fyller tillsammans med offentlighetsprincipen 250 år 2016. I denna skrift redogör Jonas Nordin, forskare och historiker vid Kungl....

2015-07-13

Widerbergboxen

Denna dvd-box (6 dvd:er) innehåller 6 långfilmer samt mer än 12 timmar unikt extramaterial. Utgåvan är en samproduktion mellan Kungl. biblioteket och Studio S Entertainment.

2013-08-21

Den stora pilsnerboxen

De främsta och mest efterfrågade ”pilsner-filmerna” i urval av Thor Modéen-sällskapet.

2013-06-05

Göran Gunér – Mitt 1900–2001

8½ timmar och 16 filmer kring 1900-talet producerade av Göran Gunér 1970–2012.

2011-10-07

Finns bibliotek om 20 år?

Finns bibliotek om 20 år? Och hur ser verksamheten i så fall ut? Är de museer över det tryckta ordet, kulturscener med stor programverksamhet – eller något helt annat?

2011-06-21

Sökaren – Jan Troell

Denna dvd innehåller 17 av Jan Troells bästa kortfilmer. Dvd:n är en samproduktion mellan Kungl. biblioteket, Athenafilm och Film i Skåne.

2011-06-21

Regi, foto, klippning: Jan Troell

Detta är boken om Jan Troells filmer. Journalisten och författaren Kurt Mälarstedt har följt och intervjuat Jan Troell i flera år. Han har tidigare tilldelats Publicistklubbe...

2011-06-03

Att alltid göra och tänka det olika - Siri Derkert i 1900-talet

Siri Derkert (1888-1973) hör till en av de stora svenska konstnärerna under 1900-talet. Siri Derkerts personarkiv donerades tillsammans med sonens, Carlo Derkerts, till Kungl...

2011-01-17

Album - Kungliga bibliotekets porträttsamling

Acta nr 79 Fotografiska samlingar är en del av vårt kulturarv och ger ovärderlig information om sociala konventioner, relationer, dagligt liv och historiska skeenden.

2011-01-17

Lärobok i Dewey decimalklassifikation

Vi tror att läroboken Dewey decimalklassifikation : principer och tillämpning både lämpar sig att använda vid utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap och av bibl...

2010-03-01

Citizen Schein

En bok om kulturpersonligheten och makthavaren Harry Schein. Två dvd:er med unikt material medföljer.

2010-01-14

Elisabet Vasa

En kvinna på 1500-talet och hennes böcker.

2010-01-14

The YouTube Reader

En internationell forskningsantologi om världens största audiovisuella arkiv, Youtube.

2010-01-14

110 år i affischer

Ett urval ur Paul Lipschutz affischsamling.

2010-01-14

Barn och ungdom i affischer

Ett tematiskt urval ur Paul Lipschutz affischsamling.

2010-01-11

Affischen i Sverige

En bok med helsidesbilder av 230 svenska affischer från 100 år ur Paul Lipschutz samling.

2010-01-11

Sälja krig som margarin

En rikt illustrerad bok om affischen i krigets tjänst av Jan Myrdal.

2010-01-07

Certamen Equestre

Stort faksimilverk med kopparstick från Karl XI:s kröning, med kommentarer i en separat bok.

2010-01-07

KB i cybervärlden

En festskrift till tre framstående medarbetare vid Kungl. biblioteket.

2010-01-07

August Strindberg

En inbunden utställningskatalog från 150-årsjubileet av Strindbergs födelse.

2010-01-07

Underbart underbart - slutsåld

Ur Kungliga bibliotekets samlingar från fem sekler.

Innehållsansvar: Linda Nälsén, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek