[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 735a
Ort: Stockholm.


Telefonen. Tidning för alla samhällsklasser 1884 23/12, profnr. Tr. i Telefonens tr. Ant. Med träsnitt.

Skulle utkomma 3 v. Ti., T. o. L., 4 s. Fol., 6-sp. (50,5 x 38,5) 4 kr. 50 öre för år. Blott profnumret utkom à 10 öre.

Red. och utg. af Johan August Mannelius, som 1884 29/11 erhöll utg.-bevis. Daniel Fallström har däri författat följetongen Lejon och Krokodiler. Nyårspjes.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_735a.htm