[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Sid: [I-IV]


[sid. I]
SUECICA REDIVIVA

A Collection of Facsimile Reprints
of Swedish Books

7

Bernhard Lundstedt
The Periodical Literature of Sweden 1645-1812
Bibliography

Part I The Periodical Literature
of Sweden 1645-1812

Part II The Periodical Literature
printed in Stockholm 1813-1894

Part III The Periodical Literature
printed in the provinces
1813-1899

With supplements to parts I-III

Rediviva Publishing House
Stockholm
[sid. II]
BERNHARD LUNDSTEDT

Sveriges periodiska litteratur

1645-1899

BIBLIOGRAFI

Del I Sveriges periodiska litteratur
1645-1812

Del II Periodisk litteratur tryckt
i Stockholm 1813-1894

Del III Periodisk litteratur tryckt
i landsorten 1813-1899

Med ett supplement till del I-III

BOKFÖRLAGET REDIVIVA

STOCKHOLM 1969

[sid. III]
Originalupplagan
Del I tryckt 1895   Del II tryckt 1896
Del III tryckt 1902

Facsimileupplaga utgiven 1969
Bokförlaget Rediviva
Stockholm
Facsimileupplagan är tryckt i offset av
Krips Repro N. V.
Meppel
[sid. IV]

SVERIGES

PERIODISKA LITTERATUR

BIBLIOGRAFI

ENLIGT PUBLICISTKLUBBENS UPPDRAG

UTARBETAD

AF

BERNHARD LUNDSTEDT


I.

1645-1812

STOCKHOLM
IDUNS TRYCKERIAKTIEBOLAG
1895


[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_s_I_IV.htm