Att arbeta med nationella minoriteter på folkbibliotek

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med nationella minoriteter på ditt bibliotek? Är du nyfiken på vilka resurser som finns, eller hur du kan skapa delaktighet för barn från minoriteterna?

På webbinariet berättar företrädare för resursbiblioteken för finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska om hur de stöttar de kommunala biblioteken. Biblioteken i Malmö rapporterar också om sina särskilda uppdrag, som handlar om att skapa filmer, katalogisering och biblioteksresurser för romani chib.

Läs- och skrivsajten Polarbibblo utökas med fler språk, något vi får veta mer om. När det gäller just barn och unga från nationella minoriteter, berättar Region Västernorrland om det metodmaterial för dialog som de har tagit fram.

Vi får också veta mer om ett forskningsprojekt, som undersöker bibliotekens roll i den assimileringspolitik som staten tidigare bedrev i Tornedalen.

Vad innehåller kommunernas biblioteksplaner, när det handlar om nationella minoriteter? I programmet finns också en analys av detta.

  • Vad? Att arbeta med nationella minoriteter på folkbibliotek
  • Hur? Webbinariet sänds via Zoom Länk till annan webbplats.. Ingen föranmälan behövs. Webbinariet kommer även att spelas in.
  • Vem? Målgrupp för webbinariet är du som arbetar i kommunal eller regional biblioteksverksamhet.
  • När? 22 mars 2023, kl. 9–12.

Har du frågor om webbinariet? Kontakta oss på nationellaminoriteter@kb.se

Tipsa gärna intresserade kollegor om evenemangen.

Program

9.00–9.05 Inledning av dagen
Moderator Åsa-Maria Berg Levinsson, Borås stadsbibliotek

9.05–9.20 “… samt de nationella minoriteterna”. En textanalys av 285 kommunala biblioteksplaner.
Elisabet Rundqvist, KB

9.20–10.00 Att utveckla arbetet med nationella minoriteter på folkbibliotek. Ett samtal med de fem resursbiblioteken: Finlandsinstitutets bibliotek, Judiska biblioteket, Biblioteken i Malmö, Nordkalottbiblioteket och Samernas bibliotek.
Anna-Stina Takala, KB, leder samtalet

10.00–10.10 PAUS

10.10–10.30 Ringar på vattnet. Ett metodstöd för folkbibliotek om delaktighetsarbete med barn och unga tillhörande de nationella minoritetsgrupperna.
Carin Collén, Region Västernorrland

10.30–10.50 Polarbibblo växer. Snart välkomnas finska och romani chib.
Annette Kohkoinen, Regionbiblioteket Norrbotten

10.50–10.55 PAUS

10.55–11.15 Filmer på romani. Vad är ett bibliotek och hur blir man en bibliotekarie?
Nizar Keblawi, Biblioteken i Malmö

11.15–11.35 Att synliggöra romska medier i den nationella katalogen.
Senka Islamovic, Biblioteken i Malmö

11.35–11.55 Bidrog folkbiblioteken till försvenskningen av Tornedalen?
Joacim Hansson, Linnéuniversitetet

11.55–12.00 Avslutning av förmiddagen