Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

Grundkurs i Libriskatalogisering

Kungliga biblioteket arrangerar vid tre tillfällen en grundkurs i Libriskatalogisering och introduktion till Librissystemen.

Utbildningen vänder sig i första hand till personer som inte har katalogiserat i Libris tidigare. Du bör vara knuten till ett registrerande Librisbibliotek. Endast i mån av plats kan andra komma i fråga.

Kursens innehåll

  • Librissamarbetet.
  • Metadataflöden. Importer och exporter till och från Libris.
  • Orientering i katalogiseringsverktyget.
  • Beståndsregistrering och gallring.
  • Regler/praxis och anvisningar för katalogiseringen.
  • Postens uppbyggnad och utveckling.
  • Uppgradering av preliminärposter och förhandsposter.
  • Katalogisering av en enkel monografi.
  • Import från andra källor, kontroll och rättning.
  • Hantering av dubblettposter.

Anmälan

Anmäl dig härlänk till annan webbplats senast den 26 juni. Kursavgift: 3 400 kr.

I avgiften ingår kursdokumentation, samt förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.

Observera att bekräftelse på din anmälan är preliminär.
Definitivt besked om plats kommer senast tre veckor innan utbildningen.

För frågor om kursens innehåll, kontakta Charlotta Simonsson eller Katarina Synnermark, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

För övrig information: Susanne Gustafsson, e-post enligt
fornamn.efternamn@kb.se