Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Version

Release 1.8.

Mål

Förbättrad dubbletthantering.

Aktiviteter

  • Implementering av den årligen uppdaterade Svenska listan från Vetenskapsrådet.
  • Justeringar i identifiering och sammanslagning av dubbletter.
  • Justeringar i gränssnittet för Bibliometri och Databearbetning.
  • Effektivisering av datahantering.
  • Programuppgraderingar.
  • Buggrättningar.

Effekter

  • Ökad datakvalitet för bibliometriska analyser.
  • Snabbare datahantering.